Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La data de 09 august 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria satului Pîrlița. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat, care au acordat asistenţă informaţională celor 12 cetăţeni care au fost prezenţi în primăria Pîrliţa. De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

  Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor). 

 La data de 26 iulie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria satului Musteaţa. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat, care au acordat asistenţă informaţională celor 20 cetăţeni care au fost prezenţi în primăria Musteaţa. De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

  Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor). Au fost înregistrate 2 cazuri de succes la soluţionarea problemelor cu care se confruntă femeile din satul Musteaţa.  

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.

 

       La data de 05 iulie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria comunei Albineţul Vechi. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat, care au acordat asistenţă informaţională celor 15 cetăţeni care au fost prezenţi în sala de şedinţe a rimăria primăriei comunei Albineţul Vechi. De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor). 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.

 

La data de 28 iunie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria satului Glingeni. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Peste 22 de consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi în Primăria satului Glingeni în diferite domenii. Cel mai solicitat domeniu  a fost cel social , agricultura şi cadastru.

De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).  

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.

La data de 21 iunie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria comunei Işcalău. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Peste 20 de consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi în Primăria comunei Işcalău în diferite domenii. Cel mai solicitat domeniu  a fost cel social şi cadastru.

  De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

  Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor). 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.

 La data de 24 mai 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS) în primăria comunei Logofteni. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public  prestînd servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Peste 18 consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi în sala de şedinţe a Primăriei comunei Logofteni.

           Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).  

 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.

La data de 14 iunie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria comunei Chetriş. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Peste 15 de consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi în Primăria comunei Chetriş în diferite domenii. Cel mai solicitat domeniu  a fost cel social şi cadastru.

  De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

  Membrii Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au fost documentaţi cu bunele intenţii ale Dlu Ivanov Valentin, primarul comunei Chetriş privind planul de acţiuni pe viitor a localităţii în ce priveşte dezvoltarea social-economică, atragerea investiţiilor pentru amenajarea unui nou sediu a primăriei.

  Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).

 

 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.