Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 În cadrul Programului „Drumuri Bune pentru Moldova”, pentru raionul Fălești au fost alocate mijloace financiare pentru reparația drumurilor naționale, comunale și strazi în sumă totala de - 42,8 mln lei.
 Datorită propunerii Președintelui raionului Fălești, Doamnei Iraida Bînzari, în Programul „Drumuri Bune pentru Moldova” au fost prevăzute mijloace financiare pentru lucrări de reparație capitală a străzilor Ungheni și Vasile Alecsandri din localitatea Gara Fălești în sumă de 3 milioane lei. Cu mijloacele respective a fost asfaltate 1,2 km de drum local.
 La moment lucrările de reparație capitală a străzilor Ungheni și Vasile Alecsandri sunt sunt în proces de finalizare.
 La întîlnirile cu locuitorii de la Gara Fălești, care au avut loc pe șantierul de construcție a străzilor nominalizate, au fost apreciate eforturile depuse de Guvern, de conducerea raionului și de antreprenor care execută lucrările SA Drumuri Bălți în investițiile de infrastructură făcute în localitatea respectivă.
 De menționat că asemenea sume impunătoare pentru reabilitarea infrastructurii drumurilor în localitatea Gara Fălești nu au fost făcute în ultimii cel puțin 30 ani.

Galerie foto

 În conformitate cu contractul nr. 37 din 20 aprilie 2018 încheiat între Consiliul raional Fălești și SRL „Marcons - Drum”, la data de 03 mai 2018 au fost începute lucrări de reparație a drumului local de interes raional L 253 „Călugăr – Musteața – G61”.

 Antreprenorul menționat, în baza contractul încheiat, urmează să execute în termen de o lună lucrările  de reparație a 4 podețe de evacuare a apelor pluviale, să monteze 2 podețe noi de evacuare a apelor pluviale și să execute lucrări de  reparație a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă pe o porțiune de 2,2 km a drumului dat.

 Costul lucrărilor de reparație constituie – 1 416,78 mii lei.

Galerie foto

 Membrii comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane s-au întrunit la 26 octombrie 2017, pentru a examina demersurile agenților economici SRL„Bug – Trans” și Î.I. „Stoian” privind reducerea și renunțarea la unele curse de transport a pasagerilor. La ședință au fost prezenți agenții economici și primarii satului Musteața și comunei Ciolacu Nou.

 Lucrările de reconstrucție a sistemei de apeduct a proiectului „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2” sunt în toi. Până în prezent au fost valorificate 5,6 mil lei din cele 7 mil lei alocate pentru anul 2017, din suma totală de 35,4 mil lei ce constituie costul total al proiectului.

 Pe parcursul lunilor septembrie – octombrie au fost demontate țevi de metal, acestea fiind uzate, și montate țevilor din polietilenă , finisarea lucrărilor pentru anul 2017 fiind preconizată pentru luna noiembrie. În rezultat va fi posibilă pomparea apei pe un segment de apeduct de la stația de tratare treapta I s. Gherman până la stația de pompare a apei s. Risipeni, pe o lungime de cca 15 km, ce reprezintă cca 55 % din lungimea totală a apeductului.

Galerie foto

  La 13 octombrie curent și-a desfășurat activitatea comisia raională de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a drumului L 257 „Frumușica – Scumpia – stația Scumpia”.  Reparația sectorului de drum menționat a fost realizată de S.A. „Drumuri – Bălți”, în baza contractului semnat între Consiliul raional Fălești și agentul economic menționat, costul total al lucrărilor fiind de 1565689,31 lei.