Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 19 aprilie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria comunei Pruteni. Biroul a reunit prestatori:  Direcţia de Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi a Copilului, Direcţia  Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru, Secţia Administraţie Publică, Secţia Economie. De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat 19 cetăţeni din localitate dar şi angajaţi ai primăriei în scopul soluţionării problemelor care există în comunitate.

      Cel mai solicitat domeniu a fost cel social şi cadastru, beneficiari fiind femeile cu solicitări privind acordarea ajutorului social, îndemnizaţiilor, ajutoarelor materiale pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi, pentru copii, înregistrarea bunurilor imobile pentru  obţinerea dreptului de proprietate, căutarea unui loc de muncă. Informaţiile şi serviciile de calitate prestate de Biroul Comun de Informaţii şi Servicii contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor). 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.

 

La 12 aprilie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria comunei Răuţel. Biroul a reunit prestatori:  Direcţia de Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi a Copilului, Direcţia  Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru, Secţia Administraţie Publică. Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Oficiul Teritorial Cadastral, Secţia Economie. De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat 30 cetăţeni din localitate dar şi angajaţi ai primăriei în scopul soluţionării problemelor care există în comunitate.

La 29 martie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria comunei Horeşti. Biroul a reunit prestatori: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia de Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi a Copilului, Direcţia  Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru, Secţia Administraţie Publică. Casa Teritorială de Asigurări Sociale. De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat 19 cetăţeni din localitate dar şi angajaţi ai primăriei în scopul soluţionării problemelor care există în comunitate.

Cel mai solicitat domeniu a fost cel social şi angajarea în cîmpul muncii, beneficiari fiind femeile cu solicitări privind acordarea ajutorului social, îndemnizaţiilor, ajutoarelor materiale pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi, pentru copii, înregistrarea bunurilor imobile pentru  obţinerea dreptului de proprietate, căutarea unui loc de muncă. Informaţiile şi serviciile de calitate prestate de Biroul Comun de Informaţii şi Servicii contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).

 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.


      Vizita de lucru a Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii ( BCIS ) în primăria satului Mărăndeni

La 22 februarie 2013 reprezentanţii Biroului Comun de Informaţii şi Servicii s-au deplasat în satul Mărăndeni.

Echipa Mobilă a fost formată din următorii Prestatori de Servicii:

-    Liudmila Munteanu, specialist  Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă

-    Egenia Anii, specialist Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

-    Lungu Anatolie, specialist Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru

-    Tatiana Bejenari – specialist, Casa Teritorială Asigurări Sociale

-    Ana Bordeniuc – specialist principal. Secţia Administraţie Publică.

-    Lîsîi Grigore- Şeful Inspectoratului Teritorial al Muncii.

           În calitate de beneficiari ai BCIS au fost prezenţi 38 de cetăţeni (persoane angajate cu salarii mici, persoane în căutarea unui loc de muncă, pensionari, persoane din familii social vulnerabile care solicită ajutor social, persoane care au solicitat consultaţii privind înregistrarea bunurilor imobile pentru  obţinerea dreptului de proprietate. Au fost acordate consultaţii juridice unui grup de angajaţi (personalul de deservire) de la grădiniţa de copii din localitate, nemulţumiţi de salariile mici, un grup de cetăţeni din localitate nemulţumiţi de problemele care există şi anume restabilirea fîntînii arteziene pentru a asigura cu apă potabilă locuitorii din localitate, repararea drumului de la intrarea în sat, trecerea sediului Centrului de Sănătate Mărăndeni  în satul Răuţel cu tot utilajul medical care exista în acest Centru.   

Cetăţenii au beneficiat de consultaţii din domeniul social( ajutor social, ajutor material şi compensaţia la transport ), perfectarea actelor pentru înregistrarea bunurilor imobile, restabilirea titlului de proprietate, angajarea în cîmpul muncii, verificarea actelor necesare pentru obţinerea statutului de pensionar.

A fost foarte eficientă colaborarea şi consultarea pe loc a specialiştilor din primărie cu BCIS în procesul de consultare a cetăţenilor. Este mult mai uşor şi eficient de lucrat asupra problemei cetăţeanului în echipă.

Deplasarea în teritoriu a Echipei mobile a scutit beneficiarii de cheltuieli financiare şi timp.

      La  data de 01.03.2013 Echipa Mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii se va deplasa în primăria satului Năvîrneț pentru a primi în audienţă cetăţeni oferindu-le consultaţii şi servicii în domeniile:asistenţă socială, economie, cadastru, asigurări sociale, agricultură, angajarea în cîmpul muncii. 

 


     Deplasarea echipei mobile a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în comuna Obreja Veche


      Notă informativă
cu privire la deplasarea în teritoriu
 a Echipei Mobile a Biroului Comun de Informaţii si Servicii

Conform Graficului deplasărilor în teritoriu a Echipei mobile a BCIS Faleşti, la data de 15 februarie 2013 a fost efectuată deplasarea în teritoriu în primăria comuna Scumpia.

Primarul, secretarul consiliului local, asistentul social au fost anunţaţi în ziua de luni, ale săptămânii în care a avut loc deplasarea în teritoriu. În locurile cele mai vizitate de populaţie au fost afişate anunţuri cu privire la vizita în teritoriu a Echipei Mobile, de asemenea a avut loc informarea populaţiei prin intermediul apelurilor telefonice.

Pentru consultarea cetăţenilor a fost oferită sala de şedinţă a primăriei, etajul II. La consultarea cetăţenilor au participat şi asistentul social comunitar, secretarul Consiliului local, primarul.

Echipa Mobilă a fost formată din următorii Prestatori de Servicii:

-                Plotniuc Irina, specialist  Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă

-                Egenia Anii, specialist Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

-                Ambros Lucia, Şeful Oficiului Teritorial Cadastral

-                Tumuruc Cristina, specialist secţia Economie

-                Lungu Anatolie, specialist Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru

-                Tălămbuţă Elena – specialist, Casa Teritorială Asigurări Sociale

-                Ana Bordeniuc – specialist principal. Secţia Administraţie Publică.

În rezultatul deplasării în teritoriu au fost oferite 19 consultaţii.

 

 

Denumirea PS

Femei

 

Barbaţi

Total

Conţinutul adresărilor

DASPFC

7

 

2

9

Consultaţii cu privire la prestaţii sociale (ajutor social, ajutor material) şi compensaţia la transport )

Oficiul Teritorial Cadastru

2

 

1

3

Consultaţii cu privire la perfectarea actelor de proprietate pe casă, restabilirea titlului de proprietate, corectarea erorilor în urma înregistrării masive.

ATOFM

3

3

Consultaţii cu privire la angajare în câmpul muncii

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

3

 

1

4

Verificarea actelor necesare pentru obţinerea statutului de pensionar, consultaţii cu privire la obţinerea ajutorului social.

 

Adiţional au fost solicitate de către cetăţeni informaţii cu privire la:

-                      Înregistrarea poliţei de asigurare medicală – 2 persoane.

Principalele categorii de cetăţeni:

-                   persoane angajate (cu salarii mai mici de 600 lei /luna),

-                   persoane în căutarea unui loc de muncă,

-                   pensionari,

-                   persoane apte de muncă care solicită ajutor social (1),

Primarul localităţii şi asistentul social au primit un set de materiale informative: „Domenii de activitate, atribuţii şi servicii oferite de către Prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii a raionului Făleşti” (Document elaborat cu suportul informaţional al Prestatorilor de servicii din cadrul BCIS Făleşti ), buclete cu privire la BCIS (Elaborat cu suportul financiar al UN Women, 20 bucaţi).

Resurse utilizate:

Automobilul de serviciu al vicepreşedintelui raionului Balan Petru, distanţa oraşul Făleşti – satul Scumpia (tur-retur) – 24 km, au fost consumate 3,2 litri combustibil.

Concluzii, observaţii, propuneri:

La audienţă au fost 2 persoane apte de muncă, dar care au la îngrijire alte persoane (copii cu vârsta de 3 ani, adult bolnav grav), pentru care ar fi util să fie oferite locuri de muncă din cadrul lucrărilor publice, care ar putea fi organizate de către Primărie împreună cu Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Deoarece inginerul cadastral este nou în funcţie, şeful Oficiului Teritorial Cadastral a efectuat un instructaj succint, a informat specialistul cu privire la actualizările şi modificările în legislaţie.

A fost foarte eficientă colaborarea şi consultarea pe loc a specialiştilor BCIS Făleşti cu specialiştii din primărie în procesul de consultare a cetăţenilor. Este mult mai uşor şi eficient de lucrat asupra problemei cetăţeanului în echipă.

Deplasarea în teritoriu a Echipei mobile a scutit beneficiarii de cheltuieli financiare şi timp. Două persoane, după prima consultare cu echipa BCIS Făleşti  au reuşit să se deplaseze la domiciliu pentru a prezenta documentele confirmative, ceea ce i-a scutit de călătorii repetate la Consiliul raional şi cheltuieli financiare. 

 

 

      La  data de 22.02.2013 Echipa Mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii se va deplasa în primăria satului Mărăndeni pentru a primi în audienţă cetăţeni oferindu-le consultaţii şi servicii în domeniile:asistenţă socială, economie, cadastru, asigurări sociale, agricultură, angajarea în cîmpul muncii. 

 

      La data de 01 februarie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria satului Catranîc. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Peste 24 de consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi în sala de şedinţe a Primăriei satului Catranîc în diferite domenii. Cel mai solicitat domeniu  a fost cel social şi cadastru.

De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, consilierii locali şi agenţi economici în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

Membrii Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au fost documentaţi cu bunele intenţii ale Dlui Mihai Popovici, primarul satului Catranîc privind planul de acţiuni pe viitor a localităţii în ce priveşte dezvoltarea social-economică, atragerea investiţiilor.

Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor). 

 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică