Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La data de 04 octombrie 2012 a avut loc prima rundă de consultări dintre membrii Grupului de lucru al viitorului Birou Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS) şi reprezentanţi ai APL I din raionul Făleşti.

Din dorinţa de a fi mai aproape de cetăţeni pentru a oferi servicii de calitate, conducerea raionului şi prestatorii de servicii şi-au exprimat interesul în prestarea informaţiilor şi serviciilor populaţiei locale prin intermediul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii. Conceptul BCIS a fost introdus in 2010 cu suportul programului UN Women “Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii în Moldova” şi acum este funcţionabil în raioanele: Sîngerei, Teleneşti, Nisporeni, Cantemir şi Ungheni. Biroul reuneşte prestatori de servicii din sectorul public, privat şi societatea civilă pentru a presta servicii şi informaţii în mod coordonat în aşa domenii precum: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Biroul reprezintă un format inovativ de prestare a serviciilor şi informaţie de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional. Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).

La activitate au participat: reprezentanţi ai serviciilor descentralizate şi desconcentrate, Tatiana Sincovschi – consultant naţional UN Women şi primarii oraşului Făleşti, comunelor şi satelor Bocani, Călineşti, Ciolacu Nou, Hînceşti, Izvoare, Pietrosu, Pînzăreni, Risipeni, Sarata Veche.

Principalele întrebari pe agenda şedinţei au fost: prezentarea structurii şi componenţei viitorului Birou Comun de Informaţii şi Servicii Drochia; prezentarea etapelor de organizare a vizitelor în teritoriu a Echipelor mobile din cadrul BCIS, responsabilităţile Prestatorilor de servicii şi ale primarilor în organizarea vizitelor Echipelor mobile, avantajele BCIS şi ale Echipei mobile. La finele activităţii a fost stabilit şi planificat graficul primelor deplasări în teritoriu ale Echipei mobile din cadrul BCIS Făleşti.

19.10.2012- Sarata Veche, 26.10.2012- Călineşti, 02.11.2012- Izvoare, 09.11.2012- Hînceşti, 16.11.2012- Bocani , 23.11.2012- Ciolacu Nou, 30.11.2012- Pietrosu, 07.12.2012-Pînzăreni, 14.12.2012- or. Făleşti, 21.12.2012- Risipeni.

Aceste vizite în sate vor fi efectuate în mod regulat, pentru a asigura prestarea serviciilor pentru toţi locuitorii din comunităţile rurale, şi în special pentru femei.  Din experienţa raioanelor unde BCIS sînt funcţionabile, aceste vizite s-au dovedit a fi benefice în special pentru femei, persoane cu dizabilităţi sau care îngrijesc de persoane cu dizabilităţi şi pentru populaţia rurală care nu are posibilitatea de a se deplasa în centrul raional. 

În acest context vă informăm că, oficiul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii va fi situat în clădirea Consiliului raional, etajul întîi, fiind uşor accesibil şi vizibil pentru populaţie. Întreţinerea şi funcţionarea acestuia va fi suportată integral din surse locale.  Audienţele cetăţenilor în cadrul oficiului BCIS vor avea loc o dată pe săptămână, în zilele de joi, oferind populaţiei locale posibilitatea de a beneficia de informaţii detaliate şi servicii în domeniile ocupării forţei de muncă, protecţiei sociale, dezvoltării întrerprinderilor Mici şi Mijlocii, cadastrului funciar, agriculturii, etc. 

Despre program: Programul Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) „Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii în Republica Moldova” este implementat în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi  Ministerul Economiei cu suportul financiar al Guvernului Suediei. Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi servicii de calitate, consolidarea capacităţilor partenerilor naţionali pentru implementarea politicilor care promovează şi protejează drepturile femeilor la angajarea în cîmpul muncii şi protecţia socială şi îmbunătăţirea cadrului legislativ reprezintă trei componente de bază ale programului. Femeile, prestatorii de servicii, autorităţile publice naţionale şi locale şi instituţiile media reprezintă grupul ţintă al programului.

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică