Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Dragi angajați ai domeniului financiar!

  La 15 august in Republica Moldova, tradițional, se sărbătorește Ziua lucrătorului din domeniul financiar, care a fost aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 216 din 12 iulie 1995. Deoarece activitatea noastră este influenţată şi de activitatea celor din domeniul finanţelor, venim cu profundă recunoştinţă pentru toţi cei care muncesc în domeniul financiar al raionului și al ţării.

  Datorită profesionalismului angajaților noștri, banii publici sunt calculați minuțios și sunt orientați spre acoperirea necesităților stringente ale raionului nostru.

  Apreciez înalt aportul fiecărui coleg din cadrul Consiliului raional  și a Direcției Generale Finanțe și Economie pentru gestionarea corectă, eficientă și responsabilă a banilor publici.

zf 2023 1  Aportul Dumneavoastră joacă un rol important în dezvoltarea și consolidarea economiei  raionului, iar responsabilitatea dumneavoastră asigură buna activitate a instituțiilor de stat, cât și a celor private - ceea ce face ca să aducă siguranță în ziua de mâine pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova.

 Vă doresc multă sănătate, bunăstare și noi performanțe în plan profesional și personal. Vă mulțumim pentru implicarea și dezvoltarea continuă a sectorului economic financiar!

  Vă dorim prosperitate, chibzuinţă, responsabilitate şi realizarea celor mai îndrăzneţe visuri..

Cu profund respect,
Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

   Instituită de Guvernul Republicii Moldova în  anul 2012, prin decizia Adunării Generale a Organizațiilor Națiunilor Unite,  ziua de 23 iunie a fost declarată sărbătoarea profesională - Ziua funcționarului public, în scopul aprecierii importanței și rolului funcționarilor publici în societate.

  Prin această  sărbătoare confirmăm  rolului funcționarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcționarii săi, în devotamentul și  responsabilitatea civică de care dau dovadă.  Dezvoltarea și bunăstarea statului nostru depinde de profesionalismul Dumneavoastră, corectitudinea și efortul manifestat în întreaga muncă nobilă a funcționarului public. Fie ca serviciile prestate de către instituțiile în care activați să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor  din raion , iar munca dumneavoastră să fie recunoscută și apreciată la justa valoare, prin creionarea unei imagini pozitive și funcționale a autorităților și instituțiilor publice unde activați.buchet ros  

  Fie ca serviciile prestate de către instituțiile în care activați să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova, iar munca dumneavoastră să fie recunoscută și apreciată la justa valoare. Să păstrați  sănătatea, perseverența, integritatea și să vă bucurați de succesele profesionale în îndeplinirea misiunii Dumneavoastră!  

 La mulți Ani!

 

  Cu  înaltă considerație,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

Stimați și onorați medici de Familie !

  De ziua Internațională a Medicului de Familie, sărbătorim pe acei medici care sunt mereu aproape de familiile noastre, cu profesionalism, răbdare și înțelegere, pe specialiștii care formează plasa de siguranță ce stă la baza asistenței medicale.

  Medicul de familie – este persoana spre care ne îndreptăm ori de câte ori avem nevoie de sprijin, el este primul pas, prima legătură dintre noi și sistemul medical și, de aceea, este important să ne asiste cu profesionalism și implicare ori de câte ori îl vizităm, dar și ca noi să colaborăm constant și să-i oferim informațiile de care are nevoie pentru a-și face bine meseria.

   Rolul medicului de familie este foarte important pentru societate, deoarece ajută la menținerea unui stil de viață sănătos, analizează progresele înregistrate de medicina de familie, te ține la curent cu cele mai noi investigații medicale ce îți salvează viața. Medicul de familie cunoaște întreaga familie și Vă învață cum să preveniți, să fiți sănătoși alături de familiile Dumneavoastră.
  Vă urez mult succes tuturor medicilor de familie din raion, mulțumindu-le pentru angajamentul de care dau dovadă în a fi medic de familie minunat, implicarea activă în monitorizarea pacienților.trandafiri albi
  Vă doresc sănătate, optimism, succese personale și profesionale. Suntem recunoscători pentru munca importantă pe care o faceți zi de zi, prin prestarea serviciilor medicale tuturor cetățenilor care au încredere în Dumneavoastră.
  Vă încurajez să păstrați devotament profesiei, perseverență și abordare în acordarea serviciilor medicale de calitate.

Medicul are obligația de a vindeca uneori, 
de a trata deseori și de a alina de fiecare data.

Cu înaltă considerație,
Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului Fălești

  Ziua Europe, este sărbătoarea Păcii și unității în Europa, dedicată istoriei unui continent care a dăruit un model de cultură și de civilizație, de solidaritate, de dialog și de colaborare. Această sărbătoare reprezintă prosperitate, libertate și democrație, diversitate și egalitate. ‪‎ 

  Începutul Europei mai sigure, mai organizate și mai unite pornește în anul 1950, când  mai multe state, la data de 9 mai, au semnat ,,Declarația lui Shuman”, astfel fiind puse bazele Comunității Europene, iar mai apoi – ale Uniunii Europene.

  Fie ca valorile declarate ale Europei – democrația, respectul față de demnitatea umană, egalitatea, libertatea, supremația legii și respectul tuturor indiferent de rasă, naționalitate, religie, culoare sau statut social să domnească în fiecare stat!

 Cetățenilor raionului le dorim să se pătrundă deplin de importanța valorilor europene, iar odată înțelese să le promoveze prin modul dumnealor demn de trai.

Cu respect,
Veaceslav Tambur
Vicepreședintele raionului Fălești

  Cu prilejul aniversării a 78-a a Marii Victorii – zi de însemnătate deosebită în istoria noastră comună, în care venerăm și memoria celor căzuți în numele libertății, păcii și independenței, Vă adresez sincere și alese felicitări.

  Această zi  pentru noi toți este zi a memoriei, toleranței, și atitudinii umane unii față de alții.

  Memoria acelei perioade dramatice este întipărită nu doar în paginile istoriei, ci și în soarta multor familii, în sufletele buneilor și străbunicilor noștri, în sclipirile focului veșnic, dar și în inimile noastre, ale celor care înțeleg tragedia acelor vremuri. Pentru noi sunt importante nu doar memoria celor ani, ci și lecțiile dure, scrise cu sânge, pe care le-a oferit întregii omeniri cel mai crâncen măcel.

  Sperăm, că omenirea se va convinge că bunăstarea și prosperitatea nu se pot realiza într-o lume sfâșiată de războaie și terorism, că numai pacea și înțelegerea asigură liniștea și bunăstarea omenirii.

  Manifestăm înalt respect pentru eroismul celor care au căzut pe câmpul de luptă, care au ținut piept dușmanului, dar și celor care au contribuit la făurirea victoriei comune în spatele frontului, care au reușit să supraviețuiască în condițiile inumane ale ocupației fasciste. Toți ei au plătit un preț greu, incalculabil, pentru realizarea victoriei. Sacrificiul lor, durerea lor, efortul lor au fost enorme.

  Profundă recunoștință și respect exprimăm tuturor veteranilor, care nemijlocit au ținut cu bărbăție piept dușmanului și activiștilor din spatele frontului, pe care-i avem astăzi alături de noi. Deși rămași, spre regret, tot mai puțini la număr, prin ei cinstim pe viu memoria celor căzuți în lupte, dar și a ostașilor, care s-au stins din viață în anii de după război.

  Datoria noastră sacră este să ne închinăm cu adâncă recunoștință în semn de omagiu și memorie veșnică Eroilor Neamului, celor vii și celor care își dorm somnul veșnic în pământul Moldovei sau în pământ străin, departe de vatra strămoșească.

  Fie ca flacăra Recunoștinței să rămână veșnic vie.
  Slavă Vouă Eroilor Veterani!
  Vă doresc un cer senin, multă sănătate, pace și prosperitate.

  Cu respect,
  Veaceslav Tambur
  Vicepreședintele raionului Fălești