Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 17 februarie curent în incinta Consiliului raional , Președintele raionului domnul Sergiu FÎNTÎNA, a avut o întrevedere cu reprezentanții SA Moldova Gaz și SRL Bălți – Gaz.
intr moldgaz
  În cadrul întrunirii a fost discutată chestiunea privind implementarea Programului de investiții pentru anul 2022, care prevede finalizarea construcției gazoductului de presiune înaltă Ciuciulea – Chetriș și gazificarea localității Chetriș.
  În cadrul discuțiilor privind chestiunea sus- menționată s-au trasat sarcini concrete, care urmează a fi executate de fiecare instituție în parte.
  În acest context, s-a discutat și despre problema dării în exploatare a gazoductului Mărandeni – Catranîc- Glingeni (etapa I).
A fost stabilit că ședința viitoare în care vor discutate acțiunile întreprinse va fi la data de 31 martie curent.

 

  Mai multe fotografii

  La 24 decembrie curent a fost desfășurată ședința Consiliului raional pentru siguranță rutieră. În cadrul ședinței conform ordinei de zi au fost discutate chestiunile privind situația accidentelor rutiere înregistrate în perioada ultimelor 11 luni ale anului 2021 în raionul Fălești; analiza sectoarelor de producere frecventă a accidentelor rutiere; măsuri de prevenire a accidentelor rutiere; pregătirea către sezonul de iarnă a drumurilor publice locale de nivel raional și unităților de transport implicate în transportarea elevilor către instituțiile de învățământ din raion.

  Ca rezultat al ședinței Consiliului raional pentru siguranță rutieră a fost constatat, că toate drumurile publice locale de nivel raional sunt pregătite către perioada de iarnă. Toate sectoarele periculoase a drumurilor au fost asigurate la timp cu material antiderapant și unitățile de transport implicate în transportarea elevilor către instituțiile de învățământ sunt echipate corespunzător pentru perioada de iarnă.

  Ce ține de siguranța circulației rutiere din raionul Fălești, s-a constatat, că în perioada de raport numărul accidentelor rutiere soldate cu persoane decedate s-a diminuat cu 50,0%, soldate cu victime și persoane traumatizate s-a majorat cu circa 23,5 %, comparativ cu anul precedent. Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere sunt viteza neadecvată vizibilității, condițiilor și situației rutiere; conducerea în stare de ebrietate; traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni.

sed drum 1

  După locurile de producere a accidentelor rutiere a fost constatat, că cele mai multe accidente rutiere au fost înregistrate pe traseele drumurilor naționale R16 „Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni”, G58 „R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16” și M5 „Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina”, tronsonul km 138 – 145.

  În scopul diminuării situației create, s-a decis înaintarea demersului către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” privind instalarea în locurile necesare a semnelor rutiere corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Mai multe fotografii

  Recent  a avut loc ședința comisiei de evaluare a stării tehnice și recepție a lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) din raionul Fălești.

În cadrul ședinței au fost examinate:

  1. Procesele Verbale de recepție la terminarea lucrărilor la drumurile: L 242 ”Ciuluc – Hiliuți – Răuțelul Nou” și L 258 ”Sarata Nouă – Ciolacu Nou – Pocrovca”.
  2. Procesele Verbale de recepție finală la drumurile: L256 ”R-17 – Drumul de acces spre satul Sarata Veche” și L 249 ”Catranîc – Ișcalău – G63”.

     În  conformitate cu  PROGRAMUL   ”Lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice pentru anul 2020 - 2021 în raionul Făleşti” :

  • Au fost executate lucrările de reparație la drumul   L 242 Ciuluc – Hiliuți – Răuțelul Nou,  în conformitate cu contractul nr.38 din 17 august 2021 încheiat între Consiliul raional Fălești și I.P.S. ”Corsag” , unde a fost reparat capital 1,2 km a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, costul lucrărilor fiind de 2698,71 mii lei.
  • Au fost executate lucrările de reparație la drumul  L 258  Sarata Nouă – Ciolacu Nou – Pocrovca  În conformitate cu contractul nr.41 din 21 iulie  2020 încheiat între Consiliul raional Fălești și I.P.S. ”Corsag” pe parcursul a doi ani, au  fost amenajate două  straturi de beton asfaltic pe o lungime de  3,5 km  pînă în localitatea Ciolacu Nou,  costul lucrărilor fiind de 11902,47 mii lei.

În conformitate cu prevederele contractuale, pentru Întocmirea Proceselor Verbale de recepție finală  au fost examinate calitatea lucrărilor executate în anul 2017 la drumurile:

  1. La drumul L256 ”R-17 – Drumul de acces spre s.Sarata Veche” au fost executate lucrări de reparație capitălă a unei porțiuni de drum din beton asfaltic, cu o lungime de 1,5km, costul lucrărilor fiind de 3881,36 mii lei, executate de I.P.S. ”Corsag”
  2. La drumul L 249 ”Catranîc – Ișcalău – G63” au fost executate lucrări de reparație capitălă a unei porțiuni de drum din beton asfaltic, cu o lungime de 1,045 km, costul lucrărilor fiind de 1874,1 mii lei, executate de I.P.S. ”Corsag”.

     Președintele raionului domnul Sergiu Fîntîna de comun cu membrii comisiei dpmnul.Boris Buga, consilier raional, domnul Vadim Negoiță, consilier raional,  domnul Constantin Cuschevici, șeful secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, domnul Mihai Cucoș,  specialist principal în cadrul secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, domnul Vasile Puiu, responsabil tehnic, au efectuat ieșirea în teritoriu, unde au fost verificate lucrările la obiectele nominalizate.

     La drumul  L256 ”R-17 – Drumul de acces spre satul Sarata Veche” au fost depistate unele neconformități, care vor fi înlăturate pînă la data de 31.05.2022.

    În urma examinării sectoarelor de drum  nominalizate au fost acceptate și semnate procesele verbale de recepție.

  În perioada 25- 29 octombrie curent domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului Fălești, de comun cu responsabilul tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au monitorizat lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional.
  Lucrările au fost executate în cadrul contractului încheiat între Consiliul raional Fălești și SRL „Energia. De către specialiști au fost verificate lucrările executate de așternere a materialelor de întreținere din pietriș la tronsoanele avariate ale drumului L259 R17 – drum de acces spre satul Șoltoaia pe o lungime de 0,5km.
 

  În baza contractului încheiat între Consiliul raional Fălești și  S.A „Drumuri– Bălți”, continuă lucrările de reparație a sectorului de drum local de interes raional L257 Frumușica – Scumpia – stația Scumpia.

  În cadrul vizitei de lucru a  domnului Mihai PRODAN,  vicepreședintele raionului  de comun cu domnul Vasili PUIU, responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri efectuată la 18 octombrie curent au verificat calitatea lucrărilor executate și au coordonat unele lucrări care urmează a fi executate.

 

  Menționăm, că în cadrul proiectului nominalizat urmează a fi executate lucrări de asfaltare a sectorului de drum cu o lungime de 2,15 km prin centrul satului Scumpia și montate 7 podețe noi de evacuare a apelor pluviale,  în sumă de 4862,9 mii lei.

Galerie foto