Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Componenţa comisiilor consultative de specialitate
 ale Consiliului raional 2023-2027

Comisia economie, finanţe , buget şi administrarea patrimoniului:
1. Babii Viorel
2. Buga Boris
3. Dedov Boris
4. Severin Diana
5. Curciuc Denis
6. Fîntînă Sergiu
7. Gligor Lucia

Comisia agricultură, industrie, comerţ, ecologie şi privatizare:
1. Roșca Vadim
2. Savva Oleg
3. Roman Grigore
4. Cazacu Nicolae
5. Bănăruc Dinu

Comisia probleme sociale, învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, cultură, tineret şi sport:
1. Frunza Ala
2. Pineaziuc Irina
3. Tambur Veaceslav
4. Bodrug Larisa
5. Covali Natalia
6. Falcă Ana
7. Moisei Eugenia

Comisia construcţii, arhitectură, energetică, gospodărie comunală, amenajarea teritoriilor, drumuri şi transport:
1. Prodan Mihai
2. Pîcălău Lilian
3. Șolohov Igor
4. Filipov Tatiana
5. Glavan Serghei
6. Gligor Mihail
7. Paladi Tudor

Comisia etică, ordine publică şi drept:
1. Voloșin Vladimir
2. Fusu Veaceslav
3. Cibota Viorel
4. -
5. Lavric Loredana
6. Negoița Grigore
7. Borta Dmitrii