Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Miercuri, 4 martie 2015, în incinta Şcolii de Muzică or.Făleşti, a avut loc Spectacolul festiv „Voi, veşnice izvoare ale vieţii”, dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, la care au fost invitate femei din raion, reprezentante ale diferitor ramuri de activitate.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit aferente anului 2014 până la 25 martie a anului curent.

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.

Adresa organului fiscal  or. Fălești, str. Moldovei, 20

Pentru a asigura recepționarea de la persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2014, în perioada de depunere a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit se stabilește regimul de lucru, după cum urmează:

  • 21 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 17:00;
  • 22 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 15:00;
  • 23 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 19:00;
  • 24 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 19:00;
  • 25 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 20:00;

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și dărilor de seamă – 25 martie.

Multistimate doamne şi domnişoare!

   Sărbătoarea Feminităţii de pe tot spaţiul terestru ne oferă de fiecare dată un fascinant şi formidabil prilej de a Vă aduce în dar cele mai alese buchete îmbinate din florile sentimentelor de recunoştinţă, mîndrie, dragoste, iubire şi adîncă revelaţie pentru firea Dvoastră dătătoare  de viaţă, conştientizînd cu plenitudine, că femeia este izvorul formării şi dezvoltării personalităţii umane, un permanent îndemn spre bine, linişte şi căldură în sufletele şi casele noastre.

   Sfătoase şi înţelepte bunicuţe, mame dulci, generoase şi grijulii, soţii vrednice şi bune gospodine, fiice drăgălaşe şi duioase – sunteţi ca nişte dinvinităţi astrale în viaţa pămîntească.

   Ne mîndrim, pe bună dreptate, şi de faptul, că, oriunde aţi munci, demonstraţi mult curaj şi perseverenţă, abnegaţie şi responsabilitate, spirit creator şi de iniţiativa, fermă şi ireproşabilă poziţie civică.

   Exprimînd cu toată certitudinea deplina încredere, că aceste şi alte nobile calităţi, care Vă caracterizează, Vă vor însoţi fără opriri şi ocolişuri, cu cele mai răscolitoare sentimente, inspirate de ingemănarea firească a suflului renăscător al naturii cu farmecul răvăşitor al frumuseţii feminine, Vă dorim, dragi şi scumpe doamne şi domnişoare, să ne fiţi mereu sănătoase, iubite, apreciate şi preţuite la justa valoare, învăluite de mireasma prospeţimii şi prosperităţii, armonia bunăvoinţei, fericirii şi împlinirilor rîvnite, căldură sufletească, linişte şi lumină în casele Dumneavoastră.

Cu deosebită

consideraţie

Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti

În scopul asigurării securităţii şi prevenirii poluării mediului înconjurător , Guvernul Republicii Moldova în anul 2006 a aprobat hotărîrea prin care s-a decis de a colecta de pe teritoriul republicii toate substanţele fitosanitare cu termenul expirat, inclusiv şi de pe teritoriul raionului Făleşti.

În anul 2006 de comun cu Ministerul Apărării au fost colectate din depozitele fostelor colhozuri ale raionului 200 tone de substanţe fitosanitare şi stocate temporar la depozitul central al S.A. “Fertilitate”, în apropierea s. Hîtreşti.

La 25 februarie  anul curent a avut loc şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a raionului Făleşti la care au participat reprezentanţii Ministerului Apărării şi NATO. La şedinţa comună a CSE  s-a decis de a organiza în luna aprilie – mai a anului curent evacuarea în Polonia a substanţelor fitosanitare pentru prelucrarea şi distrugerea lor.