Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

    

Prim ministrul Iurie Leancă a efectuat la 14 august 2014 o vizită de lucru în raionul Făleşti, în ordinea de zi a căreia erau incluse examinarea unor obiective de interes economic ale raionului.

CEREREA DE SOLICITARE A GRANTULUI APROVIZIONAREA CU APA 

Finisarea lucrărilor de reconstrucţie a apeductului
 
„Alimentarea or.Făleşti cu apă din r.Prut” (lucrări de reabilitare)

Pentru vizualizare completă apăsați pe săgeata din stînga a imaginii de mai jos sau apăsaţi pe titlul de mai sus

 

1.         Oală Tatiana

2.         Cobzari Nadejda

3.         Solomud Alina

Concursul va avea loc la 11 august 2014, ora 14:00, în sala de şedinţe a consiliului raional.

 

                                                                                                 Comisia de concurs

 

1.    Aliev Alina

2.    Cobzari Nadejda

3.    Solomud Alina

Concursul va avea loc la data de 11 august 2014, ora 11:00, în sala de şedinţe a consiliului raional.

Comisia de concurs

 

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului raional

Scopul general al funcţiei:

Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţilor Consiliului raional în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivelor acestuia.

Sarcinile de bază:

1. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului raional;

2. Asigurarea aducerii la cunoştinţă  a actelor adoptate de către Consiliul raional şi emise de Preşedintele raionului;

3. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;

4. Autentificarea actelor şi documentelor;

5. Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor raionali, funcţionarilor publici din cadrul autorităţii, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.

6.  Administrarea sediului Consiliului raional.

  Condiţiile de  bază pentru participare la concurs:

• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

• cunoaşterea  limbii de stat;

•  are capacitatea deplină de exerciţiu;

neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;

• în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;

• nu are antecedente penale  nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;

• este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform  certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

DE CERCETARE, învăţămînt de zi, cu durata studiilor de 2 ani la specializările:

·      Teoria şi practica administraţiei publice”,
·      Management”,
·      Relaţii internationale”.

DE PROFESIONALIZARE, învăţămînt de zi, cu durata studiilor de 2 ani şi învăţămînt cu frecvenţă redusă, cu durata studiilor de 2,5 ani, la specializările:

·      Administrare publică”,
·      Management”,
·      Relaţii internaţionale,
·      Drept constituțional și drept administrativ”,
·      Anticorupție”,
·      Management informaţional în administrația publică”.
Admiterea se realizează la locuri cu finanțare bugetară și prin contract.