Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 15 martie curent în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc şedinţa  comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane și a concursului privind atribuirea serviciilor regulate de transport rutier, de comun cu consilierii Consiliului  Local Fălești,  la care au fost invitați agenții economici ce deservesc rutele raionale.

  În cadrul ședinței a fost discutată decizia  Consiliului  Local   Fălești  nr.06/10 din 04 decembrie 2020 ”Cu privire la interzicerea deplasărilor pe străzile orașului Fălești a mijloacelor de transport  care prestează servicii de transportare a călătorilor pe rutele internaționale, interurbane, interraionale și raionale”, și hotărîrea ”Comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane și a concursului privind atribuirea serviciilor regulate de transport rutier” din 11.03.21 de a se adresa Consiliului Local Fălești, în vederea reexaminării deciziei nr.06/10 din 04.12.2020 prin permiterea circulației prin orașul Fălești a mijloacelor de transport  care prestează servicii de transportare a călătorilor pe rutele raionale cu stabilirea shemei circulației pe străzile orașului Fălești.

  În urma dezbaterilor, consilierii Consiliului Local Fălești, au lăsat în vigoare decizia nr.06/10 din 04.12.2020, reeșind căreia, începînd cu 01.04.2021 se interzice circulația rutelor internaționale, interurbane, interraionale și raionale prin orașul Fălești.

 • IMG_0091
 • IMG_0097
 • IMG_0099

  La 11 martie curent  a avut loc şedinţa  comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane și a concursului privind atribuirea serviciilor regulate de transport rutier,  la care au fost invitați agenții economici ce deservesc rutele raionale.

  În cadrul ședinței a fost discutată prevederile deciziei  Consiliului  Local  Fălești  nr.06/10 din 04 decembrie 2020 ”Cu privire la interzicerea deplasărilor pe străzile orașului Fălești a mijloacelor de transport  care prestează servicii de transportare a călătorilor pe rutele internaționale, interurbane, interraionale și raionale”,  chestiunea fiind raportată de către Domnul Alexandru Severin, primarul orașului Fălești.

 • scrotr_1
 • scrotr_2
 • scrotr_3

  În urma dezbaterilor s-a hotărît, ca membrii comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane și a concursului privind atribuirea serviciilor regulate de transport rutier  să se adreseze Consiliului Local Fălești, în vederea reexaminării deciziei nr.06/10 din 04.12.2020 prin permiterea circulației prin orașul Fălești a mijloacelor de transport  care prestează servicii de transportare a călătorilor pe rutele raionale cu stabilirea schemei circulației pe străzile orașului Fălești.

  În perioada din 5 octombrie 2020  prezent se execută lucrări de reparație a drumului L251, drum de acces spre satul Hitrești.
  Până la moment au fost executate lucrări de reparație a stratului de fundație din pietriș, lucrări de amenajare a stratului de bază și de uzură din beton asfaltic la drumul de bază și drumuri laterale, montate 3 podețe noi de evacuare a apelor pluviale și curățate de nămol 3 podețe existente.
  Continuă lucrările de consolidare a acostamentelor din piatră spartă și săpături a rigolelor de  evacuare a apelor pluviale.
  Lungimea drumului reparat constituie 1.2 km, care este finanțat din contul fondului rutier al Consiliului raional Fălești.

 

   La 24.10.2020 a avut loc şedinţa comisiei raionale pentru organizarea transportului rutier de persoane și a concursului privind atribuirea serviciilor regulate de  transport rutier.

  Agenda întrunirii a cuprins tematici privind:

 • desfășurarea concursului de atribuire a rutelor suburbane:
   Fălești 06.15;11.30;17.10 – Pocrovca 07.00;12.30;17.45;
   Risipeni 6.40;09.35;11.05; – Făleşti 12.15;9.05;10.30
   Fălești 12.00 – Horești 7.15.
 • examinarea petițiilor parvenite în adresa Consiliului raional privind deservirea cu transport public a localității Lucăceni.
 • examinarea cererii ÎI ”Stoian”cu privire la anularea serviciului regulat  Fălești 10.30 – Lucăceni 06.35 și deschiderea  serviciului regulat Fălești 10.30 – Valea Rusului 6.40
 • examinarea cererii ÎI ”Liusea Munteanu”cu privire la refuzul de deservire a serviciului regulat Fălești 10.30 – Pînzăreni 7.00
 • examinarea demersului primarului comunei Risipeni cu privire la prelungirea rutei Fălești - Risipeni.

    În cadrul desfășurării concursului de atribuire a rutelor suburbane au fost prezentate documentele de atribuire doar pentru ruta  Risipeni 6.40;09.35;11.05; – Făleşti 12.15;9.05;10.30 .

 

  De menționat, că  asigurarea cu transport a localităților raionului este o problemă. La moment nu sunt asigurate cu transport de persoane rutele spre  localitățile: Horești, Pocrovca, Ciolacu Nou, Ciolacu Vechi,  Lucăceni și Pînzăreni.

  În scopul soluționării problemei menționate, la moment  au loc discuții cu agenții transportatori care deservesc rutele raionale pentru asigurarea cu transport a localităților menționate, iar pentru luna octombrie va fi publicat un nou concurs de atribuire a rutelor.

Galerie foto

  Astăzi, 2 septembrie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului a efectuat o vizită de lucru în primăria comunei Egorovca. Împreună cu domnul Ruslan ARAMĂ, primarul comunei Egorovca au vizitat șantierul „Reparația drumurilor locale în satul Egorovca”, executate în cadrul Programului „Drumuri Bune pentru Moldova 2020”.

  La 2 sectoare de drumuri, un drum local cu o lungime de 425 m2 și 5 m2 lățime în variantă de beton asfaltic și la  drumul local  cu o lungime de 1150 m2 și 4 m2 lățime în variantă din piatră spartă,   astăzi au loc finisarea lucrărilor de reparație.

  Domnul Președinte a vizitat și instituția de educație gimnaziul din satul Egorovca unde  recent au fost finisate și lucrările la sistemul de canalizare, a blocului  sanitar și a cazanului de încălzire din cadrul instituției. Pentru aceste  lucrări, Consiliul raional a alocat din bugetul raional peste 470,0 mii lei. 

Galerie foto