Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Vineri, 15 septembrie 2017, a avut loc vizita  de lucru a  Preşedintelui raionului Dna Iraida  Bînzari, a specialiştilor consiliului raional şi a echipei mobile BCIS în teritoriul primăriei Musteata. În cadrul  acestei activităţi s-au întreprins mai multe vizite la instituţiile de menire social-culturală din localitate în scopul de a se informa despre starea de lucru şi problemele existente în diverse domenii de activitate. Deasemenea specialiştii consiliului rational şi membrii echipei mobile BCIS, în particular, au acordat asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din primărie, au examinat solicitarile unor cetaţeni acordîndu-le  spriginul necesar in soluţionarea problemelor abordate.

Vizita de lucru a Dnei preşedinte în teritoriul primăriei Musteata a  finisat cu şedinţa de totalizare în cadrul careia s-au identificat problemele care sunt în localitate şi s-au propus caile de soluţionare a acestora. La şedinţă au fost prezenţi primarul satului Dl Constantin Cuibari, specialiştii primariei, managerul grădiniţei de copii din localitate.

Galerie foto