Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare

Stimaţi producători şi prelucrători ai producţiei agricole!

Sărbătoarea profesională a lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare, care se marchează tradiţional în ultima duminică a lunii noiembrie, reprezintă o minunată ocazie de a aduce un deosebit omagiu tuturor celor care prin truda lor avem asigurată pe masă pîinea noastră cea de toate zilele. E o sărbătoare din cele mai importante pentru Republica Moldova – Ţară cu o semnificativă pondere a sectorului agroindustrial în economia naţională.

  Fără nici o exagerare conştientizăm, că dezvoltarea generală a Ţării, şi bunăstarea poporului ei este în directă dependenţă de starea de lucruri în această sferă, care  în evidenţă şi netăgăduită măsură depinde de nivelul responsabilităţii, perserverenţei şi străduinţei tuturor celor ce muncesc în acest, am zice, deloc uşor şi privelegiat sector. 

  Astăzi cu aceiaşi falnică mîndrie, pe care am avut-o dintotdeauna faţă de bravii, iscusiţii şi vrednicii lucrători din domeniul respectiv, constatăm din nou cu plăcută şi venerabilă satisfacţie, că aceste netrecătoare şi triumfătoare calitţi caracteristice lor i-au călăuzit şi pe tot parcusrul anului curent, datorită cărui fapt şi succesele obţinute s-au dovedit a fi pe potriva aşteptărilor şi eforturilor depuse.

  În pofida tuturor greutăţilor întîmpinate plugarii noştri au obţinut recolte înalte la toate culturile agricole specifice raionului, procesatorii şi-au depus toată străduinţa ca aceste recolte să devină un bogat arsenal de produse alimentare care să ne ajungă pînă la anul şi să ne putem împărţi şi cu vecinii.

  Concomitent s-a făcut tot posibilul, chiar şi în condiţiile unui secetos început de toamnă, de a pune în brazde seminţe noi, de a ieşi în primăvară cu agor bine pregătit pentru culturile respective.

  Comparativ cu anii precedenţi s-a înregistrat şi o creştere a cantităţii de producţie animalieră şi avicolă.

     În contextul rezumării şi aprecierii rezultatelor obţinute exprimăm, totodată, şi ferma convigere că prin munca, experienţa şi harul Dumnevoastră de buni gospodari veţi asigura şi în continuare o constantă ascensiune a complexului agroindustrial prin utilizarea tehnologiilor moderne şi aplicarea pe scară largă a realizărilor ştiinţei avansate, sfaturilor şi îndrumărilor înţelepte ale veteranilor muncii agricole.

  Cu prilejul Sărbătorii Dumnevoastre profesionale Vă adresez, dragi lucrători din sectorul agroindustrial, cele mai călduroase felicitări şi sincere expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă pentru curajul, stoicismul, perseverenţa şi responsabilitatea prin care Vă manifestaţi în activitatea cotidiană.

  Vă dorim din tot sufletul multă sănătate, bunăstare şi  prospevitate, împlinirii şi realizării pe potriva dorinţelor şi aspiraţiilor, lumină, căldură şi bucurie în familiile Dumnevoastră, un cer şi generiozitate umană cu receptivitate la toate nevoile, grijile şi doleanţele din anul viitor.

Petru Balan

Vicepreşedintele raionului

Consiliul raional Făleşti anunţă prelugirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciu Relații Funciare și Cadastru 

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a Relaţiilor Funciare pe întreg teritoriul  raionului, indiferent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 

Sarcinile de bază:

1.Implementarea procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare şi cadastru;

2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;

3. Executarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar şi monitoringul terenurilor;

4.Coordonarea proiectelor de organizare a teritoriului şi planurilor cadastrale;

5.Disiminarea legislaţiei funciare şi acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei  pămînturilor, acordarea consultăţiilor în problemele relaţilor funciare şi cadastru;

6.Organizarea studiilor primarilor şi specialiştilor primăriilor, conducătorilor întreprinderilor agricole, inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.

 

La  18.09.2014  în sala de ședințe a Consiliului raional a  avut loc o întrunire cu primarii raionului și specialiștii pentru reglementarea regimului funciar.

Agenda întrunirii a cuprins chestiuni cu privire la  colectarea impozitelor și taxelor locale, sarcina de încorporare în serviciul militar, instrucțiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, organizarea și desfășurarea săptămînii transparenței, organizarea zilei vinului.

 

 

La 16.09.2014 în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc o întrevedere între reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și reprezentanții autorităților publice de nivelul întîi, agenți economici ce prestează servicii în domeniu.

Dl Botnari Vasile a prezentat  planul de acțiuni a ministerului, politici de dezvoltare care se implementează în prezent și cele pentru viitor, programul de dezvoltare strategică, strategia infrastructurii transportului terestru, naval și a aviației civile.

S-a menționat și despre problemele cu care se confruntă  autoritatea publică centrală și cetățenii  la capitolul drumuri, transport naval, aerian, feroviar și rutier și anume prestarea serviciilor necalitative.  Pentru soluționarea lor este necesar de a atrage investiții în domeniu.

Pentru viitor s-a propus multe recomandări, sugestii și opinii referitor la acordarea serviciilor de calitate  în domeniu.

 

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciu Relații Funciare și Cadastru 

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a Relaţiilor Funciare pe întreg teritoriul  raionului, indiferent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 

Sarcinile de bază:

1.Implementarea procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare şi cadastru;

2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;

3. Executarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar şi monitoringul terenurilor;

4.Coordonarea proiectelor de organizare a teritoriului şi planurilor cadastrale;

5.Disiminarea legislaţiei funciare şi acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei  pămînturilor, acordarea consultăţiilor în problemele relaţilor funciare şi cadastru;

6.Organizarea studiilor primarilor şi specialiştilor primăriilor, conducătorilor întreprinderilor agricole, inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.