Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La data de 30 iulie curent, Domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, a efectuat vizita în teritoriu în scopul examinării și monitorizării lucrărilor de întreținere a drumurilor publice locale.

 

  În cadrul vizitei s-a examinat lucrările de întreținere a drumului L242 „Ciuluc – Hiliuți – Răuțelul Nou” unde au fost începute lucrările de plombare a gropilor ale îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic. Ca rezultat, au fost apreciate sectoarele de drum unde este necesar de executat lucrări de plombare a gropilor ale îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, sectoarele unde necesită și urmează a fi executate rigorile de evacuare a apelor pluviale și instalarea indicatoarelor de dirijare a circulației rutiere.

  Totodată, a fost examinată calitatea lucrărilor executate de cosire a vegetației pe acostamentele drumurilor L249 „Catranîc – Ișcălău – G63” și L246 „Ilenuța – Pînzărenii Noi”.

Galerie foto

  În conformitate cu Programul „Drumuri Bune pentru Moldova 2020” la data de 28 iulie curent în localitatea Pruteni au fost finisate lucrările de asfaltare a drumurilor locale spre gimnaziu și casa de cultură.

  Domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri au efectuat vizita la șantierul obiectului în scopul examinării și evaluării lucrărilor executate.

  În cadrul vizitei au fost depistate unele neajunsuri la amenajarea stratului de protecție a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, care urmează a fi înlăturate în termeni restrânși de către antreprenorul S.A. „Drumuri - Bălți”.

  Totodată, în conformitate cu prevederile proiectului de execuție antreprenorul nominalizat până la data de 01 august curent urmează să finiseze lucrările de consolidare a acostamentelor cu piatră spartă.

  În continuare, Primăria com. Pruteni în scopul asigurării accesului și securității pietonilor va aloca mijloace financiare din contul bugetului local pentru reparația prin asfaltare a trotuarului spre gimnaziu.

 Galerie foto

  În conformitate cu Programul „Drumuri Bune pentru Moldova 2020” la data de 24 iulie curent în localitatea Făleștii Noi au fost începute lucrările de asfaltare a străzii Sfântul Nicolae.

  Domnul Mihai PRODAN, vicepreședintele raionului împreună cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri au examinat șantierul obiectului, au făcut cunoștință cu prevederile proiectului de execuție și au examinat calitatea lucrărilor executate.

  În conformitate cu prevederile proiectului de execuție urmează a fi asfaltate 413 metrii liniari de stradă. Luând în considerație că proiectul de bază nu prevede asfaltarea străzii în întregime, Consiliul local Făleștii Noi a hotărât alocarea mijloacelor financiare suplimentare din contul bugetului local în sumă de 300,0 mii lei pentru finisarea lucrărilor și asfaltarea sectorului rămas de 181 metri liniari.

  Datorită alocațiilor din contul bugetului local urmează a fi asfaltat total sectorul de – 594 metrii liniari ai străzii menționate.

  Totodată în cadrul vizitei menționate au fost examinate și verificate lucrările de plombare a gropilor a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic la drumurile publice locale L248 Stația Fălești – Pietrosul Nou și L 255 R17 – stația Fălești – Călugăr executate în cadrul Programului de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Fălești pentru anul 2020.

Galerie foto

  La data de 27 iulie curent, Domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, la solicitarea cetățenilor și a Primarului comunei Doamnei Valentina Șalamai a efectuat vizita în teritoriu la șantierul de construcție al drumului local, lansat la 23 iulie curent, în cadrul Programului „Drumuri Bune pentru Moldova 2020”.

  În cadrul vizitei locuitorii gospodăriilor din preajma șantierului în construcție au abordat problema evacuării apelor pluviale și protejarea gospodăriilor de inundație pe timp de ploaie.

   În conformitate cu examinările făcute, specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri au identificat și au propus soluții tehnice privind rezolvarea problemei în cauză.

  Luând în considerație propunerile făcute s-a decis, ca Primăria com. Călugăr în scopul evacuării apelor pluviale de pe obiectul în construcție, să identifice mijloace financiare din contul bugetului local pentru construcția rigorilor din beton, montarea podețului de evacuare a apelor pluviale și reabilitarea îmbrăcămintei rutiere din pietriș la drumul lateral.

Galerie foto

  La  20 iulie curent Domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri și Domnul Ion Costiș, antreprenorul S.R.L „Profeact Construct” care execută lucrările au efectuat o vizită de lucru la stația de pompare, treapta I din satul Gherman.

 

  În cadrul vizitei s-a monitorizat lucrările care se efectuează la moment la acest obiect.

  Galerie foto