Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Domnul Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului, de comun cu primarul satului Glinjeni și specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri la data de 08 iulie curent, au examinat starea tehnică a drumurilor locale din satul Glinjeni, care au fost afectate de ploile abundente din luna iunie curent.

 

  În urma examinării situații create s-a constatat, că din motivul așezării geografice a localității și lipsei sistemului de evacuare a apelor pluviale în urma ploilor abundente au fost afectate mai multe sectoare de străzi amplasate pe întreg teritoriu localității.

   Luând în considerație faptul dat, pentru rezolvarea problemei în cauză s-a propus Administrației Publice Locale - Primăriei satului Glinjeni, să elaboreze proiectul privind evacuarea apelor pluviale din localitate.

Galerie foto

    La data de 08 iulie curent,  Domnul Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au vizitat Centrul de Asistență Socială „Nufărul Alb” unde au efectuat examinarea vizuală a sistemului de canalizare. În urma examinării s-a constatat, că o porțiune a sistemului de canalizare cu lungime de 250 m/l necesită executarea lucrărilor de reparație capitală. Vizita s-a efectuat la solicitarea Doamnei Maria VACARCIUC, directorul Centrului de Asistență Socială „Nufărul Alb” din satul Glinjeni, cu privire la evaluarea lucrărilor de reparație a sistemului de canalizare a centrului.

   

   Luând în considerație cele menționate, Consiliul raional Fălești va elabora un deviz de cheltuieli pentru lucrările de reparație a sistemului de canalizare nominalizat și va identifica posibilitățile de finanțare a lucrărilor.

Galerie foto

  La solicitarea cetățeanului Caminschi Ruslan, locuitor al satului Moldoveanca, comuna Logofteni, Domnul Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri și primarul comunei Logofteni, Dl Godlevschi Iosif au evaluat pagubele cauzate în urma ploilor abundente din 22 – 24 iunie curent.

 

  Totodată s-a examinat posibilitatea de evacuare a apelor pluviale și protejarea gospodăriei solicitantului și a gospodăriilor din apropiere. În urma constatărilor făcute s-a propus examinarea posibilității de acordare a ajutorului material Dlui Caminschi Ruslan la ședința Comisiei Situații Excepționale raionale și  executarea rigolei de evacuare a apelor pluviale în zona respectivă de către Administrația Publică Locală - primăria comunei Logofteni.

Galerie foto

mrcs 10  La  6 iulie curent Domnului Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului, împreună cu specialiștii din cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au  întreprins o vizită de lucru privind monitorizarea lucrărilor de reparație a încăperilor  din cadrul Centrului de Asistență Socială ,,Pro Sperare” din satul Bocșa.    

  În cadrul Centrului vor fi create servicii integrate pentru persoanele în etate și cu dizabilități.

  Lucrările de reparație sunt executate de către  Societatea Comercială ,,VAMELIDAS-NORD” S.R.L. .

  Galerie foto

cl dr 4  La 6 iulie  curent, la solicitarea  Doamnei Valentina ȘALAMAI, primarul comunei Călugăr, Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului împreună cu specialiștii din cadrul secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri,  au vizitat satul Călugăr și anume au evaluat starea drumurilor din localitate și problema privind evacuarea apei pluviale de pe unele străzi din sat.

  În urma ploilor abundente din luna iunie curent, s-a constatat că problema menționată  constă  în  așezarea geografică a localității, care creează permanent problemele privind evacuarea apelor pluviale.

  Luând în considerație faptul dat, pentru soluționarea problemei s-a recomandat conducerii autorității publice locale Călugăr, să elaboreze proiectul privind evacuarea apelor pluviale din localitate.

Galerie foto