Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La data de 19 octombrie 2012 a avut loc prima ieşire a Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii și Servicii (BCIS) în primăria Sarata Veche. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public  prestînd servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Peste 40 consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi în sala de şedinţe a Primăriei comunei Sarata Veche în diferite domenii.

  Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).


  Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică. 

  La data de 26 octombrie 2012 a avut loc deplasarea Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii și Servicii (BCIS) în primăria Călinești, conform graficului planificat . Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public  prestînd servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. La ședința grupului de lucru în comuna Călinești a fost prezentă Dna Tatiana Slincovschi, consultant național în replicarea Biroului Comun de Informație și Servicii (BCIS). Peste 20 consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi.

  Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).

  Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică. 

La data de 04 octombrie 2012 a avut loc prima rundă de consultări dintre membrii Grupului de lucru al viitorului Birou Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS) şi reprezentanţi ai APL I din raionul Făleşti.

Raionul Fălești a  fost selectat pentru replicarea Biroului Comun de Informație și Servicii din cadrul programului ”Abilitarea economică a femeilor prin creșterea oportunitățlor de  angajare în cîmpul muncii” implementat cu suportul UN WOMEN.