Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimate doamne!

  Cu prilejul frumoaselor sărbători de primăvară 1 MARTIE  și 8 MARTIE ,

  Vă exprim frumoase și sincere felicitări, urări de sănătate și realizări frumoase în munca cotidiană.

  Să fiți mereu cu primăvara în suflet, cu multe flori și clipe fericite.

  Fie ca gândurile bune, iubirea și speranța să Vă însoțească mereu, iar anotimpul renașterii să Vă aducă  pace și liniște în suflet și în casele DUMNEAVOASTRĂ!

  Cu profund respect,

  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

  Stimați vicepreședinți ai raionului, primari ai orașului, satelor și comunelor din raion, consilieri raionali, consilieri locali și lucrători din administrația publică locală!

  La 1 februarie 2023, deja al 11 - lea  an consecutiv, marcăm Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, instituită la inițiativa reprezentanților autorităților publice locale întru recunoașterea importanței și valorii activității autorităților administrației publice locale, în asigurarea autonomiei locale în procesul edificării unui stat democrat și aprecierea rolului deosebit al reprezentanților autorităților publice în soluționarea problemelor cetățenilor și evoluția social-economică și culturală a comunităților.

  Ziua în care sărbătorim autonomia locală și, în special, pe lucrătorii din administrația publică locală îmi oferă plăcutul prilej pentru a Vă adresa cele mai sincere felicitări și a Vă exprima profundă recunoștință pentru contribuția Dumneavoastră la bunăstarea cetățenilor și la prosperarea comunităților.

  Instituită de Guvernul Republicii Moldova, această zi oferă posibilitate de a  aprecia şi sprijini autoritățile publice locale și reprezentanții ei în activitatea pe care o desfășoară .

  Este un gest extrem de necesar mai ales în aceste timpuri dificile, când volumul problemelor cu care Vă confruntați zi de zi este mult mai mare decât resursele de care dispuneți și care nu întotdeauna acoperă necesitățile existente.

  În pofida acestui fapt, mizăm în continuare pe implicarea dumneavoastră activă în realizarea activităților la nivel local, raional și național ce promovează bunele practici în domeniul de administrare publică.

zal fl  Vă mulțumesc că zi de zi sunteți alături de cetățeni, cu muncă și devotament zilnic, cu atitu­dine receptivă şi grijulie faţă de oameni, în scopul asigurării cu succes a obiectivelor stabilite și a angajamentelor asumate față de  comunitățile pe care le reprezentați.

  Exprim  profundă recunoştinţă pentru susţinere şi conlucrare întru binele locui­torilor raionului, dorindu-vă tuturor sănătate, prosperitate, încredere în forţele proprii, împliniri avantajoase  în activitatea de consolidare a autonomiei locale.

  Să Vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul colegilor şi aprecierea cetățenilor raionului Fălești.
 

  Cu deosebită considerație,                                                                                                                           Sergiu FÎNTÎNA
Președintele raionului Fălești

Stimați procurori, angajați ai Procuraturii raionului!

proc  Cu prilejul sărbătorii profesionale –  Ziua Lucrătorului Procuraturii, marcată anual la 29 ianuarie, permiteţi-mi să Vă adresez sincere felicitări, urări de sănătate şi succese în activitatea dumneavoastră.

ms proc Copie  Fiind unul din elementele esențiale ale sistemului de drept, acest domeniu contribuie la respectarea legalității în toate sferele vieții,  Dumneavoastră sunteți acea garanție a statului de drept, iar sarcinile pe care le aveți nu sunt deloc ușoare și necesită profesionalism înalt, curaj și un puternic simț al datoriei. Sunteţi cei care faceți faţă tuturor provocărilor, sporind credibilitatea și respectul societății pe potriva greutăților pe care le aveți de înfruntat.

  În calitate de promotori și responsabili ai acestei sarcini deloc ușoare, în continuare veți acționa cu  profesionalism, abnegație și principialitate de care dați dovadă în munca nobilă ce o desfășurați.

  Vă doresc prosperitate și realizări remarcabile, fermitate în îndeplinirea celor mai dificile sarcini, activitatea dumneavoastră să fie susținută necontenit și apreciată după merit. 

  Pace și liniște în activitate și în familiile Dumneavoastră!

  Cu respect,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

Dragi  locuitori ai raionului Fălești !

  Cu prilejul sfintelor sărbători Nașterea Domnului - Crăciunul, a sărbătorilor de iarnă,  Vă adresez sincere felicitări și alese urări de bine. Vă doresc tuturor un An Nou generos, rodnic, plin de sănătate, succese şi realizări pe potriva aşteptărilor, linişte şi căldură în sufletele, inimile şi casele Dumneavoastră.

  Să privim în urmă cu indulgenţă şi iertare, înainte cu perseverenţă şi răbdare, nestăvilită încredere în forţele proprii şi doar cu înţelepciune.

  Fie ca Lumina sacră şi miraculoasă a acestor sărbători să ne ocrotească şi să ne călăuzească calea, gândurile şi paşii mereu şi pretutindeni.

  Dumnezeu să Vă binecuvânteze, iar Anul care vine sa Vă aducă  pace și prosperitate…
 

                                                                                                               Crăciun fericit !

Cu deosebit respect,
Sergiu FÎNTÎNA,  Președintele raionului Fălești

Stimaţi  colaboratori, veterani de poliție - străjeri ai ordinii publice!

  Cu ocazia zilei Dumneavoastră profesionale, Vă adresez sincere felicitări şi îmi exprim profunda recunoştinţă pentru eforturile depuse la asigurarea ordinii publice şi securităţii vieţii cetăţenilor.   În această zi cu o semnificaţie deosebită, aducem sincere mulțumiri pentru devotamentul, curajul și bărbăția dumneavoastră în asigurarea liniștii sigure pentru cetățeni, adesea chiar și cu prețul vieții.

  Anul acesta Poliția Republicii Moldova face 32 de ani de la crearea sa, timp în care Dumneavoastră, ați dat dovadă de devotament, curaj și abnegație pentru profesia de polițist, asigurând securitatea statului și fiecărui cetățean.

  Apreciez înalt perseverența, dăruirea de sine pe care le demonstrați zilnic în activitatea de polițist care nu este deloc ușoară.  Mulțumim familiilor voastre pentru răbdare și înțelegere, ținând cont că deseori timpul pe care trebuie să-l petreceți alături de cei dragi, îl dedicați serviciului.

  Să aveţi parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii,  avânt și perseverență în nobila și importanta activitate întru binele poporului și prosperitatea țării!

  Vă dorim multă sănătate,   noi realizări în activitatea profesională şi cea personală!

  Cu deosebit respect,
  Sergiu FÎNTÎNA,
  Preşedintele raionului Făleşti