Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii (BCIS) s-au întrunit la 21.01.2016 într-o ședință de lucru.

În cadrul ședinței s-au abordat chestiuni privind activitatea BCIS în anul 2015 și s-a aprobat graficul ieșirii echipei mobile a BCIS în primăriile raionului pentru anul 2016.

Ghidul serviciilor prestate la nivel local reprezintă o cartografiere a serviciilor disponibile la nivel local, în domeniile asistenței și protecției sociale, angajării în câmpul muncii, antreprenoriat, agricultură - cât și a serviciilor funciare și cadastrale. Mai mult, Ghidul conţine și un capitol separat cu servicii relevante pentru migranţi (în special emigranţi), repartizate în funcţie de etapa de migraţie: etapa pre-migrare, etapa migrare, etapa post-migrare.

Ghidul serviciilor prestate la nivel local a fost elaborat în anul 2012, cu participarea activă a prestatorilor de servicii din raioanele pilot (Sîngerei, Telenești, Nisporeni și Cantemir) în cadrul proiectului ”Abilitarea economică a femeilor prin creșterea oportunităților de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova”, implementat de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

În perioada 2014-2015 Ghidul a fost actualizat și îmbunătățit în cadrul proiectelor Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante și “Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru în Republica Moldova” implementate de UN Women, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Pentru consolidarea capacităților instituționale ale prestatorilor de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii  la 01-02 octombrie curent la Călărași a fost organizat un atelier de lucru  unde au participat colegi din raioanele Edineț, Rîșcani, Ialoveni, Dondușeni și Fălești.

Scopul seminarului a fost de a spori capacitatea de prestare a serviciilor  pentru cetățeni și în special a femeilor migrante, oferite prin intermediul platformei BCIS în cadrul proiectului ,,Promovarea și protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante”, implementat de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Promovarea Egalității de Gen și Abilitarea Economică a Femeilor în cadrul Programului UN Women, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Seminar util pentru toți prestatorii de servicii din cadrul BCIS care s-a axat pe un schimb de experiență în prestarea serviciilor de calitate pentru cetățeni în toate domeniile la nivel local. 

Prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii la 17 septembrie curent s-au aflat într-o vizită de lucru în primăria comunei Pietrosu .

Cetățenii din localitate au primit consultații în domeniile social, economic. Au răsuntat probleme cu privire la acordarea ajutorului social, lista actelor necesare la calcularea pensiei, ajutorul pentru perioada rece a anului, acces limitat la serviciile medicale.

 

La 11 septembrie curent a avut loc ieșirea echipei mobile a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS) în primăria satului Bocani.

Prestatori de servicii din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru, Oficiului Teritorial Cadastral, Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, Secției Economie, Secției Administrație Publică, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Casei Teritoriale de Asigurări Sociale au acordat asistență informațională cetățenilor din localitate în aceste domenii.

De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat cetăţeni din localitate dar şi angajaţii primăriei. Au fost abordate chestiuni cu privire la  realizarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile agricole și a dreptului de proprietate asupra cotei părți valorice distribuite, modalitatea de acordare a  ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului.

Grupul de lucru al Biroului Comun de Informații și Servicii la 4 septembrie curent s-a întrunit într-o ședință  cu o agendă propusă pentru identificarea  nivelului de funcționare al Biroului Comun de Informații și Servicii. Prestatorilor de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii li s-a adus la cunoștință dispoziția  nr. 48-d din 21.08.2015 emisă de Președintele raionului cu privire la instituirea grupului de lucru  al Biroului Comun de Informații și Servicii și graficul ieșirii echipei mobile al Biroului Comun de Informații și Servicii.

 Biroul a fost creat la 05 septembrie 2013 cu susținerea programului UN Women „Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii în Republica Moldova” implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.