Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 2 martie cu toţii consemnăm un trist şi sumbru, dar de neuitat eveniment din istoria ţării noastre - declanşarea conflictului armat de pe Nistru.

Întru comemorarea celor petrecute şi elogierea celor peste 600 combatanţi din raion, care punîndu-şi viaţa în pericol, prin înalt devotament şi eroism au adus contribuţie la apărarea patriei, a avut loc un miting la monumentul eroilor căzuți din Transnistria. Printre cei prezenţi se enumeră colaboratorii poliţiei, administraţiei publice locale, veteranii şi participanţii la război. Cu un mesaj de comemorare a tragicului eveniment a venit preşedintele raionului Valeriu Muduc, participant la războiul de pe Nistru. Amintirea celor căzuţi a fost consemnată cu un minut de reculegere.

 

Ziua de 25 februarie a fost una marcantă pentru 9 angajaţi ai Consiliului raional. Aceştia au au depus jurământul  de credinţă al funcţionarului public în faţa simbolurilor de stat şi a colegilor de serviciu.

Zilele trecute , cu o vizită în raionul Făleşti s-au aflat reprezentanţii Confederaţiei întreprinderilor din Florenţa, Italia. Aceştia au avut ca scop identificarea noilor parteneri de afaceri şi schimb de experienţă în domeniul sectorului agricol şi zootehnic.

La 13 februarie a fost consemnat un important şi de neuitat eveniment - 26 ani de la retragerea trupelor armate din Afganistan. Printre cei 12 500 de tineri moldoveni trimişi pe cîmpul de luptă, au fost şi peste 200 de făleşteni care şi-au jertfit cei mai frumoşi ani ai tinereţii pentru binele şi pacea celorlalţi.

La 10 februarie curent Secția Administrație publică în colaborare cu Centrul național de integritate au organizat un seminar de instruire cu responsabilii de colectarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, și cea de interese personale din autoritățile publice de nivelul I și II, serviciile desconcentrate în teritoriu.

În prezentarea sa, Dl Lilian Chișca foarte minuțios și explicit s-a referit la modul și particularitățile de completare de către funcționarii publici a declarațiilor pe venituri și proprietate, și cea de interese personale. La întrebările participanților la seminar au răspuns Dl Lilian Chișcă și Dl Victor Strătilă, vicepreședinte al CNI.

Participanții la seminar au calificat această activitate de instruire drept una benefică și la timp, deoarece tocmai suntem în perioada cînd toți funcționarii publici completează aceste declarații, iar cunoștințele obținute le vor fi utile în depistarea și înlăturarea unor carențe în completarea declarațiilor.

Stimaţi consilieri al consiliilor locale şi lucrători din unităţile administraţiei publice ale raionului!

    Oficializarea zilei de 01 februarie drept sărbătoare a celor care activează în domeniul administraţiei publice constituie un semn de optimă sensibilizare şi apreciere a importanţei autonomiei locale în procesul edificării unui stat democrat, rolului Dvoastră, reprezentanţi ai APL, în evoluţia socio-economică şi culturală a comunităţilor, soluţionarea competentă a numeroaselor şi diverselor probleme ştringente, cu care se confruntă populaţia în teritoriu.

    Activînd, propriu zis, în condiţii nu chiar din cele mai prielnice şi cu permanente frămîntări, prin devotament şi responsabilitate, spirit de iniţiativă şi perseverenţă, atitudine grijulie şi receptivă faţă de oameni, reuşiţi, totuşi, să faceţi lucruri frumoase şi esenţiale în toate domeniile de serviciu, sîrguinţa Dvoastră fiind răsplătită cu binemeritată stimă şi recunoştinţă din partea cetăţenilor.

    Sunt ferm convins, că aceste şi alte notorii calităţi umane şi profesionale, care vă caracterizează, vă vor călăuzi şi în continuare activitatea cotidiană, contopîndu-se din plin cu sensul existenţei şi valenţei Dumneavoastră.