Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Lista
asociaţiilor obşteşti înregistrate din raionul Făleşti

Nr. d/o

Data înregistrării

Denumirea asociaţiei obşteşti

Sediul

Numele, prenumele

conducătorului şi mandatul

Domeniul de activitate

Scopurile de bază ale asociaţiei obşteşti

1.       

28.03.2003

AO „Stimul”  Făleşti

Sediul: str.M.Viteazu, 36/2

Conducător:Rotaru Mihail

Participarea la acţiunile de ameliorare a sănătăţii populaţiei de vîrstă înaintată, persoanelor cu handicap;

Crearea unui sistem complex de asigurare socială a persoanelor protejate;

Elaborarea şi realizarea proiectelor social-utile pentru obţinerea granturilor, burselor, sponsorizărilor pentru persoanele defavorizate.

2.       

29.08.2003

AO „Cernobîl”

Sediul: Făleşti, str.Moldovei, 8

Conducător:Ţurcanu Pavel ,

or. Făleşti, str.Moldovei, 8

Acordarea ajutorului efectiv persoanelor care au suferit în urma avariei de la Cernobîl;

Participarea la acţiunile pentru păstrarea echilibrului ecologic;

Organizarea tratamentului persoanelor, care au suferit în urma lichidării avariei de la Cernobîl şi familiilor lor.

3.       

27.11.2003

Comunitatea Ruşilor din raionul Făleşti

Sediul: s.Egorovca, raionul Făleşti

Conducător:casa cet.Ucrainţev Serghei,

s.Egorovca

Crearea condiţiilor normale de viaţă pentru rusofoni;

Crearea unei  sisteme adecvate pentru păstrarea, dezvoltarea şi ocrotirea culturii, tradiţiilor spirituale, reminescenţei istorice a ruşilor;

Stipularea, realizarea şi ocrotirea drepturilor civile, economice, culturale, lingvistice, sociale, religioase şi altor libertăţi ale ruşilor.

4.       

26.11.2007

OO „ Asociația Veteranilor Războiului din Afganistan Făleşti”

Sediul: Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 38

Conducător:Marian Victor,

or. Făleşti

 Propagarea valorilor democratice în societate, stimularea activităților creative, intelectuale și participarea membrilr în viața social-economică, culturală a societății, soluționarea problemelor ce țin de dezvoltarea administrației publice;
 Reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale  membrilor Organizației și a membrilor familiilor atît în fața agenților economici, autorităților publice, cît și în instanțele judecătorești a Republicii Moldova;
 Acordarea de asistență juridică în scopul apărării drepturilor libertăților și intereselor legitime, precum și asigurării accesului la infăptuirea justiției în organele judecătorești a Republicii Moldova;
 Întemeierea unor întreprinderi mixte în scopul acumulării bazei financiare și materiale a Organizației.

;5.       

09.03.2004

AO „Combatantul”

Sediul: Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 38

Conducător: Glavan Andrian,

 rl Fălești, s.Sărata Veche

Acordarea ajutorului medical, psihologic, moral, material membrilor asociaţiei şi familiilor;

Asistenţa juridică gratuită,promovarea şi propagarea reformelor democtratice, susţinerea măsurilor îndreptate spre protecţia mediului, contracararea sărăciei, lupta împotriva violării dreptului omului, crearea condiţiilor sociale, economice şi organizatorice pentru dezvoltarea tinerii generaţii.

6.       

21.02.2005

Comunitatea Romilor „ROM-SAM”

Sediul: Făleşti, str,Ştefan cel Mare, 42

Conducător:Arap Iacov

or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 71/4

Promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor rome din raion;

Studierea istoriei rome din Republica Moldova;

Studierea tradiţiilor şi folclorului autentic al romilor;

Crearea noilor locuri de muncă pentru romi;

Atragerea copiilor romi la activităţi culturale – educative şi sportive;

Activităţi de binefacere pentru susţinerea femeilor  nevoiaşe, bătrînilor, orfanilor, mamelor singure, susţinerea financiară a copiilor talentaţi din categoria romilor etc.

7.       

18.01.2006

Asociaţia Apicolă din Făleşti

Sediul:Făleşti, str.Decebal, 2

Conducător:Adajuc Vasile

Făleşti, str.31 August, 25,      

tel.0(259)2-32-87

Acordarea asistenţei tehnice şi economice privind creşterea şi reproducerea albinilor, utilizarea tehnologiei, protecţia şi tratamentul  sanitar–veterinar, calitatea produselor apicole şi respectarea standardelor;

Susţinerea apicultorilor privind îmbunătăţirea metodelor de producere, creşterea şi diversificarea produselor apicole, acumularea şi comercializarea acestora;

Acordarea asistenţei tehnice directe întru asigurarea cu inventar apicol, reînoirea stupinelor, atragerea în apicultură.

8.       

27.01.2006

AO „Renaşterea nucului”

Sediul: s.Rediul de Sus,  tel.0(259)70-1-92

Conducător:Chiktenco Nicolae,

s.Rediul de Sus

Promovarea cultivării nucului în Republica Moldova şi conştientizarea în acest domeniu.

Organizarea şi dezvoltarea pepenierei pentru creşterea şi realizarea materialului săditor de nuc calitativ, realizarea lui producătorilor de nuci.

Asistenţa practică producătorilor de nuci la înfiinţarea plantaţiilor şi a pepenierilor de nuc.

Promovarea activităţilor de marketing în scopul comercializării eficiente a producţiei de nuci pe pieţele interne şi externe.

9.       

20.10.2006

AO de Susţinere a Antreprenoriatului „Competivitate”

Sediul: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 148

Conducător:Botezatu Nina or.Făleşti, str.Botoşani,3

tel. 0(259)2-94-21 mob.079113932

Stabilirea şi extinderea parteneriatului cu organele publice, companiile private şi obşteşti în crearea condiţiilor favorabile menite să stimuleze dezvoltarea antreprenoriatului în regiune

10.   

15.12.2006

AO „Generaţia Viitorului”

Sediul: or.Făleşti, str.Pieţii 9 A

Conducător:Cervaniuc Vladimir, str.M.Eminescu 45/19

Educarea tineretului în spiritual unui mod sănătos de viaţă, apărarea drepturilor tinerilor

11.   

19.04.2007

AO „Centrul de Justiţie Comunitară Făleşti”

Sediul: or.Făleşti, str.Moldovei, 5

Conducător:Bodarev Maria, or.Făleşti, str.Moldovei, 5

Supravegherea executării Muncii Neremunerate în Beneficiul Comunităţii, medierea în cazurile penale, acordarea asistenţei psiho-sociale persoanelor care se află în conflict cu legea

12.   

05.09.2008 (reînregistrată 08.10.2012)

AO de Incluziune Socială a Familiilor cu Copii în Situaţii de Risc

Sediul: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 50

Conducător:Railean Rodica, or.Făleşti, str.M.Eminescu 45/4

Acordarea asistenţei juridice şi  sociale  familiilor cu copii în

 situaţii de  risc

13.   

14.07.2009

AO „Asociaţia de Susţinere Socială a Persoanelor în Situaţii de Risc”

Sediul: or. Făleşti, s.Risipeni

Conducător:Malachi Lilia or. Făleşti, s.Risipeni

Acordarea asistenţei juridice şi  sociale  persoanelor aflate în

situaţii de  risc

14.   

18.05.2010

(reînregistrată 20.10.2012)

AO „Noi- Viitorul Luminos”

Sediul: or. Făleşti, str.A.Mateevici,87

Conducător:Scobioală Serghei

Dezvoltarea valorilor democratice, creativităţii copiilor şi tinerilor, susţinerea morală şi materială a celor dotaţi

15.   

23.09.2010

AO Părinţilor Adoptivi „Mărinimie”

Sediul: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 102/1

Conducător:Ferari Aliona , str.Ştefan cel Mare, 102/1

Sensibilizarea opiniei publice referitor la adopţie, promovarea adopţiei şi reintegrării familiale a copiilor

16.   

10.08.2011

Asociaţia Veteranilor din raionul Făleşti

Sediul: or. Făleşti,  str.Ştefan cel Mare, 50

Conducător:Bobu Valeriu

Întrunirea veteranilor de război şi ai muncii, protecţia medicală şi socială a drepturilor lor, crearea condiţiilor decente de trai şi comunicare

17.   

10.08.2011

AO „Societatea Invalizilor Făleşti”

Sediul: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 50

Conducător:Bobu Valeriu

or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 5
tel.:0(259)2-35-14

Întrunirea cetăţenilor invalizi, reabilitarea socială de muncă şi medicală, integrarea şi protecţia drepturilor lor

18.   

12.09.2011

AO „Afganul Făleşti”

Sediul: or. Făleşti, str.N.Testimiţeanu, 9

Conducător:Procopov Vladimir, 

or. Făleşti, str.Alexandru cel Bun,6    

tel.0(259)2-06-03

Familiarizarea participanţilor la războiul din Afganistan cu drepturile şi garanţiile sociale, contribuirea la acordarea ajutorului material, social şi medico-psihologic

19.   

06.12.2011

AO „Consumatorul Făleşti”

Sediul: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 1 A

Conducător:Rotaru Dumitru, 

or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 50

Protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor

20.   

06.12.2011

AO „Centrul de Consultaţii Juridice Făleşti”

Sediul: or. Făleşti, str.Bălţului, 1/7

Conducător:Rotari Leonid, 

or. Făleşti, str.Bălţului, 1/7

tel.02592-25-57, mob.067148584

Acordarea asistenţei juridice a populaţiei

21.   

20.08.2012

AO “ECO-TUR”

Sediul: or. Făleşti, str.Mateevici, 87

Conducător:Scobioală Serghei,

or.Făleşti, str.A.Mateevici, 87

Dezvoltarea atitudinii de responsabilitate a populaţiei faţă de mediul

22.   

29.05.2013

AO „Fotbal Club Făleşti”

Sediul: or. Făleşti,  str.Ştefan cel Mare, 50

Conducător:Railean Vasile,

str.M.Eminescu 45/4

Tel.02592-27-63,     Mob.068485035

23.   

12.06.2013

AO „Antreprenorilor de la Piaţa or.Făleşti”

Sediul: or. Făleşti, str.Pieţei, 1

Conducător:Postovan Vasile,

or. Făleşti, str.M.Costin, 39

Protecţia drepturilor şi libertăţilor antreprenorilor, formarea cunoştinţelor juridice ale acestora

 

 

Primăria  comunei Albineţul Vechi

   1.

21.03.2005

Asociaţia părinţilor şi pedagogilor

Sediul: s.Albineţul Vechi, liceul Albineţul Vechi

tel.0(259)70-3-57

Conducător:Fionat Iurie, s.Albineţul Vechi, raionul Făleşti

Activitatea şi dezvoltarea  com.prin elaborarea şi implementarea diferitor programe social-ecologice, social-economice şi culturale;

Asigurarea durabilităţii şcolii

Primăria satului Bocani

   1.

05.07.2002

AO „Pomul verde”

Sediul: s.Bocani, tel.0(259)78-7-25

Conducător:Midrigan Tatiana, s.Bocani

Dezvoltarea economică, social-culturală, ecologică a comunităţii Bocani.

Contribuirea la creşterea gradului de participare a cet.în deosebi a tineretului la soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea locală.

   2.

24.10.2005

AO „Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor „Viitorul”

Sediul: s.Bocani,   tel.0(259)93-1-24

Conducător:Bîrliba Raisa, s.Bocani

Contribuirea la creşterea gradului de participare a cet. la soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea locală.

Contribuirea la educarea tinerei generaţii şi promovarea valorilor democratice.

Primăria satului Călineşti

1.

15.04.2004

AO a Părinţilor şi Pedagogilor din  s.Călineşti

Sediul: Liceul Teoretic

tel.0(259)61-3-49

Conducător:Gherman Nadejda, s.Călineşti

Activitatea şi dezvoltarea comunităţii prin elaborarea şi îndeplinirea diferitor programe social-economice şi culturale;

Asigurarea durabilităţii liceului teoretic

Primăria comunei Călugăr

   1.

04.02.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.Călugăr

Sediul: s.Călugăr

Conducător:Olaru Lilia,  s.Călugăr

Contribuirea la creşterea gradului de participare a cetăţenilor la soluţionarea  problemelor ce ţin de dezvoltarea locală;

Contribuirea la educarea tinerii generaţii şi promovarea valorilor democratice

   2.

24.12.2003

AO „Satul Nou”

Sediul: s.Călugăr, tel. 0(259)79-4-77

Conducător:Gangan Vasile, s.Călugăr

Dezvoltarea durabilă a localităţii;

Atragerea cetăţenilor la soluţionarea problemelor s.Călugăr;

Dezvoltarea „sectorului  al treilea” din s.Călugăr

   3.

11.02.2004

Asociaţia de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor din s.Călugăr

Sediul: s.Călugăr

Conducător:Chiaburu  Tatiana

Sprijinirea activităţii agricultorilor privaţi şi antreprenorilor rurali.

Primăria satului Chetriş

    1.

30.12.2004

Asociaţia Obştească „Asociaţia părinţilor şi pedagogilor  din  s.Chetriş

Sediul: s.Chetriş, raionul Făleşti

gimnaziul Chetriş

Conducător:Ciaglic Iurii, s.Chetriş

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii prin  elaborarea şi implementarea diferitor programe social-economice şi culturale;

Asigurarea durabilităţii şcolii.

   2.

28.11.2005

„Chetriş”

Sediul: s.Chetriş, raionul Făleşti

grădiniţa de copii

Conducător:Gurduială Lilia, s.Chetriş

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii prin  elaborarea şi implementarea diferitor programe social-economice şi culturale;

Asigurarea durabilităţii şcolii.

Primăria comunei Ciolacu Nou

   1.

07.02.2006

Asociaţia  Utilizatorilor de  Apă „Ciolacu Nou”

Sediul: clădirea primăriei  comunei   Ciolacu Nou

tel.0(259)67-4-36

Conducător:Voloşin Leonid, s.Ciolacu Nou

tel.0 (259) 92-0-32

Acordarea  ajutorului practic şi organizatoric în renovarea activităţii apeductului din s.Ciolacu Nou

   2.

15.02.2006

Asociaţia Utilizatorilor de Drumuri „Pocrovca”

Sediul: s.Pocrovca

Conducător: Friniuc Vasile,  s.Pocrovca

tel. 0(259) 78-183

Acordarea  ajutorului practic şi organizatoric în renovarea activităţii şi

exploatării drumului din s.Pocrovca

Primăria comunei Egorovca

   1.

24.03.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.gara  Catranîc

Sediul: s.gara Catranîc,  gimnaziul

tel.0(259)75-3-28

Conducător:Ligoţki Serghei

s.gara Catranîc

Contribuirea la creşterea gradului de participare a cetăţenilor la soluţionarea  problemelor ce ţin de dezvoltarea locală;

Contribuirea la educarea tinerii generaţii şi promovarea valorilor democratice

   2

24.03.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.Egorovca

Sediul: s.Egorovca

Conducător:Şlapacova Aliona,  s.Egorovca

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii prin  elaborarea şi implementarea diferitor programe social-economice şi culturale; Asigurarea durabilităţii şcolii.

Primăria  comunei Făleştii Noi

  1.

03.05.2005

Asociaţia  Părinţilor şi  Pedagogilor

Sediul: gimnaziul  Făleştii Noi

tel.0(259) 60-3-66

Conducător:Jitari Ion, s.Făleştii Noi

tel.0(259)60-3-66

Contribuirea la creşterea gradului de participare a cetăţenilor la soluţionarea  problemelor ce ţin de dezvoltarea  comunităţii.

Primăria satului Glinjeni

  1.

30.03.2000

Asociaţia de economie şi împrumut a cetăţenilor (AEÎC)

Sediul: s.Glinjeni

tel.0(259)71-6-44

Conducător:Burduja Elena,  s.Glinjeni

Acordarea de împrumut şi depunerea economiilor.

   2.

12.06.2002

Organizaţia obştească

„Amedil”

Sediul: s.Glinjeni    tel.0(259)71-6-44

Conducător:Burduja Elena, s.Glinjeni

Dezvoltarea economică,socială, culturală, ecologică a comunităţii

   3.

03.05.2006

Organizaţia obştească

„Viitorul Prosper”

Sediul: s.Glinjeni       tel. 0(259) 71-6-84

Conducător:Covaliuc  Elizaveta,  s.Glinjeni

Crearea condiţiilor sociale, economice şi organizatorice pentru dezvoltarea tineretului

Primăria comunei Hiliuţi

  1.

08.04.2005

„Petrunelia”

Sediul: s.Hiliuţi       tel.0(259)75-561

Conducător: Furtuna Petru,  s.Hiliuţi

Crearea condiţiilor necesare în vederea reabilitării fizice, social-psihologice a persoanelor cu dereglări funcţionale.

Primăria satului Ilenuţa

   1

28.11.2000

Asociaţia  Părinţilor şi

Pedagogilor din  s.Ilenuţa

Sediul:Gimnaziul  Ilenuţa

Conducător:Eladii Virgiliu,  s.Ilenuţa

Instruirea şi educaţia tineretului în  spiritul valorilor europene.

Primăria comunei Işcalău

    1.

13.06.2005

Organizaţia Obştească

„Işcalenii”

Sediul: Primăria Işcalău

Conducător:Rotari Margareta,  s.Işcalău

te.0(259)77-3-61

Protecţia drepturilor fundamentale ale omului prin promovarea valorilor democratice în societate.

    2.

03.04.2006

AO”Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor” din s.Doltu

Sediul: Gimnaziul  Doltu

Conducător:Ursu Ecaterina  tel.0(259)78-5-63

Activizarea şi dezvoltarea  comunităţii prin elaborarea şi implementarea diferitor programe cosial-ecologice, social – economice şi culturale.

Primăria comunei Logofteni

   1.

23.10.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.Moldoveanca

Sediul: Gimnaziul  Moldoveanca

Conducător:Guiban Vitalie, 

s.Moldovanca

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii prin  elaborarea şi implementarea diferitor programe social-economice şi culturale;

Asigurarea durabilităţii şcolii.

Primăria satului Musteaţa

   1.

04.11.2005

Asociaţia  Beneficiarilor

Sediul: s.Musteaţa

tel.0(259)70-5-59

Conducător:Antoci Nadejda, 

s.Musteaţa

Reparaţie, construcţia obiectelor de menire socială, dezvoltarea economică

   2.

28.12.1999

Asociaţia de  femei „Speranţa”

Sediul: s.Musteaţa, tel.0(259)70-5-89

Conducător:Antoci Nadejda,  s.Musteaţa

Apărarea drepturilor omului, în temei a mamei şi copilului, educaţie

ecologică.

Primăria comunei Natalievca

  1.

15.02.2000

Asociaţia Obştească  pentru dezvoltarea rurală „Fachel”

Sediul: s.Popovca     tel.0(259) 92-9-29

Conducător:Sandu Valeriu,  s.Popovca

tel.0(259) 75-1-17

Dezvoltarea social-economică a satului,construirea, exploatarea şi deservirea sistemei de gazificare, sistemei gazoductului, construiască, reparaţia

şcolii din s.Popovca,construirea apeductului şi reparaţia capitală a drumurilor.

Primăria satului Năvîrneţ

  1.

27.07.2001

Asociaţia  Părinţilor şi  Pedagogilor „Galantus”

Sediul: LT Năvîrneţ     tel.0(259) 73-3-72

Conducător:Cireş Elena,   s.Năvîrneţ

Dezvoltarea comunităţii: social – economică, cultural – ecologică şi asigurarea durabilităţii şcolii

   2.

26.11.2001

Asociaţia  Părinţilor şi  Pedagogilor din s.Logofteni

Sediul: Gimnaziul   Logofteni   

tel.0(259) 60-1-41

Conducător:Cojocari  Ludmila, 

s.Logofteni

Dezvoltarea comunităţii: social – economică, cultural – ecologică şi asigurarea durabilităţii şcolii

   3.

22.02.2004

AO „Livada  Copilăriei”

Sediul: grădiniţa de  copii, s. Năvîrneţ

tel.0(259)  73-0-68

Conducător:Mînăscurtă Elena,  s.Năvîrneţ

Contribuirea la creşterea gradului de participare a cetăţenilor la soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea locală, crearea condiţiilor sociale, organizatorice pentru dezvoltarea personalităţii copiilor preşcolari în interesul familiei şi societăţii.

Primăria comunei Obreja Veche

   1.

08.11.2002

„Istoria  neamului”

Sediul: gimnaziul  „Sergiu Moraru” 

tel.0(259) 65-7-58

Conducător:Cresiun Elena,  s.Obreja Veche

Dezvoltarea comunităţii:social-economică, cultural – ecologică şi asigurarea durabilităţii şcolii;

Menţinerea şi renovarea tradiţiilor comunităţii şi identităţii neamului, păstrarea comorii creaţiei populare.

Să păstrăm şi să reînviem tradiţiile satului, să sprijinim sistemul educativ, rezolvarea problemelor de interes local.

Primăria comunei Pietrosu

    1.

14.04.2004

„Protecţia-Nord”

Sediul: s.Pietrosu

Conducător:Tetleanov Svetlana,

s.Pietrosu

Educaţia atitudinii grijulii faţă de mediul înconjurător.

Apărarea drepturilor economice, sociale şi culturale a cetăţenilor.

    2.

15.12.2005

„La Izvoare”

Sediul: s.Pietrosu

Conducător:Pîrlog Eva,  s.Pietrosu

Aprovizionarea cu apă

Contribuirea la creşterea gradului de participare a cetăţenilor la soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea locală.

Contribuirea la dezvoltarea infrastructurii satului.

Primăria comunei Pînzăreni

    1.

24.01.2005

Asociaţia  Părinţilor şi  Pedagogilor din s.Pînzăreni

Sediul: Gimnaziul  s.Pînzăreni   

tel.0(259) 67-6-29

Conducător:Gurduza Ina,  s.Pînzăreni

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii prin  elaborarea şi implementarea diferitor programe social-economice şi culturale;

Asigurarea durabilităţii şcolii.

Primăria satului Pîrliţa

   1.

07.05.2003

AO „Caroma  Nord”

Sediul: s.Pîrliţa     tel.0(259) 62-3-24

Conducător: Frecăuţanu Rodica , s.Pîrliţa

Creşterea gradului de participare a cetăţenilor  şi a tinerilor în soluţinorea problemei locale.

   2.

08.12.2003

AO „Marlon  Judith”

Sediul: s.Pîrliţa

Conducător:Curecheru Nicolae, s.Pîrliţa

Creşterea gradului de participare a cetăţenilor  şi a tinerilor în soluţinorea problemei locale.

   3.

23.01.2004

AO Asociaţia Părinţilor şi  Pedagogilor

Sediul: s.Pîrliţa, tel.0(259)  62-3-19

Conducător:  Graur Lidia,  s. Pîrliţa

Creşterea gradului de participare a cetăţenilor  şi a tinerilor în soluţinorea problemei locale.

   4.

11.03.2004

AO „Rontama Nord”

Sediul: s.Pîrliţa, tel.0(259) 62-3-81

Conducător:Ţurcanu Nicolae

Creşterea gradului de participare a cetăţenilor  şi a tinerilor în soluţinorea problemei locale.

Primăria comunei Pompa

   1.

04.04.2005

Asociaţia  Părinţilor şiPedagogilor din s.Pompa

Sediul: s.Pompa

tel. 0(259)76-5-68

Conducător:Onei Ina,  s.Pompa               

tel. 0(259)76-6-34

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii prin  elaborarea şi implementarea diferitor programe social-economice şi culturale

   2.

04.04.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.Suvorovca

Sediul: s.Suvorovca ,  tel. 0(259)76-5-36

Conducător:Nicolaiciuc Ana,  s.Suvorovca  

tel. 0(259)76-5-24

Asigurarea durabilităţii şcolii

Primăria comunei Pruteni

   1.

09.07.2000

AO „Prut – 2000”

Sediul: Casa de cultură, s.Pruteni, et.II        

tel. 0(259)66-5-32

Conducător:Elena Lungu,  s.Pruteni

Educaţia civică şi culturală a tineretului

   2.

08.12.2005

AO „Camenca”

Sediul: s.Drujineni, tel. 0(259)66-5-95

Conducător:Igor Tumuruc,  s.Drujineni

Dezvoltarea comunităţii sociale, economică cultural-ecologică şi asigurarea  durabilităţii apeductului.

   3.

07.12.2005

AO „Izvoraş”

Sediul: s.Cuzmenii  Vechi, tel. 0(259)66-6-15

Conducător:Manoli   Ions. Cuzmenii Vechi

Asigurarea durabilităţii apeductului

   4.

07.12.2005

AO „Speranţa”

Sediul: Gimnaziul Valea Rusului

tel. 0(259)66-7-16

Conducător:Branişte Nicolae,  s.Valea Rusului

Reparaţia capitală a gimnaziului

Primăria satului Răuţel

    1.

07.12.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.Răuţel

Sediul: Liceul teoretic „A.Mateevici”

tel. 0(259)74-2-67

Conducător: Muruziuc Veronica,  s.Răuţel,

str. Sîrchin, 47

Dezvoltarea unităţii de învăţămînt din teritoriu în concordanţă cu dezvoltarea şi modernizarea învăţămîntului şi a societăţii.

Dezvoltarea curriculum-ului şcolar prin asigurarea cu materiale didactice şi literatură.

    2.

11.02.2000

Asociaţia Obştească  „Armonie”

Sediul: Asociaţia de Consum din s.Răuţel

Conducător: Sicova Maria

Evidenţierea problemelor strigente din mediul rural, care apar la etapa actuală de dezvoltare a societăţii şi mobilizarea membrilor  ei pentru rezolvarea lor.

Primăria comunei Risipeni

    1.

07.10.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.Risipeni

Sediul: LT „Diomid Gherman” 0(259)76-2-42

Conducător: Hîrbu Valentina,  s.Bocşa

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii prin  elaborarea şi implementarea diferitor programe social-economice şi culturale;    

Asigurarea durabilităţii şcolii.

    2.

06.06.2005

AO „Zodiac”

Sediul: s.Bocşa, 0(259)76-3-83

Conducător: Mihalachi Ana, s.Bocşa

Protecţia copilului prin instruire, educaţia ecologică a copiilor, studierea, valorificarea şi ocrotirea vestigiilor.

Primăria comunei Sărata Veche

    1.

14.01.2004

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.Hitreşti

Sediul: Gimnaziul Hitreşti

tel. 0(259)65-4-40

Conducător:Iarovaia Eugenia,   s.Hitreşti

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii

Asigurarea durabilităţii şcolii

    2.

03.02.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din

s. Sărata Veche

Sediul: Liceul teoretic  Sărata Veche

tel. 0(259)64-3-77

Conducător:Paladi Varvara,  s.Sărata Veche

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii

Asigurarea durabilităţii şcolii

    3.

03.02.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din

s.  Sărata Nouă

Sediul: Gimnaziul Sărata Nouă

tel. 0(259)93-1-29

Conducător:Iliniţchi Ina,  s.Sărata Nouă

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii

Asigurarea durabilităţii şcolii

    4.

06.12.2005

Asociaţi Beneficiarilor de drum din s.Hitreşti

Sediul: Gimnaziul Hitreşti

tel. 0(259)65-4-40

Conducător:Donighevici Ghenadie,  s.Hitreşti

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii

Asigurarea durabilităţii şcolii

    5.

06.12.2005

Asociaţia consumatorilor de apădin s.Sărata Veche

Sediul: Primăria Sărata Veche

tel. 0(259)64-3-34

Conducător:Gheorghiţă Ion, s.Sărata Veche

Activizarea şi dezvoltarea comunităţii

Asigurarea durabilităţii şcolii

Primăria  satului Taxobeni

   1.

25.02.2005

Asociaţia  Părinţilor şi Pedagogilor din s.Taxobeni

Sediul: Primăria  s.Taxobeni

tel. 0(259)68-5-81

Conducător:Rudnic Nina, s.Taxobeni

De a stimula copiii dotaţi

De a acoperi cheltuielile de deplasare a copiilor la diferite întreceri

De a contribui financiar la cheltuielile minore, de zi cu zi de la bucătăria şcolară, la reparaţia şcolii.

De a ajuta copiii din familiile  vulnerabile

Primăria oraşului Făleşti

1.

15.10.1998

AO „Centrul regional de instruire „Spectrum”

Sediul: or.Făleşti, str. Şt.cel Mare, 28/2

Conducător:Sergiu Culibaba

Democratizarea societăţii prin colaborarea între administraţia publică, business şi organizaţiile neguvernamentale.

Încurajarea cetăţenilor la viaţa asociativă şi ăn procesul autoadministrării etc.

2.

24.08.1999

AO „Împreună să  salvăm Viitorul”

Sediul: or.Făleşti, str.Toma Ciorbă, 3

tel. 0(259)2-24-96

Conducător:Iurie Osoianu

Propagarea  unui  mod  sănătos de viaţă

3.

26.10.1999

AO „Cutezătorul”

Sediul: or.Făleşti, str. Şt.cel Mare, 50

tel. 0(259)2-28-66

Conducător:Vitalie Cimpoieş

Activitatea în  domeniul  ecologiei

4.

30.06.2000

AO „Speranţa”

Sediul: or.Făleşti, str. Moldovei, 29/6

tel. 0(259)2-33-70

Conducător:Ina Dodon

Activităţi  ecologice

5.

30.06.2000

AO „Iustus”

Sediul: or.Făleşti, str. Şt.cel Mare,79/20

Conducător:Grigore Muntean

Promovarea  valorilor

democratice

6.

30.01.2001

AO „Eva”

Sediul: or.Făleşti, str. Şt.cel Mare,50

tel. 0(259)2-22-37

Conducător:Lilia Culibaba

Centrul de  reabilitarea a femeilor

7.

12.07.2001

Asociaţia  de binefacere „Viaţa Nouă”

Sediul: mun.Chişinău, str.Florilor 16/3  ap.44

Conducător:Irina Gorscaia

8.

27.09.2001

AO „Societatea  invalizilor din or. Făleşti”

Sediul: or.Făleşti, str.Moldovei, 8

Conducător:Semion Capustean

Susţinerea  morală şi materială  a invalizilor etc.

9.

29.11.2002

AO „Centrul de consultaţii agricole

din or.Făleşti”

Sediul: or. Făleşti, str.Şt.cel Mare, 42

Conducător:Ion Iordachi

Prestarea serviciilor de informare şi consultanţă în dmeniile tehnologii zootehnice, fitotehnice etc.

Asigurarea producătorilor agricoli cu consultaţii de ordin tehnologic juridic din domeniul marketingului agricol

10.

24.12.2002

AO „Centrul informativ  „Acces –Plus”

Sediul: or.Făleşti,str. 31 august, 4

Conducător:Galanton Diana

Centrul de reabilitarea a femeilor

11.

25.11.2004

AO „Centrul de reabilitate narcologică  “Lumina vieţii”

Sediul: or.Făleşti, str.Lacului, 6

Conducător:Luchian Alexandru

Propagarea unui mod sănătos de  viaţă

Reabilitarea bolnavilor  de narcomanie şi alcoolism

12.

21.01.2005

AO „Comunitatea romilor  ”Rom - Sam”

Sediul: or. Făleşti,

str.Şt. cel Mare, 42

Conducător:Arap Iacob

Promovarea  populaţiei Rome din Republica Moldova

13.

01.03.2005

AO „Centru de consultanţă juridică Făleşti”

Sediul: or.Făleşti, str. Şt. cel Mare,150

Conducător:Vladimir Iordachi

Îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul raionului Făleşti cu drept de a înfiinţa filiale.

Contribuie la realizarea de către instituţiile publice raionale a scopurilor şi sarcinilor de unitate publică.

14.

01.12.2005

AO „Organizaţia  obştească  

a Liceului Teoretic  “I.Creangă”

Sediul: or. Făleşti, str.Şt.cel Mare,5

tel. 0(259) 2-24-38

Conducător:Grigore Antoci

Promovare  valorilor   democratice etc.

15.

28.08.2007

AO „Centrul de cooperare a tineretului”

Sediul: or. Făleşti, str.Alexandru Lăpuşneanu, 1

Conducător:Ludmila Cimpoieş

Acordarea asisteneţei informaţionale, de consultanţă şi instruire a tineretului.

Educaţia ecologică a tinerilor, protecţia mediului etc.

16.

15.09.2008

AO „Alianţa între generaţii”

Sediul: or. Făleşti, str.Moldovei, 9

Conducător:Gheorghe Şova

Iniţierea tinerilor în procesul de dezvoltare durabilă regională etc.

17.

26.05.2010

AO „Asociaţia de arte marţiale din Făleşti”

Sediul: or. Făleşti, str.Bălţului, 11/8

Conducător:Serghei Sedoi

Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului coguitiv şi intelectual a cetăţenilor.

Dezvoltarea şi propagarea artelor marţiale în raion etc.

18.

10.07.2002

AO „Centrul  de  reabilitare  a invalizilor “Orion” Făleşti

Sediul: or. Făleşti, str.Şt.cel Mare, 53/4

Conducător:Boris  Şoldan

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel de comunitate. Unirea invalizilor, reabilitarea lor medicală şi social-psihologică.

19.

20.02.2012

AO „Clubul de poker sportiv „Iacob”

Sediul: or. Făleşti, str.Şt.cel Mare, 71/2

Conducător:Arap Iacob

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, etc.

Promovarea activităţilor pentru copii şi tineret pentru realizarea unei mai bune comunicări, implicare în proiecte sociale, ecologice, cultură etc.

20.

20.08.2012

AO „Unitate Socială”

Sediul: or. Făleşti, cart.Victoriei, 5/13

Conducător:Serghei Balasanov

Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, etc.

Dezvltarea activismului şi spiritului de iniţiativă a persoanelor pentru stabilirea unităţii sociale, cu antrenarea în practica sportului, culturii fizice etc.