Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 17 august curent, domnul Mihai PRODAN – vicepreședintele raionului, de comun cu domnul Vasili PUIU – responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri au efectuat o vizită de monitorizare a gradului de îndeplinire a lucrărilor de asfaltare a tronsonului de drum cu o lungime de 0,45 km al drumului L253 – Călugăr – Musteața – G61.

  Menționam, că tronsonul de drum menționat reprezintă o continuitate a proiectului de reparație a drumului L253 – Călugăr – Musteața – G61 finisat în luna iulie curent prin care a fost asfaltat sectorul de drum cu o lungime de 1,45 km și executat sistemul de evacuare a apelor pluviale.

 • l253_1
 • l253_2
 • l253_3

  Mijloace financiare necesare pentru executarea lucrărilor de asfaltare a sectorului suplimentar au fost obținute din contul economiilor la petrecerea licitațiilor publice deschise pentru lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de nivel raional de la începutul anului 2023 și redirecționate prin Decizia și votul majorității consilierilor raionali la executarea lucrărilor menționate.

   Mai multe fotografii

  În conformitate cu  Programul lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de nivel raional pentru anul 2023, la data de 28.07,2023 a fost efectuată o vizită de monitorizare a lucrărilor de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic la drumul raional „L253 – Călugăr – Musteața – G61”.

  Proiectul lucrărilor de reparație a drumului menționat prevede reparația capital cu așternerea betonului asfaltic pe o lungime totală de – 1,450 km de drum, executarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale prin aducerea la profil a acostamentelor.

  Lucrările de reabilitare, contractate cu agentul economic D&CC ”Capital”, câștigătorul procedurii de licitație publică deschisă, sunt monitorizate în permanență de către domnul Mihai PRODAN – vicepreședintele raionului,  responsabilul tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

 • l253_1
 • l253_10
 • l253_11

  Mai multe fotografii

  În conformitate cu Programul de întreținere și reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2023, la data de 04 iulie anul curent au fost finalizate lucrările de reparație prin asfaltare a sectoului de drum L256 „R17 – drumul de acces spre satul Sărata Veche” contractate cu agentul economic S.A.„Drumuri - Bălți”.

  În cadrul contractului menționat au fost executate lucrări de asfaltare a sectorului de drum menționat cu o lungime de 1,2 km și asfaltate 10 accese spre drumuri laterale.

  Toate etapele de reparație a sectorului de drum menționat inclusiv si preluarea probelor de laborator privind verificarea calitații lucrărilor și a grosimii îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic executate au fost monitorizare de domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului de comun cu domnul Vasili Puiu, responsabil tehnic și specialiștii din cadrul secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  La etapa următoare lucrările executate urmează a fi recepționate conform regulamentului de către comisia specializată.

 • r17-l256_1
 • r17-l256_10
 • r17-l256_11

  Mai multe fotografii

  La data de 11 aprilie curent,  Domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului Fălești a convocat ședința Consiliului raional pentru siguranța rutier . În cadrul ședinței au fost puse în discuție următoarele subiecte:

 • analiza situației accidentelor rutiere, înregistrate pe parcursul trimestrului I al a. 2023 în teritoriul raionului Fălești, și măsurile întreprinse întru combaterea lor;
 • Examinarea sesizării IP Fălești privind amenajarea trecerilor pentru pietoni pe drumurile publice locale în preajma instituțiilor de învățământ din raionul Fălești;

  Analiza dinamicii accidentelor de circulație înregistrate pe parcursul a 3 luni ale anului 2023 denotă faptul, că în perioada de raport pe teritoriul raionului Fălești au fost înregistrate 36 accidente de circulație, dintre care 9 accidente soldate cu 10 persoane traumatizate, un accident soldat cu o persoană decedată și 27 accidente cu pagube materiale.

  În comparație cu anul precedent numărul accidentelor de circulație s-a majorat cu 28%. Principalele motive de producere a accidentelor rutiere sunt:

 • Viteza neadecvată vizibilității, condițiilor, situației rutiere – 4 accidente de circulație soldate cu 4 persoane traumatizate și o persoană decedată;
 • Conducerea în stare de ebrietate alcoolică – 1 accident soldat cu 2 persoane traumatizate;
 • Neacordarea priorității altor vehicule – 2 accidente soldate cu 2 persoane traumatizate;
 • Depășire neregulamentară – 1 accident soldat cu o persoană traumatizată;
 • Defecțiuni tehnice - 1 accident soldat cu o persoană traumatizată;

  Pe parcursul a 3 luni ale anului 2023 pe teritoriului raionului Fălești în adiacentul instituțiilor școlare și preșcolare accidente de circulație nu s-au produs.

  Totodată, ofițerul pentru sistematizarea circulației rutiere a atenționat că însoțitorii de copii care participă la transportarea copiilor către instituțiile școlare și preșcolare din raionul Fălești să atragă o atenție sporită la îmbarcarea, debarcarea copiilor în unitățile de transport și traversarea de către aceștia a străzilor și drumurilor publici. A atras atenția necesității reînnoirii marcajului rutier 1.14.1 la trecerile pentru pietoni amplasate pe drumurile locale de interes raional în adiacentul instituțiilor școlare și preșcolare din raionului Fălești.

  Ca rezultat al ședinței menționate s-a hotărât:

 • Intensificarea raziilor pe întreg teritoriul raionului întru depistarea și documentarea încălcărilor grave ale Regulamentului circulației rutiere, cât și a persoanelor care conduc mijloace de transport în stare de ebrietate;
 • Crearea comisiei de examinare ale trecerilor pentru pietoni amplasate pe drumurile locale de interes raional în adiacentul instituțiilor școlare și preșcolare din raionului Fălești și executarea lucrărilor de reînnoire a marcajului rutier 1.14.1;
 • Atenționarea însoțitorii de copii care participă la transportarea copiilor către instituțiile școlare și preșcolare din raionul Fălești să atragă o atenție sporită la îmbarcarea, debarcarea copiilor în unitățile de transport și traversarea de către aceștia a străzilor și drumurilor publici;

  În scopul pregătirii drumurilor publice locale de nivel raional către perioada de toamnă – iarnă și asigurare a securității circulației rutiere, de către SRL „Energia” în ultima perioadă de timp au fost executate următoarele lucrări de întreținere a drumurilor:

 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 0,45 km a drumului L257.1 „Drum de acces spre s. Hîrtop”;
 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 1,3 km a drumului L255 R17 – stația Fălești – Călugăr (în apropierea s. Călugăr);
 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 1,0 km a drumului L247 „Fălești – Pînzărenii Noi - Năvîrneț” (prin s. Moldoveanca);
 • Plombarea gropilor ale îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic;
 • Montarea podețelor noi de evacuare a apelor pluviale;
 • Montarea indicatoarelor de dirijare a circulației rutiere;
 • drum_1
 • drum_10
 • drum_11

  Lucrările au fost monitorizate și verificate de către domnul Mihai Prodan – vicepreședintele raionului, domnul Vasili Puiu - responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  La moment sunt începute lucrări de aprovizionare a sectoarelor periculoase ale drumurilor publice locale cu material antiderapant pentru a fi utilizat la combaterea ghețușului în perioada rece a anului.

Mai multe fotografii