Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Vineri, 15 septembrie 2017, a avut loc vizita  de lucru a  Preşedintelui raionului Dna Iraida  Bînzari, a specialiştilor consiliului raional şi a echipei mobile BCIS în teritoriul primăriei Musteata. În cadrul  acestei activităţi s-au întreprins mai multe vizite la instituţiile de menire social-culturală din localitate în scopul de a se informa despre starea de lucru şi problemele existente în diverse domenii de activitate. Deasemenea specialiştii consiliului rational şi membrii echipei mobile BCIS, în particular, au acordat asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din primărie, au examinat solicitarile unor cetaţeni acordîndu-le  spriginul necesar in soluţionarea problemelor abordate.

Vizita de lucru a Dnei preşedinte în teritoriul primăriei Musteata a  finisat cu şedinţa de totalizare în cadrul careia s-au identificat problemele care sunt în localitate şi s-au propus caile de soluţionare a acestora. La şedinţă au fost prezenţi primarul satului Dl Constantin Cuibari, specialiştii primariei, managerul grădiniţei de copii din localitate.

Galerie foto

 

 Președintele raionului, Dna Iraida Bînzari de comun cu specialiștii serviciilor descentralizate și echipa mobilă a BCIS, la 8 septembrie curent au efectuat o vizită de lucru în primăria Pompa. Scopul vizitei era de a se familiariza cu problemele existente în teritoriu, acordarea ajutorului metodic angajaților primăriei, identificarea problemelor și propunerea soluțiilor pentru problemele identificate.

  La 17 august curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului  a întreprins o vizită de lucru în primăria comunei Horești împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatori de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii.
  Doamna președinte a primit cetățeni în audiență și a vizitat instituţiile de educație din satul Horești, gimnaziul și grădinița de copii în scopul de a se informa cu starea de lucru privind pregătirea către noul an de studii. Cetățenii au primit  asistenţă informaţională şi metodologică în diferite domenii. În cadrul ședinței de totalizare s-a menționat despre problemele cu care se confruntă comunitatea dar și despre succesele care le-a înregistrat primăria și anume la capitolul angajării în cîmpul muncii a cetățenilor. Este îmbucurător faptul că cca 26 cetățeni din satele Lucăceni și Horești pe parcursul anilor 2016-2017 s-au angajat la întreprinderile cu capital străin S.R.L ,,Sammy Cablaggi” și S.R.L ,,Plastic Manufacturing”. S-au  identificat și  unele probleme care prin implicarea funcționarilor din cadrul primăriei s-au soluționat. S-au propus unele recomandări pentru o administrare mai aproape de cetățeni, o colaborare eficientă între administrația publică locală de nivelul I și II și.

Galerie foto

  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului  la 10 august curent, a întreprins o vizită de lucru în primăria comunei Pruteni împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și prestatori de servicii din cadrul Biroului Comun de Informații și Servicii. Scopul vizitei a fost de a se familiariza cu problemele existente în satele din comună, de a identifica unele soluții și a propune unele recomandări pentru o colaborare eficientă între administrația publică locală de nivelul I și II, crearea unui parteneriat durabil în  scopul schimbării calității vieții cetățenilor.

  Doamna președinte a vizitat instituţiile  de educație din satul Pruteni, gimnaziul și grădinița de copii ,,Lăstărel” cu scopul de a se informa cu starea de lucru privind pregătirea către noului an de studii. Cetățenii au primit  asistenţă informaţională şi metodologică în diferite probleme cu care se confruntă la moment. Agenții economici și consilierii locali au ridicat probleme mai stringente cu care se confruntă satele primăriei Pruteni.  În cadrul ședinței  de totalizare s-au identificat și  căile de soluționare a problemelor din domeniul agrar, social, educație și infrastructură.

  Galerie foto

  Vineri, 4 august 2017, a avut loc vizita  de lucru a  Președintelui raionului Dna Iraida  Binzari, a specialiștilor consiliului raional şi a echipei mobile BCIS în teritoriul primăriei Glinjeni. În cadrul  acestei activități s-au întreprins mai multe vizite la instituţiile de menire social-culturală din localitate în scopul de a se informa despre starea de lucru şi problemele existente în diverse domenii de activitate. De asemenea specialiştii consiliului raional şi membrii echipei mobile BCIS, în particular, au acordat asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din primărie, au examinat solicitările unor cetățeni  acordându-le  sprijinul necesar in soluţionarea problemelor abordate.
  Vizita de lucru a Dnei preşedinte în teritoriul primăriei Glinjeni a  finisat cu şedinţa de totalizare în cadrul căreia s-au identificat problemele care sunt în localitate şi s-au propus căile de soluţionare a acestora. La şedinţă au fost prezenţi primarul satului Dl Petru Gafinciuc, specialiştii primăriei, managerul grădiniţei de copii din localitate.

  Galerie foto

  Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești, la 27 iulie curent, a întreprins o vizită de lucru în primăria comunei Risipeni împreună cu reprezentanții secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional și ai Biroului Comun de Informații și Servicii. Scopul vizitei era de a se familiariza cu problemele existente în teritoriu, de a identifica unele soluții și recomandări pentru o colaborare eficientă între administrația publică locală de nivelul I și II.

  La ședința de totalizare au participat Dna Iraida Bînzari, președintele raionului, Dl Vladimir Tăbîrță, vicepreședintele raionului, reprezentanții secțiilor și direcțiilor Consiliului raional, prestatori de servicii ai Biroului Comun de Informații și Servicii, Dl Dumitru Mosoreti, primarul comunei Risipeni, specialiștii primăriei. În cadrul ședinței s-au identificat probleme din domeniul agrar, social și cultură, pentru soluționarea cărora primarul și specialiștii primăriei au primit unele recomandări și o asistență informațională în domeniu.

Galerie foto

  Vineri, la 21 iulie curent, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a întreprins o vizită de lucru în primăria Albinețul Vechi împreună cu reprezentanții serviciilor din cardul Consiliului raional și ai Biroului Comun de Informații și Servicii. Președintele raionului cît și specialiștii Consiliului raional s-au deplasat la instituțiile de menire social – culturală pentru a se familiariza cu situația existentă și cu problemele care sunt în instituții.
  La ședința de totalizare au participat Dna Iraida Bînzari, președintele raionului, Dl Vladimir Tăbîrță, vicepreședintele raionului, reprezentanții secțiilor și direcțiilor Consiliului raional, prestatori de servicii ai Biroului Comun de Informații și Servicii, Dl Serghei Colesnic, primarul comunei Albinețul Vechi, specialiștii primăriei, cît și unii agenți economici ce activează în teritoriu. În cadrul ședinței s-au identificat probleme din domeniul ecologie și cultură pentru soluționarea cărora primarul și specialiștii primăriei au primit unele recomandări și o asistență informațională în domeniu.

Galerie foto