Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3


Diomid Gherman

[PV Nr.02 din 25 iunie 1998]


În temeiul art.17, p. „n” al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală

Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei medicale a Republicii Moldova, aport esenţial la sporirea eficienţei asistenţei medicale din raionul Făleşti se conferă titlul „Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti” Dlui Diomid Gherman – Savant Emerit din Moldova, originar din satul Bocşa, raionul Făleşti.


Petru Antohi
   

[Decizia Nr.3/8 din 05 iunie 2008]


Pentru muncă îndelungată în domeniul sănătăţii, activitate rodnică, contribuţie esenţială la ridicarea nivelului asistenţei medicale din raion şi în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,-

Se conferă  Domnului Petru Antohi titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Valentin Isac 

[Decizia Nr.4/9 din 05 mai 2011]


Pentru permanentă şi eficientă asistenţă metodologică în domeniul arhitecturii şi urbanismului acordată autorităţilor publice din raion şi contribuţiei de mecenat la proiectarea şi edificarea în or. Făleşti a Monumentului „ Mîndria şi Puterea Poporului” care reprezintă statalitatea şi identitatea Ţării noastre şi în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,-
Se conferă Grafului Valentin Isac, originar din s. Călugăr, raionul Făleşti, mecenat, prezident al Corporaţiei „Stoliţa” din or. Kiev, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Nicolai Bîrliba 

[Decizia Nr.8/11 din 29 septembrie 2011]


Pentru rezultate remarcabile în sport şi promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008,-
Se conferă  Domnului Nicolai Bîrliba titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Nicolae Ciubotaru

[Decizia Nr.2/6 din 26 iunie 2014]


Pentru rezultate remarcabile în promovarea valorilor cultur
al-artistice a imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008,-

Se conferă  Domnului Nicolae Ciubotaru titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Vasile Ursachi

[Decizia 03/25 din 18 august 2016]


Pentru merite și contribuții deosebite ale deputaților aleși în primul Parlament al Republicii Moldova din partea raionului Fălești, în plan politic, economic și social, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008, -

Se conferă Domnului Vasile Ursachi, originar din s.Izvoare, raionul Fălești, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Grigore Bordianu

[Decizia 03/25 din 18 august 2016]


Pentru merite și contribuții deosebite ale deputaților aleși în primul Parlament al Republicii Moldova din partea raionului Fălești, în plan politic, economic și social, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008, -

Se conferă Domnului Grigore Bordianu, originar din s.Hiliuți, raionul Fălești, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Mihail Goncearenco

[Decizia 03/25 din 18 august 2016]


Pentru merite și contribuții deosebite ale deputaților aleși în primul Parlament al Republicii Moldova din partea raionului Fălești, în plan politic, economic și social, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008, -

Se conferă Domnului Mihail Goncearenco, originar din s.Musteața, raionul Fălești, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Mihail Popovici

[Decizia 03/25 din 18 august 2016]


Pentru merite și contribuții deosebite ale deputaților aleși în primul Parlament al Republicii Moldova din partea raionului Fălești, în plan politic, economic și social, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008, -

Se conferă Domnului Mihai Popovici, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Andrei Rusnac

[Decizia 03/25 din 18 august 2016]


Pentru merite și contribuții deosebite ale deputaților aleși în primul Parlament al Republicii Moldova din partea raionului Fălești, în plan politic, economic și social, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008, -

Se conferă Domnului Andrei Rusnac, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Mihai Volontir

[Decizia 03/25 din 18 august 2016]


Pentru merite și contribuții deosebite ale deputaților aleși în primul Parlament al Republicii Moldova din partea raionului Fălești, în plan politic, economic și social, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008, -

Se conferă Domnului Mihai Volontir, artist al poporului, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti – post mortem.


Gheorghe Slabu

[Decizia 03/25 din 18 august 2016]


Pentru merite și contribuții deosebite ale deputaților aleși în primul Parlament al Republicii Moldova din partea raionului Fălești, în plan politic, economic și social, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008, -

Se conferă Domnului Gheorghe Slabu, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Dumitru Moţpan

[Decizia 03/25 din 18 august 2016]


Pentru merite și contribuții deosebite ale deputaților aleși în primul Parlament al Republicii Moldova din partea raionului Fălești, în plan politic, economic și social, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008, -

Se conferă Domnului Dumitru Moțpan, președinte al Parlamentului Republicii Moldova anii 1997 - 1998, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.