Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 09 iunie curent, Domnul Radu Roman, vicepreședintele raionului împreună cu reprezentanții Consiliului raional și prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii au întreprins o vizită de lucru în primăria satului Izvoare.
 Specialiștii din cadrul primăriei au primit asistență informațională și metodologică de specialitate, iar cetățenii din comunitate au fost consultați și ghidați cu căi de soluționare a problemelor cu care se confruntă personal și întreaga localitate. La ședința de totalizare, vicepreședintele raionului a îndemnat primarul și specialiștii din cadrul primăriei la o conlucrare mai eficientă cu Consiliul raional, implicarea mai activă la soluționarea problemelor satului, recomandări pentru o administare mai bună și calitativă pentru cetățeni.

Galerie foto

 La 2 iunie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, a întreprins o vizită de lucru în Primăria satului Răuțel cu reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și ai Biroului Comun de Informații și Servicii. Președintele raionului a vizitat: Oficiul de Sănătate Răuțel și Liceul Teoretic „A.Mateevici”. Specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatorii de servicii BCIS s-au deplasat în teritoriu pentru a se familiariza cu problemele existente la moment în autoritatea publică locală.
 La ședința de totalizare au participat Dna Iraida Bînzari, președintele raionului, Dl Roman Radu, vicepreședintele raionului, reprezentanții direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului raional, prestatori de servicii ai Biroului Comun de Informații și Servicii, Dl Tudor Istrati, primarul satului Răuțel, specialiștii din cadrul Primăriei Răuțel și polițistul de sector. Obiectivul ședinței a fost de acordare a ajutorului metodic pe domenii de activitate.
 Primarul și specialiștii din cadrul primăriei au primit asistență informațională și metodologică în domeniul administație publică, recomandări pentru o administare mai bună și calitativă pentru cetățeni. În cadrul vizitei s-au identificat probleme și din domeniul infrastructură, cadastru și juridic.

Galerie foto

 La 24 martie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, a întreprins o vizită de lucru în Primăria satului Năvîrneț cu reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și ai Biroului Comun de Informații și Servicii. Președintele raionului a vizitat: Oficiul Medicilor de Familie unde s-a întîlnit cu personalul medical și cu cetățenii care erau în așteptarea consultațiilor medicale, și la agentrul economic Societatea cu Răspundere Limitată ,,Gifis Farm”.
 Specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatorii de servicii BCIS s-au familiarizat cu problemele cu care se confruntă la moment autoritatea publică locală. La ședința de totalizare, președintele raionului a îndemnat toți actorii sociali și factorii de decizie din comunitate la o conlucrare mai productivă, implicarea mai activă la soluționarea problemelor satului. Primarul, specialiștii și consilerii locali au primit asistență informațională, metodologică în domeniul administație publică, recomandări pentru o administare mai bună și calitativă pentru cetățeni. În cadrul vizitei s-au identificat probleme și din domeniul infrastructură, cadastru și juridic.  

 La 03 martie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, a întreprins o vizită de lucru în Primăria comunei Ciolacu Nou cu reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și ai Biroului Comun de Informații și Servicii. În incinta primăriei au fost prezenți funcționarii publici, consilierii locali și cetățeni din localitățile Ciolacu Nou, Ciolacu Vechi, Șoltoaia, Făgădău și Pocrovca.
 Președintele raionului a primit în audiență cetățenii care au atins probleme personale și problemele din aceste comunități. Solicitări cu privire la necesitatea de a repara drumurile locale, acordarea asistenței medicale primare, căutarea unui loc de muncă, înregistrarea cotei valorice ca drept de proprietate, probleme privind amenajarea teritoriului, acordarea unui ajutor pentru construcția bisericii din satul Ciolacu Vechi, înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, inițierea unei afaceri- toate au fost stringente pentru locuitorii din aceste sate. În cadrul audienței cu cetățenii, Doamna Iraida, a acordat asistență informațională și metodologică cetățenilor și a dat asigurări că de comun cu autoritatea publică v-a interveni la soluționarea acestor probleme în măsura posibilităților și în conformitate cu norma legală, pentru ca locuitorii din această comunitate să beneficieze de aceste servicii publice.
 Specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatorii de servicii BCIS au ieșit în teritoriu pentru a se familiariza cu problemele cu care se confruntă la moment cetățenii. La ședința de totalizare, președintele raionului a menționat despre toate problemele care există în aceste localități și s-a propus căi de soluționare pentru ele, unde primarul și funcționarii din cadrul autorității publice au primit propuneri și recomandări pentru viitor la o administrare mai bună a localității. 

Galerie foto

 La 24 februarie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, a întreprins o vizită de lucru în Primăria comunei Hiliuți cu reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și ai Biroului Comun de Informații și Servicii. Primăria a găzduit cetățeni, agenți economici din localitățile Hiliuți și Reuțelul Nou.
 Președintele raionului a primit în audiență cetățeni care au atins probleme personale și probleme ale satelor Hiliuți și Reuțelul Nou. Lipsa unui transport public și acordarea asistenței medicale primare, căutarea unui loc de muncă, pentru locuitorii satului Reuțelul Nou au fost problemele cele mai stringente. Repararea drumurilor (cu prioritate a drumului de acces spre grădiniță), iluminarea stradală, construcția unei anexe a blocului alimentar la instituția preșcolară, lipsa unui loc de muncă, probleme ridicate de locuitorii din satul Hiluți.
 În cadrul întrevederii, Doamna Iraida, a dat asigurări că de comun cu autoritatea publică v-a interveni la soluționarea acestor probleme cît mai urgent și în conformitate cu norma legală, pentru ca locuitorii din această comunitate să beneficieze de aceste servicii publice de calitate. Specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatorii de servicii BCIS au ieșit în teritoriu pentru a se familiariza cu problemele cu care se confruntă la moment cetățenii.
 Președintele raionului a efectuat o vizită inopinată la grupa ,,Îngerașii“ din cadrul instituției preșcolare din satul Hiluți, unde s-a familiarizat cu reuşitele și problemele cu care se confruntă instituția.
 Pentru o guvernare locală eficientă cu prestarea serviciilor mai calitative pentru cetățeni, la ședința de totalizare, primarul și funcționarii din cadrul autorității publice au primit propuneri și recomandări pentru viitor la o administrare mai bună a localității.  

Galerie foto

 La 17 februarie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, a efectuat o vizită de lucru în Primăria Logofteni cu reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și ai Biroului Comun de Informații și Servicii. Cetățenii și specialiștii din cadrul primăriei au primit asistență în domeniul social, administrativ și juridic. 
 Un grup de consilieri locali au avut o întrevedere cu Doamna Iraida, unde au ridicat problemele cu care se confruntă locuitorii satelor Logofteni și Moldovanca. În cadrul discuțiilor, președintele raionului a îndemnat aleșii locali să contribuie la o conlucrare mai eficientă și calitativă cu reprezentanții autorității publice locale și cu agenții economici din teritoriu , care ar duce la soluționarea multor probleme cu care se confruntă cetățenii. 
 Specialistul din domeniul educație a vizitat instituția de învățămînt preuniversitară din satul Logofteni și instituția preșcolară din Moldovanca.
 Agenda zilei a cuprins vizita președintelui raionului la Întreprinderea de procesare a laptelui ,,Heuvelland” unde s-a întîlnit cu Domnul Vasile Cireș, directorul întreprinderii. Aici a fost vizitată secția de procesare a laptelui, unde Domnul Vasile a explicat metodele de prelucrare a laptelui pînă la produsul finit- cașcavalul ecologic de tip ,,Tradițional”, „Excelent”, ,,Original” și ,,Regina” și probemele cu care se confruntă la moment. Pentru conducerea întreprinderii, președintele raionului a venit cu o propunere că ar fi bine ca și la Fălești să existe puncte de comercializare a cașcavalului ecologic. 
 În scopul familiarizării cu problemele din domeniul de medicină, Doamna Iraida a vizitat și Oficiul de Sănătate Logofteni unde s-a întîlnit cu cetățenii care erau în așteptarea consultațiilor medicale. 
 La ședința de totalizare, primarul și funcționarii din cadrul autorității publice au primit propuneri și recomandări pentru o administrare mai bună a localității.

Galerie foto

 La 09 februarie curent Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a efectuat o vizită de lucru în primăria Chetriș cu vicepreședinții raionului, reprezentanții secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional și prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii.
 Scopul vizitei a fost familiarizarea cu problemele existente în teritoriu, acordarea ajutorului metodic pe domeniile de activitate de către specialiștii Aparatului președintelui și echipa Biroului Comun de Informații și Servicii.
 Cetățenii și specialiștii din cadrul primăriei Chetriș au primit asistență metodologică și informațională în domeniul agrar, social, educație, administrativ și economic. 
 Cu probleme personale cetățenii s-au adresat direct Președintelui raionului care au primit îndrumări și căi de soluționare a lor.
 Echipa Președintelui raionului au vizitat instituțiile de menire social-culturală din localitate, unde s-au familiarizat cu succesele și problemele care există la moment. Președintele raionului vizitat Centrul de Sănătate Chetriș unde s-a întîlnit cu conducerea și personalul medical și cu cetățenii care erau programați pentru consultații și investigații medicale.
 La ședința de totalizare au fost expuse toate problemele cu care se confruntă comunitatea și s-au propus căi de soluționare a lor pentru o administrare mai eficientă și prestarea serviciilor calitative pentru cetățeni.  
 
Galerie foto