Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 08 aprilie a avut loc consultarea cetățenilor din Primăria satului Ilenuța de către prestatorii de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii.

 

Amintim căscopul Biroului este de a îmbunătăţi accesul la informaţii şi servicii de calitate a populaţiei, prin întrunirea diverşilor prestatori de servicii din diferite sectoare pentru a presta servicii în mod coordonat. De asistența BCIS au beneficiat femei care sunt în căutarea unui loc de muncă, care îngrijesc de persoane cu dizabilităţi și nu au posibilitatea de a se deplasa în centrul raional,  bărbaţi  apți de muncă, care doresc să lucreze pe teritoriul raionului, și să creeze o afacere proprie sau să dezvolte afacerea pe care o gestionează, pensionari, agenţi economici din teritoriu.

Informații au fost oferite în domeniile ocupării forţei de muncă, protecţiei sociale, dezvoltării Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, cadastrului funciar, agriculturii.

Mai multe fotografii aici

Primăria Hiliuți la 25 martie curent a găzduit prestatori de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii care au acordat asistență  în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. 

Au fost abordate chestiuni cu privire la realizarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile agricole și a dreptului de proprietate asupra cotei părți valorice distribuite

    Echipa Biroului Comun de Informații și Servicii la 11 martie curent s-a deplasat în satul Glinjeni, în incinta primăriei,  pentru a oferi consultații  și metode de soluționare a problemelor  cu care se confruntă cetățenii din comunitate.

    Cele mai multe adresări au fost către  reprezentantul Oficiului  Teritorial  Cadastral  și anume: modalitatea  înregistrării dreptului de proprietate  a cotelor de teren și a imobilului.

 

 

   De serviciul Agenției Teritoriale  de ocupare a forței de muncă au beneficiat tineri din localitate care sunt în căutarea unui loc de muncă după absolvirea instituțiilor de învățămînt superior. 

 

De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii la data de 26 februarie curent  au beneficiat specialiștii din cadrul Aparatului primăriei și cetăţeni din localitate, în domeniileangajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat.  

 

La 12 februarie curent, Primăria comunei Calugăr a găzduit  Echipa mobilă a Biroului Comun de Informații și Servicii care a întrunit prestatori de servicii din domeniile:angajarea în cîmpul muncii, protecția socială,  cadastru și antreprenoriat.

Au primit suport metodologic și practic consilierii din Consiliul comunal Calugăr care au venit ca reprezentanți ai cetățenilor din comună cu problemele invocate: modalitatea și procedura de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, cotelor valorice și asupra terenurilor agricole, acordarea  ajutorului social, material și în perioada rece a anului,  transmiterea dreptului de proprietate prin moștenire sau donație, lipsa unui loc de muncă pentru cetățenii din comună și în special a tinerilor.

Cel mai solicitat prestator de servciu a fost reprezentantul Oficiului Cadastral Teritorial  care le-a acordat asistență privind modalitatea de a soluționa problemele din domeniu.

Membrii Biroului au repartizat  pliante informative și broșuri  în care sunt expuse tipuri de servicii  acordate cetățenilor  la nivel local.

La 29 ianuarie curent Echipa mobilă a BCIS a efectuat o vizită de lucru în Primăria Albinețul Vechi. Prestatori de servicii  din cadrul  Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului, Oficiului Cadastral Teritorial, Secției Administrație Publică, Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Agenției Teritoriale a Ocupării Forței de muncă, Casei Teritoriale de Asigurări Sociale au acordat asistență informațională și servicii cetățenilor din localitate în domeniile sus-menționate.

Peste 15 cetățeni au primit suport informațional în soluționarea problemelor cu care se confruntă zi de zi  și anume: modalitatea și procedura de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, cotelor valorice și asupra terenurilor agricole, acordarea  ajutorului social, material și în perioada rece a anului,  transmiterea dreptului de proprietate prin moștenire sau donație, lipsa unui loc de muncă pentru cetățenii din comună și în special a tinerilor.

Membrii Biroului au repartizat  pliante informative și broșuri  în care sunt expuse tipuri de servicii  acordate cetățenilor  la nivel local.

Nr. d/o. Data Primăria
1 29.01.2016 Albinețul Vechi
12.02.2016 Călugăr
26.02.2016 Făleștii Noi
11.03.2016 Glinjeni
25.03.2016 Hiliuți
08.04.2016 Ilenuța
22.04.2016 Pruteni
13.05.2016 Natalievca
27.05.2016 Hîncești
10  10.06.2016 Musteața
11  24.06.2016 Obreja Veche
12  08.07.2016 Pînzăreni
13  22.07.2016 Scumpia
14  12.08.2016 Sărata Veche
15  26.08.2016 Taxobeni
16  09.09.2016 Bocani
17  23.09.2016 Catranîc
18  14.10.2016 Călinești
19  28.10.2016 Ișcălău
20  11.11.2016 Pietrosu
21  25.11.2016 Năvîrneț
22  09.12.2016 Logofteni
23  23.12.2016 Chetriș