Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La data de 14 iunie 2013 a avut loc ieşirea  Echipei Mobile din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în primăria comunei Chetriş. Biroul a reunit prestatori de servicii din sectorul public, servicii şi informaţii de calitate la nivel local sub egida Consiliului raional, în domeniile: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultură, cadastru şi antreprenoriat. Peste 15 de consultaţii au fost acordate beneficiarilor care au fost prezenţi în Primăria comunei Chetriş în diferite domenii. Cel mai solicitat domeniu  a fost cel social şi cadastru.

  De serviciile Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au beneficiat nu numai cetăţenii din localitate dar şi angajaţii primăriei, în scopul soluţionării pe viitor într-o colaborare mai strînsă a tuturor problemelor care există în comunitate.

  Membrii Biroului Comun de Informaţii şi Servicii au fost documentaţi cu bunele intenţii ale Dlu Ivanov Valentin, primarul comunei Chetriş privind planul de acţiuni pe viitor a localităţii în ce priveşte dezvoltarea social-economică, atragerea investiţiilor pentru amenajarea unui nou sediu a primăriei.

  Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor).

 

 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică.