Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați polițiști și veterani!

  Cu prilejul sărbătorii profesionale, care o marcăm la sfârșitul lunii decembrie, Vă transmit tuturor sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de sănătate, împliniri personale și succese în muncă.

  Ziua Poliției este un bun prilej pentru a face o retrospectivă a realizărilor, dar și un pas pentru afirmare ca un serviciu aflat prioritar în slujba societății și al cetățeanului .

  Sunteți mereu la datorie,  depuneți eforturi consistente pentru a reacționa la diferite situații, la apelul celor care au nevoie de ajutor, îndeplinindu-Vă astfel misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei.

  Mizăm, și în continuare pe nivelul înalt de organizare și de responsabilizare, de care ați dat dovadă mereu, pe atitudinea conștiincioasă față de atribuțiile de serviciu, pe înaltul simț al datoriei, pe curajul, bărbăția și spiritul de sacrificiu  în momentele cruciale pentru independența și integritatea Republicii Moldova.

  Vă doresc , în atribuțiile de serviciu maximă responsabilitate și corectitudine, în conformitate cu  angajamentele pe care vi le-ați asumat prin Jurământ, atunci când ați îmbrățișat nobila profesie de polițist.

  Bunăstare și izbândă în activitate, noi realizări întru prosperarea Republicii Moldova!

  Cu respect,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

Stimați lucrători din agricultură și industria prelucrătoare!

 

Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare marchează sfârșitul anului agricol, sărbătoare deosebit de semnificativă, destinată meseriei Dumneavoastră, care este marcată nu întâmplător în ultima duminică a lui brumar. 

La fel ca și toamna, sunteți cei care până târziu, ne aduceți roade, meritând deplina noastră admirație pentru înnăscutul har gospodăresc de care dați dovadă.

Cu deosebitul prilej îmi exprim admirația față de agricultorii din raionul nostru, devotați gliei   care prin munca asiduă depusă zi de zi, ne aduc pe masă rodul muncii lor – pâinea, atât de prețioasă și necesară pentru fiecare. 

În pofida tuturor impedimentelor la care este supus sectorul agrar, agricultorii au demonstrat că, pot depăși orice obstacol pentru a aduce dezvoltarea  durabilă a domeniului agrar. Este imperioasă aprecierea aportului adus la succesul comun și de către lucrătorii din sectorul zootehnic prin sporirea volumului de producție animalieră și avicolă și recunoașterea importanței muncii prestatorilor, care au contribuit ca recoltele să devină un bun arsenal de produse agroalimentare.

Exprim  profundă mulțumire și recunoștință pentru munca plină de responsabilitate, abnegație și dăruire de sine depusă la creșterea și recoltarea  roadelor bogate.

Vă doresc multă sănătate, bunăstare, noi și îmbucurătoare succese, împliniri pe potriva aspirațiilor și doleanțelor,  lumină și căldură în căminele familiale.

Rămâneți și în continuare, mândria raionului nostru prin demnitatea Dumneavoastră.

Să avem ploi la timp și recunoștința cuvenită vredniciei pe care o manifestați.

Cu profund respect,

Sergiu FÎNTÎNA,  Președintele raionului Fălești

STIMAȚI PROFESORI!

  Vă aducem cele mai sincere si frumoase urări de bine, sănătate și prosperitate cu ocazia sărbătorii profesionale. Vă transmitem cuvinte de mulțumire pentru munca imensă pe care o depuneți pentru educarea și instruirea tinerelor generații.

  Ziua profesională a lucrătorului din învățământ reprezintă pentru întreaga societate un  simbol semnificativ al conștientizării, înțelegerii și aprecierii contribuției vitale, pe care o au cadrele didactice pentru educație și dezvoltarea națiunii.

  Activitatea Domniilor voastre impune ideea, că Educația, ca instrument al Adevărului, devine cea mai importantă filă în natura umană a Țării.

  Fără nici o ezitare conștientizăm astăzi cu plenară certitudine și mândrie, că  Dumneavoastră sunteți cei, care  imprimați rafinament și realism învățământului, amplitudini spre formarea unor discipoli competenți în ale vieții și existenței.

  Vă adresez sincere felicitări, însoțite cu expresii de gratitudine, recunoștință și înaltă apreciere a nobilei Dumneavoastră activități desfășurate pe tărâmul educațional.

  Vă dorim, scumpi  pedagogi, multă sănătate și energie, viață plină de satisfacția împlinirilor profesionale.

  Cu respect,

  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului

Stimați lucrători din sfera protecției sociale a populației

  A treia duminică a lunii septembrie, este consemnată anual sărbătoarea Dumneavoastră profesională. Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației aduc sincere felicitări și urări de bine tuturor angajaților din domeniu.

  Cu siguranță protecția socială este una dintre cele mai nobile meserii, asistentul social intervenind  mereu la schimbările economice și sociale care afectează persoanele vulnerabile și comunitățile cu resurse financiare limitate.

  Totodată înțelegem destul de bine că domeniul în care activați nu prea are parte de răgaz în privința celor obținute, pentru că oricât nu s-ar întreprinde, mereu  urmează de soluționat problemele oamenilor aflați în situații de risc.

 Cunoaștem  că domeniul în care activați este unul dificil și constatăm , că datorită perseverenței, străduinței și abnegației Dumneavoastră, așteptările  cetățenilor din raion de  a fi protejați sunt, în temei, respectate și îndreptățite.

  În pofida tuturor greutăților, cu care vă confruntați în activitatea Dumneavoastră, cu deosebită răbdare, dedicație, pricepere si competență,  sunteți cei, care ștergeți lacrima unui bătrân uitat, cei, care mângâiați creștetul unui copil nefericit, cei, care adăpostiți un trecător necăji, cei, care veniți cu un sfat către o mamă disperată.

  Cu prilejul  sărbătorii  profesionale, îmi exprim  profund recunoștința și Vă adresez sincere felicitări, însoțite cu alese cuvinte și urări de sănătate, voie bună și realizări frumoase în activitatea cotidiană,  unde trasați scopuri bine determinate spre binele oamenilor raionului și al tarii, promovând  uneori și voluntariatul cu activități de caritate și toleranță pentru cei mai triști ca noi.                                     

  Cu alese considerațiuni,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești