Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La inițiativa Președintelui raionului Doamnei Iraida Bînzari au fost alocate surse financiare din Bugetul raional pentru reparația drumului L 255 Stația Fălești – Călugăr, sector strada Basarabiei din localitatea Gara Fălești.

Mijloacele financiare în sumă de 1,58 milioane lei au fost repartizate pentru lucrările de reparație a străzii nominalizate și anume: asfaltarea unui sector de drum cu lungimea de 700 metri, curățirea rigolelor, podețelor de scurgere a apelor pluviale, inclusiv și betonarea capetelor podețelor.

La moment lucrările de reparație sunt în proces de execuție.

Galerie foto

 Datorită inițiativei Guvernului Republicii Moldova localitatea Măgura din comuna Pietrosu a raionului Fălești a obținut un drum de acces în variantă albă cu o lungime de 2,8 km construită  în cadrul Programului Guvernului „Drumuri bune pentru Moldova”.

 La data de 03.10.2018 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor de construcție a drumului menționat. La eveniment au participat președintele raionului Doamna Iraida Bînzari, vicepreședintele raionului Domnul Radu Roman, reprezentantul antreprenorului S.A. „Drumuri - Bălți” Domnul Vasile Puiu, primarul comunei Pietrosu Domnul Ghenadie Gradinaru cît și populația comunei Pietrosu.

 Ca și celelalte primarii ale raionului, primăria comunei Pietrosu a beneficiat în cadrul programului menționat de mijloace financiare în sumă de – 1,0 mln lei cu ajutorul cărora a reușit să soluționeze o problemă mare a unui sat mic, care de mai mulți ani nu avea legătură cu centrul comunal.

 Locuitorii comunei apreciază înalt eforturile depuse de către conducerea raionului, Guvernul Republicii Moldova pentru schimbările produse în dezvoltarea infrastructurii drumurilor la nivel național, local și speră în continuare la un viitor bun al țării și neamului.

Galerie foto

 Președintele raionului și comisia de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a drumului au fost prezenți în după amiază zilei de 18 septembrie la recepția reparației sectorului de drum L 248 „Stația Fălești – Pietrosul Nou”. Consiliul raional Fălești a finanțat reparația drumului menționat  în sumă de 4 437,05 mii lei. Astfel asfaltarea porțiunii de drum de 1,5 km ce traversează centrul satului Făleștii Noi a fost efectuată de către S.A. Drumuri – Bălți” în cadrul „Programului de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) pentru a. 2018” finanțat de Consiliul raional Fălești.

Galerie foto

 La data de 18 august 2018, în conformitate cu „Programul de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) pentru a. 2018” a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a sectorului de drum L 246 „Ilenuța – Pînzărenii Noi. Reparația îmbrăcămintei rutiere la sectorul de drum ce asigură legătura între s. Pînzăreni și s. Ilenuța au fost executate din piatră spartă. Lucrările au fost executate de către  SRL „Energia”  în cadrul contractului încheiat cu Consiliul raional Fălești în sumă  de – 732,04 mii lei.

Galerie foto

 Satul Izvoare, la fel ca și alte sate din raionul Fălești beneficiază de drum asfaltat  în cadrul Programului Guvernului Republicii Moldova  „Drumuri Bune pentru Moldova”.

 Cu cei 1,6 milioane lei repartizați pentru primăria Izvoare, va fi reparată o porțiune de drum de o lungime de circa 500 metri în beton asfaltic. Astfel locuitorii satului Izvoare vor avea  acces  la toate  instituțiile de educație de menire social-culturală și de educație din teritoriu.

Galerie foto