Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 23 decembrie curent  în cadrul vizitei la ÎMSP „Spitalul raional Fălești” a fost organizată recepția la finisarea lucrărilor de schimbare a tâmplăriei la blocul curativ central a spitalului.  

  sl spital 71    

  La recepția de finisare a lucrărilor au participat și vicepreședinții raionului Domnul Veaceslav FUSU și Domnul Mihai PRODAN și  reprezentanții din cadrul instituției medicale.
   În conformitate cu Decizia Consiliului raional Fălești pentru lucrările menționate au fost alocate din contul bugetului raional mijloace financiare în sumă de 1,0 mln lei. În cadrul licitației organizate de către ÎMSP „Spitalul raional Fălești” câștigătorul a fost desemnat SRL „Vamelidas - Nord” cu costul ofertei de – 800,0 mii lei. Pe parcursul executării lucrărilor au fost constatate lucrări suplimentare nepreconizate, pentru care a fost încheiat acord adițional  la contract în sumă de – 114,89 mii lei. Respectiv suma contractului – 914,89 mii lei.  Din contul proiectului menționat au fost montate - 221 ferestre noi din rame de PVC de Clasa <A> nereciclate cu 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu gr =1.2 mm, cu geam dublu Low-e, 15 glasvanduri interioare și 9 uși exterioare. 
  Diferența între suma alocată de către Consiliul raional Fălești și suma contractată în cadrul proiectului de – 85,1 mii lei, a fost utilizată pentru achiziționarea ușilor interioare a blocului curativ central.

Galerie foto

  La 5 septembrie curent în baza contractului încheiat între Consiliul raional Fălești și Î.P.S. Corsag SRL în sumă de – 2 442,4 mii lei, au fost începute lucrările de reparație a sectorului de drum local de nivel raional L 239 „R16 – drumul de acces  spre satul Pîrlița”, km 0 – 1+100.  În cadrul contractului încheiat urmează a fi renovată îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic la sectorul de drum cu lungimea de 1,1 km, ce asigură legătura directă între satul Răuțel și satul Pîrlița și 2 drumuri naționale R 16 „Bălți – Fălești - Sculeni” și M5 „ Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina”.

  

Galerie foto

  În conformitate cu Programul Guvernului „Drumuri bune pentru Moldova” la 26 aprilie curent de  către S.A. „Drumuri - Bălți”  au fost finalizate lucrările de asfaltare a străzilor Bogdan Vodă, Ungheniului din loc. Gara Fălești. Sunt în proces de finalizare lucrările de asfaltare a străzilor Miron Costin, Plopilor, Florilor, Elena Sîrbu, Petru Rareș, Botoșani și 31 August 1989 din orașul Fălești. Costul total al lucrărilor se estimează în sumă de – 9 611,0 mii lei, din care pe parcursul anului 2018 au fost valorificate – 3 400,0 mii lei, după ce lucrările au fost stopate din motivul condițiilor meteo nefavorabile.  Lucrările au fost reluate  în luna aprilie al anului curent, fiind valorificate  în sumă de  – 6 211,0 mii lei. Conform mijloacelor financiare alocate au fost asfaltate total 3,58 km de drumuri din orașul Fălești.

Galerie foto

  Consiliul raional Fălești în cadrul Programului de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2019 a început lucrările de reparație a drumului  L 249 „Catranîc – Ișcălău – G63” în cadrul contractului încheiat între Consiliul raional Fălești și Societatea pe Acțiuni „Drumuri - Bălți” în sumă de – 6 128,18 mii lei. În conformitate cu proiectul de reparație urmează a fi executate lucrări de asfaltare a sectorului de drum menționat cu o lungime de 1,9 km cu acces spre drumurile laterale.  Reparația drumului  v-a  spori  securitatea circulației rutiere  pe 2 drumuri regionale și  condițiile de transportare a elevilor din localitatea Doltu spre gimnaziul din satul Catranîc.

Galerie foto

  Continuă lucrările de modernizare a stadionului raional din orașul Fălești în conformitate cu contractul încheiat între Consiliul raional Fălești și SRL „Comalion” .

  Conform prevederilor proiectului de modernizare a stadionului, urmează să fie  ajustat terenul de fotbal la dimensiunile care va da posibilitate de a utiliza terenul în divizia de fotbal liga A și B, va fi construit teren modern de volei și teren pentru gimnastică.  Amatori de atletism vor beneficia de o pistă de alergare cu 3 coloane în conformitate cu standardele și normele în domeniu. De asemenea urmează a fi construit un bloc sanitar modern pentru spectatori, va fi amenajat teritoriul de acces către tribune cu trotuare pavate, gard ce separă tribunele de pistele de alergări și terenul de fotbal, sistem de scurgere a apelor pluviale.

  La moment se execută lucrările: de construcție a blocului sanitar, de amenajare a pistelor de alergări și a teritoriului, de reparație a blocurilor A și B în care sunt preconizate vestiare și blocuri sanitare pentru echipele participante la competiții sportive, de finisare a fațadelor încăperilor și gardului exterior.

  Valoarea lucrărilor de modernizare a stadionului raional „Spicul” constituie 5,3 milioane lei, mijloace care sunt alocate din bugetul raional.

Galerie foto