Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3


      Notă informativă
cu privire la deplasarea în teritoriu
 a Echipei Mobile a Biroului Comun de Informaţii si Servicii

Conform Graficului deplasărilor în teritoriu a Echipei mobile a BCIS Faleşti, la data de 15 februarie 2013 a fost efectuată deplasarea în teritoriu în primăria comuna Scumpia.

Primarul, secretarul consiliului local, asistentul social au fost anunţaţi în ziua de luni, ale săptămânii în care a avut loc deplasarea în teritoriu. În locurile cele mai vizitate de populaţie au fost afişate anunţuri cu privire la vizita în teritoriu a Echipei Mobile, de asemenea a avut loc informarea populaţiei prin intermediul apelurilor telefonice.

Pentru consultarea cetăţenilor a fost oferită sala de şedinţă a primăriei, etajul II. La consultarea cetăţenilor au participat şi asistentul social comunitar, secretarul Consiliului local, primarul.

Echipa Mobilă a fost formată din următorii Prestatori de Servicii:

-                Plotniuc Irina, specialist  Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă

-                Egenia Anii, specialist Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

-                Ambros Lucia, Şeful Oficiului Teritorial Cadastral

-                Tumuruc Cristina, specialist secţia Economie

-                Lungu Anatolie, specialist Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru

-                Tălămbuţă Elena – specialist, Casa Teritorială Asigurări Sociale

-                Ana Bordeniuc – specialist principal. Secţia Administraţie Publică.

În rezultatul deplasării în teritoriu au fost oferite 19 consultaţii.

 

 

Denumirea PS

Femei

 

Barbaţi

Total

Conţinutul adresărilor

DASPFC

7

 

2

9

Consultaţii cu privire la prestaţii sociale (ajutor social, ajutor material) şi compensaţia la transport )

Oficiul Teritorial Cadastru

2

 

1

3

Consultaţii cu privire la perfectarea actelor de proprietate pe casă, restabilirea titlului de proprietate, corectarea erorilor în urma înregistrării masive.

ATOFM

3

3

Consultaţii cu privire la angajare în câmpul muncii

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

3

 

1

4

Verificarea actelor necesare pentru obţinerea statutului de pensionar, consultaţii cu privire la obţinerea ajutorului social.

 

Adiţional au fost solicitate de către cetăţeni informaţii cu privire la:

-                      Înregistrarea poliţei de asigurare medicală – 2 persoane.

Principalele categorii de cetăţeni:

-                   persoane angajate (cu salarii mai mici de 600 lei /luna),

-                   persoane în căutarea unui loc de muncă,

-                   pensionari,

-                   persoane apte de muncă care solicită ajutor social (1),

Primarul localităţii şi asistentul social au primit un set de materiale informative: „Domenii de activitate, atribuţii şi servicii oferite de către Prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii a raionului Făleşti” (Document elaborat cu suportul informaţional al Prestatorilor de servicii din cadrul BCIS Făleşti ), buclete cu privire la BCIS (Elaborat cu suportul financiar al UN Women, 20 bucaţi).

Resurse utilizate:

Automobilul de serviciu al vicepreşedintelui raionului Balan Petru, distanţa oraşul Făleşti – satul Scumpia (tur-retur) – 24 km, au fost consumate 3,2 litri combustibil.

Concluzii, observaţii, propuneri:

La audienţă au fost 2 persoane apte de muncă, dar care au la îngrijire alte persoane (copii cu vârsta de 3 ani, adult bolnav grav), pentru care ar fi util să fie oferite locuri de muncă din cadrul lucrărilor publice, care ar putea fi organizate de către Primărie împreună cu Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Deoarece inginerul cadastral este nou în funcţie, şeful Oficiului Teritorial Cadastral a efectuat un instructaj succint, a informat specialistul cu privire la actualizările şi modificările în legislaţie.

A fost foarte eficientă colaborarea şi consultarea pe loc a specialiştilor BCIS Făleşti cu specialiştii din primărie în procesul de consultare a cetăţenilor. Este mult mai uşor şi eficient de lucrat asupra problemei cetăţeanului în echipă.

Deplasarea în teritoriu a Echipei mobile a scutit beneficiarii de cheltuieli financiare şi timp. Două persoane, după prima consultare cu echipa BCIS Făleşti  au reuşit să se deplaseze la domiciliu pentru a prezenta documentele confirmative, ceea ce i-a scutit de călătorii repetate la Consiliul raional şi cheltuieli financiare. 

 

 

      La  data de 22.02.2013 Echipa Mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii se va deplasa în primăria satului Mărăndeni pentru a primi în audienţă cetăţeni oferindu-le consultaţii şi servicii în domeniile:asistenţă socială, economie, cadastru, asigurări sociale, agricultură, angajarea în cîmpul muncii.