Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 12 aprilie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria comunei Răuţel. Biroul a reunit prestatori:  Direcţia de Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi a Copilului, Direcţia  Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru, Secţia Administraţie Publică. Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Oficiul Teritorial Cadastral, Secţia Economie. De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat 30 cetăţeni din localitate dar şi angajaţi ai primăriei în scopul soluţionării problemelor care există în comunitate.

   Cel mai solicitat domeniu a fost cel social şi cadastru, beneficiari fiind femeile cu solicitări privind acordarea ajutorului social, îndemnizaţiilor, ajutoarelor materiale pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi, pentru copii, înregistrarea bunurilor imobile pentru  obţinerea dreptului de proprietate, căutarea unui loc de muncă. Informaţiile şi serviciile de calitate prestate de Biroul Comun de Informaţii şi Servicii contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).  

 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.