Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

La 26 martie anul curent,  în Sala de Conferinţe a Palatului Republicii a avut loc şedinţa  Adunarii Generale a Uniunii Consiliilor Raionale din Moldova (UCRM), unde raionul Făleşti este membru. La şedinţa au participat :Ghenadie CAZACU - Preşedintele UCRM; Monica Luisa MACOVEI - Membru Parlamentul European Petru LUHAN - Membru Parlamentul European;Excelenţa Sa Marius Lazurcă - Ambasadorul României la Chişinău ; Excelenţei Sa Enrico Nunziata - Ambasadorul Republicii Italiene la Chişinău; Mauro Salvatori - Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Moldo-ltaliană; Marian Oprişan - membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România; Elena Frumosu - Deputat în  Parlamentul Republicii Moldova; Natalia Gherman -Viceprim-ministru, membrii UCRM

În cadrul şedinţei s-a discutat iniţierea Acordului  de Parteneriat privind susţinerea procesului de integrare europeană şi reforma administraţiei publice locale UCRM - Guvernul Republicii Moldova, a fost confirmată primirea a 6 membri noi (Consilile raionale Basarabeasca, Cantemir, Cimişlia, Drochia, Floreşti, Sîngerei).

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Florin Roman a prezentat Programul “Eurodyssee” care urmează a fi promovat în rândul raioanelor moldovene. Programu este bazat pe un schimb de tineri pentru efectuarea de stagii de practică, derulat intre mai multe regiuni europene, ce le permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, aflați în căutarea unui loc de muncă, să meargă într-o regiune dintr-o altă țară pentru a dobândi experiență profesională și a se perfecționa în utilizarea unei limbi străine.

La fel, Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova propune, pentru anul 2014, iniţierea şi dezvoltarea următoarelor proiecte:

1.Primăvara Raioanelor Moldovene - ediţia a ll-a, mai 2014, în parteneriat cu Delegaţia Uniunii Europene.

2.Transparency in local governance (Transparenţă în guvernare locală) - depus la Ambasada Statelor Unite ale Americii (valoare 6,500 USD).

3.Partnership - Framework towards the European integration - depus în cadrul Schemei de granturi pentru Parteneriatul Estic finanţată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe (valoare 22,140 EUR).

4.Parteneriatul - Cadru pentru consolidarea relaţiilor între comunităţile locale române din stânga şi din dreapta Prutului - depus în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (Ministerul Afacerilor Externe al României) (valoare 62,000 EUR).

5.European Endowmentfor Democracy-(valoare 78,200 EUR).

6.The strengthening of the administrative and management capacity of the Union of District Councils of the Republic of Moldova through partnership and exchange of experience (întărirea capacităţii administrative şi de management a UCRM prin parteneriat şi schimb de experienţă) - depus în cadrul Programului Grassroots finanţat de Ambasada Japoniei (valoare 55,000 USD).

7.Echipamente medicale - Medicus/ Ministerul Sănătăţii Italia (valoare 2,000,000 EUR).

8.Staţii fitoepurare - Bruni Depuratori (Ministerul Afacerilor Externe Italia).

9.Parcuri şi zone de agrement- Guvernul României

10.  Dotare cu ambulanţe - Ambasada Japoniei (valoare 120,000 USD).

 

     La 31 martie 2014, în urma auditului efectuat de Curtea de Conturi în raionul Făleşti privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderile Municipale din raion, a fost desfăşurată o şedinţă de totalizare cu factorii responsabili.

  La 26 martie 2014 s-au împlinit 70 ani de la eliberarea raionului şi oraşului Făleşti de sub jugul fascist.  În aceasta zi, la Monumentul Eroilor din centrul oraşului Făleşti a avut loc un miting de comemorare şi depunere de flori.

  Mitingul a fost deschis de către dl Victor Zalevschi, primarul oraşului Făleşti. În faţa mulţimii a luat cuvint Preşedintele raionului Valeriu Muduc, preşedintele Societăţii veteranilor de război - Valeriu Bobu , veteran de război - Mihail Mihalciuc.

 

Vineri, 21 martie, cu o vizită de lucru în raionul Făleşti s-au aflat specialiștii de la ADR Nord În cadrul întîlnirii cu preşedintele raionului  dl Valeriu Muduc, specialiștii în monitorizarea proiectelor din cadrul Secţiei managementul proiectelor au discutat despre posibilitatea urgentării documentației tehnice, necesară pentru demararea implementării proiectului „Finalizarea apeductului Prut-Fălești, premise pentru asigurarea cu apă potabilă a 75 de localități din Regiunea Nord”, în valoare totală estimativă de 14 585 000 de lei, solicitați din sursele FNDR. Pentru anul 2014, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a alocat pentru implementarea acestui proiect 4 milioane de lei.

De asemenea, specialiștii ADR Nord au vizitat, în aceeași zi, locul unde va fi implementat proiectul „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală”, unde au analizat, împreună cu reprezentanții Primăriei Risipeni, suprapunerea documentației tehnice cu situația pe teren. La fel, s-a discutat despre obținerea avizelor necesare din partea instituțiilor de specialitate. Valoarea totală estimativă a proiectului al cărui beneficiar e Primăria Risipeni este de 30 513 490 de lei, bani solicitați din sursele FNDR. Pentru anul 2014, CNCDR a alocat pentru implementarea acestui proiect 3 milioane de lei.

 

 

 

 

 

 

 

31 martie -

termenul limită de prezentare

şi achitare a impozitului pe venit 

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice au obligaţia depunerii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în următoarele cazuri:

-     lucrează la două sau mai multe locuri de muncă unde obţin salariu, care cumulativ depăşeşte suma totală de 26 700 lei pe an;

-     au obţinut venituri atît sub formă de salariu, cît şi din vînzarea proprietăţii, a căror sumă totală depăşeşte 26 700 lei pe an;

-     nu  au primit  salariu,  dar  au  obţinut  venituri  de  la  vînzarea proprietăţii (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 9 120 lei;

-     îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă tara;

-     solicită, spre restituire, impozitul pe venit achitat în plus.

Declaraţiile se prezintă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia Vă deserviţi, nu mai tîrziu de 31 martie al anului curent. La aceeaşi dată urmează să se achite şi impozitul pe venit.

Formularul declaraţiei poate fi obţinut gratis la Oficiul fiscal la care Vă deserviţi. Totodată, formularul poate fi imprimat de sine stătător de pe portalul Serviciului FiscalFormularul CET08 - (Forma Excel) (Forma PDF).

Pentru informaţii puteţi accesa portalul www.fisc.md, studia Baza Generalizată a Practicii Fiscale, să Vă adresaţi la Oficiul fiscal la care Vă deserviţi sau să apelaţi la numărul (022) 0-8000-1525.

Totodată, aveţi posibilitatea de a prezenta Declaraţia electronic, prin obţinerea gratuită a cheii electronice.

Toate informaţiile privind serviciile electronice pot fi aflate pe portalul servicii.fisc.md sau apelînd la numărul de telefon (022) 822 222.

 

 

Marţi, 11 martie 2013, în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti s-a organizat întîlnirea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate, a primarilor satelor şi comunelor cu membrii grupului de comunicare şi informare al Guvernului Republicii Moldova, format din viceministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor ,Dl Vladimir Cebotari, viceministrul Mediului  Dl Lazăr Chirică, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Dl Victor Zubco, şef al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice , Dl Viorel Pană.

În discursurile sale reprezentanţi APC au informat auditoriul despre importanţa şi beneficiile parcursului european al ţării în procesul de edificare a societăţii bazate pe valorile Uniunii Europene. Discuţiile au fost axate pe domeniul infrastructură. Participanţii la întrunire au adresat mai multe întrebări la care au primit răspunsuri respective de la reprezentanţii guvernului.