Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 14 august curent Domnul Mihai PRODAN, vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au vizitat localitatea Sărata Veche, unde în cadrul Programul „Drumuri Bune pentru Moldova 2020” continuă lucrările de construcție a drumului local cu învelișul rutier din beton asfaltic.

 

  În conformitate cu prevederile proiectului vor fi executate lucrări de construcție a  628  metri liniari (2190 m2) de drum cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic.

  Până la moment au fost executate lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere existente cu adaos de pietriș de 18 cm grosime și începute lucrări de amenajare a stratului de bază din beton asfaltic de 6 cm grosime. În zilele următoare urmează a fi executate lucrări de amenajare a stratului de protecție din beton asfaltic de 4 cm grosime și consolidate acostamentele cu pietriș.

Galerie foto

  Domnul Mihai PRODAN, vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri la 14 august curent au vizitat șantierul „Reparația capitală a sectorului de drum L 258 Sărata Nouă – Ciolacu Nou - Pocrovca ” unde au examinat calitatea lucrărilor executate de către IPS „Corsag” SRL.

 

  Pe parcursul vizitei au fost elucidate unele neconformități la construcția rigolelor de evacuare a apelor pluviale și propuse soluții perntru rezolvarea acestora.

  La moment în proces de execuție sunt lucrări de decapare a acostamentelor drumului pentru lărgirea părții carosabile și aducerea la cotele din proiectul de execuție.

  Galerie foto

  La 11 august curent în cadrul Programului „Drumuri Bune pentru Moldova 2020” a fost dat startul lucrărilor de reparație a drumurilor cu învelișul rutier din pietriș. Prima localitate din raion care a beneficiat de tipul dat de lucrări este  localitatea Horești, unde în  cadrul programului sus menționat, urmează a fi executate lucrări de reparație a 5 sectoare de drumuri  cu lungimea totală de 884 metri liniari (suprafața de – 3 535 m2).

 

  Proiectul de execuție prevede amenajarea stratului de nisip cu grosimea de 10 cm, îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă cu grosimea de 20 cm și aducerea la profil a acostamentelor.

  Domnul Mihai PRODAN, vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri la 13 august curent au vizitat șantierul în cauză, au examinat procesul de execuție a lucrărilor și calitatea lor.

Galerie foto

  La 13 august curent, Domnul Mihai PRODAN, vicepreședintele raionului de comun cu specialiștii secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri au vizitat șantierul „reparația drumului local din satul Taxobeni”, care este executat în cadrul Programului „Drumuri Bune pentru Moldova 2020”.

  La moment lucrările de reparație a drumului dat sunt în proces de finalizare. Au fost executate lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere existente din pietriș și amenajat stratul de bază din beton asfaltic. În zilele următoare urmează a fi finalizate lucrări de amenajare a stratului de protecție din beton asfaltic și consolidate acostamentele cu piatră spartă.

  Reprezentanții Consiliului raional monitorizează zilnic lucrările de reparație a drumurilor în cadrul programului menționat în scopul verificării calității lucrărilor, respectării termenilor și graficului de execuție a lucrărilor.

Galerie foto

  La 10 august curent, domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, împreună cu domnul Mihai PRODAN, vicepreședintele raionului și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au dat start lucrărilor de reparație capitală a sectorului de drum local L 258 „Sărata Nouă – Ciolacu Nou - Pocrovca”.

 

  Lucrările menționate se execută în cadrul ”Programului de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din raionul Fălești pentru anul 2020”, în baza contractului încheiat între Consiliul raional Fălești și IPS ”Corsag” SRL în sumă de – 11 001,16 mii lei.

  În conformitate cu prevederile proiectului urmează a fi executate lucrări de reparație prin asfaltare a sectorului de drum cu lungimea de - 3,28 km, de la drumul republican R17 „Fălești - Pîrlița” până în localitatea Ciolacu Nou, lucrările de montare a 2081 metri liniari de borduri, lucrări de montarea a 2 rigole cu placa carosabilă (canalizare pluvială) și 2 podețe de evacuare a apelor pluviale, curățirea și reparația a 3 podețe existente și amenajarea a 2 parcări la stațiile auto din localitățile Sărata Nouă și Ciolacu Nou.

  Galerie foto