Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

1.    Bîrliba Vitalie

2.    Mărgineanu Oxana

3.    Sacaliuc Tatiana

Concursul va avea loc la data de 04 septembrie 2014, ora 11, în sala de ședințe a consiliului raional.

                                                                              Comisia de concurs

 ANUNȚ

 

  La 26 august anul curent, în incinta Consiliului  raional a fost convocată ședința comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Secretar al Consiliului raional Fălești.

  La ședință au fost prezenți 4 membri, 3 membri fiind absenți din motive întemeiate.

  Ședința comisiei a fost amînată pentru data de 01 septembrie 2014 la ora 15.00 .

 

La 19 august 2014, în or. Fălești cu o vizită de lucru s-a aflat Dna Bortă Maria, director al Casei Naționale de Asigurări Sociale. În discuție cu președintele raionului s-au abordat așa teme  ca: achitarea la timp a contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale, îndemnizațiilor.

În cadrul audienței cetățenilor au fost discutate în special probleme legate de calculul pensiei și achitarea îndemnizațiilor beneficiarilor.

 

 

 
 
 
Sursa: http://tvprim.md/
 
 
Sursa: http://tvprim.md/ 
 
 
Sursa: http://tvprim.md/
 

    

Prim ministrul Iurie Leancă a efectuat la 14 august 2014 o vizită de lucru în raionul Făleşti, în ordinea de zi a căreia erau incluse examinarea unor obiective de interes economic ale raionului.