Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

      La data de 01 februarie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria satului Catranîc. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Peste 24 de consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi în sala de şedinţe a Primăriei satului Catranîc în diferite domenii. Cel mai solicitat domeniu  a fost cel social şi cadastru.

De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, consilierii locali şi agenţi economici în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

Membrii Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au fost documentaţi cu bunele intenţii ale Dlui Mihai Popovici, primarul satului Catranîc privind planul de acţiuni pe viitor a localităţii în ce priveşte dezvoltarea social-economică, atragerea investiţiilor.

Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor). 

 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică