Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La data de 28 martie curent, în cadrul primăriilor  comunei Chetriș, satului Călinești, Hîncești, comunei Pruteni și Taxobeni  s-au desfășurat aplicații la protecția civilă , în conformitate cu planul de activitate a Protecției Civile pentru anul 2024  aprobat de către Domnul  Vadim ROȘCA, Președintele comisiei situații excepționale a raionului Fălești.

  Agenda zilei a cuprins  antrenamente la protecția civilă privind activitatea comisiei situații excepționale raionale și a comisiilor situații excepționale locale din cadrul autorităților publice locale sus menționate în  caz de inundații.  Au fost întreprinse măsurile luate de organele de conducere și formațiunile  protecției civile a primăriilor în caz de situație excepțională și în special în caz de inundații.

  Scopul instruirii a fost perfectarea instrurii practice a comisiei situații excepționale locale, efectivului de comandă a primăriei la organizare și petrecere  a lucrărilor de salvare și restabilire a consecințelor în urma inundațiilor din râul Prut.

 • IMG_0872
 • IMG_0875
 • IMG_0898

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 21 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Vadim ROȘCA, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării chestiunilor privind:
  • asigurarea securități antiincendiare, în perioada primăvara- vara anului 2024.
Raportor: Nicolae SALAMANDÎC, șef al Serviciului Prevenție, secția Situații Excepționale Fălești.
  • desfășurarea bilunarului ecologic pe teritoriul raionului în primăvara anului 2024
Raportor: Irina URSU, reprezentant al Inspectoratului de mediu Fălești.
  • achiziționarea echipamentelor de serviciu pentru formațiunile protecției civile de pe teritoriul raionului.
Raportor: Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele protecției civile, secția Administrație publică.
  • reparația și restaurarea adăpăsturilor împotriva radiației pe teritoriul raionului
Raportor: Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele protecției civile, secția Administrație publică.
  • pregătirea formațiunilor medicale la protecția civilă a raionului
Raportor: Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele protecției civile, secția Administrație publică.
  • acordarea ajutorului material, cetățenilor care au suferit în urma incendiilor caselor de locuit
Raportor: Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele protecției civile, secția Administrație publică.
 • cu privire la dsciplina neexecutorie de către autoritățile publice locale de nivelul I privind îndeplinirea actelor normative, legislative și a hotărîrilor comisiei situații excepționale de nivelul II, la capitolul PREVENȚIE a situațiilor excepționale pe teritoriul raionului Fălești.
Raportor: Lilia ANTOCI, șef a secției Situații Excepționale Fălești.

 • IMG_0876
 • IMG_0877
 • IMG_0884

  Mai multe fotografii

  Recent, în comuna  Horești  s-au desfășurat aplicații la protecția civilă , în conformitate cu planul de activitate a Protecției Civile pentru anul 2023  aprobat de către Domnul  Vadim ROȘCA, Președintele comisiei situații excepționale a raionului Fălești.

  Genericul  evenimentului au fost măsurile luate de organele de conducere și formațiunile  protecției civile a primăriei comunei Navîrneț în caz de cutremur de pământ, contaminării localității  cu elemente  radioactive de la avariile  S.E.A, ninsori abundente  și ghețuș.

 • Aplicatii-practice-la_-protectia-civila_1
 • Aplicatii-practice-la_-protectia-civila_18
 • Aplicatii-practice-la_-protectia-civila_7

  Scopul instruirii a fost perfectarea instruirii practice a comisiei situații excepționale locale, efectivului de comandă a primăriei la organizare și petrecere  a lucrărilor de salvare și restabilire a consecințelor în urma cutremurului de pământ, ninsori abundente și ghețuș și antrenamente pentru locuitorii comunei în caz de situații excepționale.

  Mai multe fotografii

   Astăzi,  11 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Vadim ROȘCA,  președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării a unei chestiuni cu privire la reducerea riscului de infectare cu pesta porcină africană la porcii sălbatici în zona râului Prut și cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind reducerea riscului de infectare cu pesta porcină africană pe teritoriul raionului Fălești. Chestiunea a fost raportată de către  Domnul Aurel DROBOT, șef adjunct al Subdiviziunii Teritoriale Pentru Siguranța Alimentelor Bălți/Sîngerei/Glodeni/ Fălești. În cadrul ședinței Comisiei Situații Excepționale s-a decis aprobarea Planului pentru combaterea și prevenirea răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul raionului Fălești pentru o perioadă de 30 zile calendaristice, cu începere de la 07.03.2024 până la 07.04.2024.

 • IMG_0807
 • IMG_0814
 • IMG_0815

- Proces Verbal al ședinței CSE Fălești din 11.03.2024 

Planul măsurilor pentru combaterea și prevenirea răspîndirii pestei porcine africane în raionul Fălești

  Astăzi, 18 ianuarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional  a avut loc ședința de dare de seamă anuală la Protecția Civilă pentru anul 2023. Ședința a fost convocată de către Domnul Vadim ROȘCA, președintele comisiei situații excepționale, unde au fost invitați membrii comisiei situații excepționale și primarii orașului, satelor și comunelor din raion.

  Agenda întrunirii a cuprins două tematici privind:

   Darea de seamă anuală la Protecția Civilă pentru anul 2023 și stabilirea obiectivelor de activitate pentru anul 2024. Informația a  fost raportată de către Domnul Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele Protecției Civile din cadrul secției Administrație Publică, Ghenadii SPATARI, Șef adjunct,  Direcția Situații Excepționale Bălți și Alexandru ANTONCIUC, reprezentant al secției Situații Excepționale a raionului Fălești.

  Cu privire la Ordinul Președintelui Comisiei Situații Excepționale nr. 28 din 20.12.2023 cu privire la stimularea personalului de conducere a Protecției Civile a raionului Fălești. Informația a  fost raportată de către Domnul Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele Protecției Civile din cadrul secției Administrație Publică.

  Pentru merite în procesul de organizare și pregătire la protecția civila a primăriei pentru anul 2023, de către  Domnul Vadim ROȘCA, președintele comisiei situații excepționale a înmânat  diplome de merit pentru activitatea în domeniul protecție civilă pentru anul 2023 președinților comisiilor situații excepționale din cadrul  APL de nivelul I, specialiștilor responsabili de domeniul protecției civile din cadrul primăriilor și conducătorilor obiectelor la protecția civilă.

  Mai multe fotografii