Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Astăzi, 04 aprilie curent,  Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, vicepreședintele  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil (de alternativă) a convocat membrii comisiei în ședință pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satifacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.
   În conformitate cu  dispoziția nr.6 din 25.01.2024 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007,  primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 01.02.2024-31.03.2024.
   Perioada de la 01.04.2023-31.07.2023 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.
   Astăzi  au fost examinate 6 cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

  La data, 12 aprilie curent,  Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil (de alternativă) a convocat membrii comisiei în ședință pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

  • sc-alt_1
  • sc-alt_2
  • sc-alt_3

  În conformitate cu  dispoziția nr.17 din 30.03.2023 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007,  primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 01.02.2023-31.03.2023.

  Perioada de la 01.04.2023-31.07.2023 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.

   Au fost examinate 18 cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral și familiar care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

  La 06.05.2022, în incinta Consiliului raional Făleşti, Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil (de alternativă) a convocat în ședință membrii comisiei  pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

scalt 2 scalt 1

  În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr.156-XVI  din 6 iulie 2007 şi conform dispoziţiei nr.11 din 18 ianuarie 2022 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar  în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.02.2022 – 31.03.2022.

  În această perioadă la Serviciul Civil (de alternativă) al raionului Făleşti s-au înregistrat 22 de cereri de satisfacere a Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului 2022, care au fost examinate în cadrul ședinței Comisiei susmenționate.

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 21 octombrie curent,  Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil ( de alternativă) a convocat în ședință membrii comisiei  pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în toamna anului curent. 

 

  În conformitate cu  dispoziția nr.34 din 19.07.2021 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007, primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 02.08.2021-30.09.2021.

  Perioada de la 01.10.2021-30.11.2021 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.

  Astăzi  au fost examinate 12 cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral și familiar care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în toamna anului 2021, pentru o perioadă de 12 luni.

Galerie foto

     În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 și în conformitate cu Regulamentul privind modul de organizare și executare a serviciului civil de către cetățenii Republicii Moldova( anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 865 din 15 iulie 2008), primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil se va efectua în perioada 01.02.2021-31.03.2021- primăvara anului 2021 și 01.08.2021-30.09.2021-toamna anului 2021.

Încorporarea în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.04.2021-31.05.2021- primăvara anului 2021 și 01.10.2021-30.11.2021- toamna anului 2021.

Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal (individual) de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terțe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.

            Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate comisiei pentru recrutare -încorporare în serviciul civil (de alternativă)

1     Buletinul de identitate
2     Foto 3x4 – 2 buc
3     Caracteristica  recrutului de la primărie
4     Certificat de componența familiei  de la primărie
5     Certificat de la angajator precum că lucrează, cu indicarea salariului lunar
6     Contract individual de muncă
7     Contract cu privire la îndeplinirea serviciului civil (de alternativă)
8     Diploma de studii
9     Legitimația de pacifist sau certificatul cu motiv religios (în dependență de motivul indicat în cerere)
10   Controlul medical de încorporare a recrutului.
11   Depunerea  cererii cu invocarea motivului cu începere de la 01.02.2021 pînă la 01.04.2021 și 01.08.2021 pînă la 30.09.2021

Telefon de contact- 0259 23622, 068341350 

Ana Bordeniuc, Reprezentantul  Serviciului Civil de alternativă al raionului Fălești

                     

   Astăzi 25 noiembrie curent,  Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintel  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil( de alternativă) a convocat membrii comisiei în ședință pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satifacerea Serviciului Civil (de alternativă) în toamna anului curent.

 

  În conformitate cu  dispoziția nr.31 din 21.07.2020 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007, primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 01.08.2020-30.09.2020.

  Perioada de la 01.10.2020-01.12.2020 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.

 Astăzi  au fost examinate 16 cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral și familiar care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în toamna anului curent.

Galerie foto

  Astăzi 29 mai curent,  Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil( de alternativă) a convocat membrii comisiei în ședință pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

  În conformitate cu  dispoziția nr.08 din 20.01.2020 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007, primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 01.02.2020-31.03.2020.

  Perioada de la 01.04.2020-31.05.2020 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.

  Astăzi  au fost examinate 7cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral și familiar care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

Galerie foto