Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Vineri, 4 august 2017, a avut loc vizita  de lucru a  Președintelui raionului Dna Iraida  Binzari, a specialiștilor consiliului raional şi a echipei mobile BCIS în teritoriul primăriei Glinjeni. În cadrul  acestei activități s-au întreprins mai multe vizite la instituţiile de menire social-culturală din localitate în scopul de a se informa despre starea de lucru şi problemele existente în diverse domenii de activitate. De asemenea specialiştii consiliului raional şi membrii echipei mobile BCIS, în particular, au acordat asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din primărie, au examinat solicitările unor cetățeni  acordându-le  sprijinul necesar in soluţionarea problemelor abordate.
  Vizita de lucru a Dnei preşedinte în teritoriul primăriei Glinjeni a  finisat cu şedinţa de totalizare în cadrul căreia s-au identificat problemele care sunt în localitate şi s-au propus căile de soluţionare a acestora. La şedinţă au fost prezenţi primarul satului Dl Petru Gafinciuc, specialiştii primăriei, managerul grădiniţei de copii din localitate.

  Galerie foto