Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimaţi lucrători din agricultură şi industria prelucrătoare!

  Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare în Republica Moldova o marcăm anual în a patra duminică a lunii noiembrie, dar totodată și sfârșitul anului agricol.

  Cu frumosul prilej îmi exprim admiraţia și respectul faţă de lucrătorii gliei-agricultorii raionului, care prin munca asiduă aduc pâinea pe masa fiecăruia.

  În pofida dificultăților la care este supus sectorul agrar, agricultorii au demonstrat că, pot depăşi orice barieră întru dezvoltarea  durabilă a sectorului agrar.

  În numele Consiliului raional, adresez întreprinzătorilor, specialiştilor, mecanizatorilor, transportatorilor şi altor categorii de personal ale întreprinderilor agricole sincere felicitări cu profundă mulţumire şi recunoştinţă pentru munca plină de responsabilitate, abnegaţie şi dăruire de sine depusă în sectorul agricol al raionului.

  Vă doresc multă sănătate, bunăstare, energie şi optimism, împliniri pe potriva aspiraţiilor şi doleanţelor.

  Rămâneți şi în continuare, mândria raionului nostru prin demnitatea, vrednicia şi marea dragoste faţă de glia străbună, care Vă caracterizează şi înnobilează din plin.

                           Să aveți lumină şi căldură în căminele familiale !

  Cu profund respect,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

  sf m gAstăzi, 21 noiembrie creștinii ortodocși sărbătoresc Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și este hramul bisericii în localitățile Dumneavoastră.

  Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi prorocirile cele înalte îngerilor și, prin ei, oamenilor. Aceștia sunt cei care înmulțesc sfânta credință între oameni, luminând înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii.

  Arhanghelul Mihail semnifică „puterea lui Dumnezeu” și este voievodul oștilor cerești și cel dintâi din ceata Sfinților Arhangheli. El poartă sabie de foc și are misiunea de a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui puterea vrăjmașilor. 

  Cea mai răspândită credință populară cu privire la Arhanghelul Mihail este aceea în care el împreună cu Arhanghelul Gavriil, ca cei mai mari între îngeri ce există păzesc oamenii pe parcursul întregii lor vieți, iar la sfârșitul vieții, în ceasul morții tot ei le iau sufletele.

  Arhanghelul Gavriil semnifică „bărbat-Dumnezeu” și este arhanghelul bunelor vestiri, acelora de bucurie, are şi misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeiești. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neîntinată bucurie. El a fost ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina mare a întrupării Domnului, rostind cel dintâi numele Prea Dulcelui Iisus. 

  Cu sfântul prilej a sărbătorii hramului localității, Vă adresez  sincere urări de sănătate și prosperitate, fie ca această sărbătoare să Vă aducă lumină  în suflet, pace și bunăstare în familiile dumneavoastră,  putere și înțelepciune de a  fi mai buni.

  Fie ca sărbătoarea creștină de astăzi, să Vă fie ca un înger păzitor al casei și ai localității Dumneavoastră să vă aducă lumină şi credință întru prosperare și speranță de mai bine.

  Să aveţi oaspeţi cu gânduri  creştine, să domine pacea și voia bună în Casele Dumneavoastră!

  Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să Vă călăuzească paşii pe calea speranţei, bucuriei şi sănătăţii!

  Cu profund respect,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului

Stimați locuitori ai  satelor Albinețul Nou,  Gara Fălești, Bocani, Călugăr,
Socii Noi, Socii Vechi, Șoltoaia, Făleștii Noi, Răuțelul Nou, Ilenuța, Sarata Nouă, Hitrești, Nicolaevca și Taxobeni.

   Astăzi, 08 noiembrie creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Dumitru și este hramul bisericii în localitățile Dumneavoastră.

Sfântul Dumitru este considerat unul dintre cei mai mari sfinţi militari, atât de Biserica Ortodoxă, cât şi de Biserica Catolică. Acesta a fost un martir creștin, sfânt militar din veacul al III-lea care a trăit în cetatea Tesalonic, pe vremea împăraților Maximian și Dioclețian. 

  Cu sfântul prilej a sărbătorii hramului localității, Vă adresez  sincere urări de sănătate și prosperitate,  fie ca această sărbătoare să Vă aducă lumină  în suflet, pace și bunăstare în familiile dumneavoastră,  putere și înțelepciune de a  fi mai buni.

  Fie ca sărbătoarea creștină de astăzi, să Vă fie ca un înger păzitor al casei și ai localității Dumneavoastră să vă aducă lumină şi credință întru prosperare și speranță de mai bine.

  Să aveţi oaspeţi cu gânduri  creştine, să domine pacea și voia bună în Casele Dumneavoastră!

  Sfântul Dumitru să Vă călăuzească paşii pe calea speranţei, bucuriei şi sănătăţii! 

 
  Cu profund respect,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului

Stimaţi jurişti!

  Cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua Juristului” consemnată  în mod tradițional la 19 octombrie adresez sincere felicitări profesioniștilor și celor care practică o activitate conexă  sistemului jurisdicțional, tuturor celor care cu onoare, profesionalism și imparțialitate își aduc aportul la înfăptuirea justiției prin promovarea valorilor sociale supreme, apărarea demnității, drepturilor și libertăților omului, în scopul consolidării legalității și creșterii autorității Legii pentru edificarea unui stat de drept.

  Cu acest prilej, îmi exprim recunoștința și gratitudinea pentru munca depusă de  juriști în diverse domenii de activitate dorindu-vă prosperitate, succese în plan profesional și multă perseverență. Fie ca activitatea Dumneavoastră să vă aducă satisfacție, aprecieri și noi realizări în  exercitarea nobilei profesii.

  Cu respect,
  Sergiu Fîntîna
  Președintele raionului Fălești

Stimați locuitori ai  satelor
Pocrovca, Gara Catranîc, Pietrosu Nou, Hîncești, Izvoare,
Obreja Veche, 
Măgura Nouă, Pompa, Cuzmenii Vechi, Drujineni, Bocșa și Sarata Veche.

  Astăzi, 14 octombrie creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului și este hramul bisericii în localitățile Dumneavoastră.
  Cu ocazia sărbătoririi Hramului Localității ”Acoperământul Maicii Domnului,Vă adresez  sincere urări de sănătate și prosperitate.
  Fie ca această sărbătoare să Vă aducă lumină  în suflet, pace și bunăstare în familiile dumneavoastră,  putere și înțelepciune de a  fi mai buni, mai iertători și mai receptivi față de cetățenii din comunitățile noastre.
  Fie ca sărbătoarea creștină de astăzi, să Vă fie ca un înger păzitor al casei și ai localității Dumneavoastră să vă aducă lumină şi credință întru prosperare și speranță de mai bine.
  Să aveţi oaspeţi cu gânduri  creştine, să domine pacea și voia bună în Casele Dumneavoastră! 

  Cu deosebită considerație,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului