Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Marţi,  04 martie curent,  în biroul Preşedintelui raionului a avut loc şedinţa comisiei raionale pe problemele transporturilor auto de călători şi bagaje.  În cadrul şedinţei s-au examinat demersurile parvenite de la cetăţeni şi agenţi economici privitor la calitatea prestării serviciilor de transportare a călătorilor . În rezultat,  s-a decis atribuirea rutelor unor agenţi economici şi modificarea orarelor de circulaţie a rutelor suburbane .
   Spre final , dl Valentin Samson -  inspector superior auto de stat a serviciului Supraveghere transport şi accidente rutiere  a Inspectoratului de Poliţie Făleşti a prezentat  informaţia cu privire la măsurile întreprinse în vederea interzicerii staţionării în centrul or. Făleşti.

 

   La 2 martie curent, am consemnat 22 ani de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru - un trist, dureros şi de neuitat eveniment din istoria ţării noastre. Această zi a fost marcată de un miting comemorativ desfăşurat la Aleea Eroilor, care a fost deschis de către vicepreşedintele raionului Iraida Bînzari. Cu un mesaj de comemorare a tragicului eveniment a venit preşedintele raionului Valeriu Muduc, participant la războiul de pe Nistru. După un minut de reculegere, cuvîntul se oferă dlui Ion Moşanu, participant la război. În final, participanţii la miting au depus florii vii la Monument.

 

    La 20 februarie 2014 în sala de ședinte a Consiliului raional Fălești  serviciile desconcentrate din raion și-au prezentat raportul de activitate pentru anul 2013. La fel au fost discutate întrebările stringente care apar în activitatea cotidiană a raionului.

 

 

La 15 februarie a fost consemnat un important şi de neuitat eveniment - 25 ani de la retragerea trupelor armate din Afganistan. Printre cei 12 500 de tineri moldoveni trimişi pe cîmpul de luptă, au fost şi peste 200 de făleşteni care şi-au jertfit cei mai frumoşi ani ai tinereţii pentru binele şi pacea celorlalţi.
Deja a devenit o tradiţie de a marca această zi prin depunere de flori la monumentul de pe Aleea Eroilor. Mitingul de comemorare din acest an a fost deschis de către Preşedintele raionului, Valeriu Muduc. În memoria celor căzuţi pe cîmpul de luptă a fost citit un tedeum de pomenire. Cu un mesaj de felicitare a venit preşedintele Organizaţiei raionale a veteranilor din Afganistan, Dedov Boris, Comandantul interimar al Centrului Militar Teritorial Bălţi , Victor Guzun care a înmînat participanţilor la război distincţii ale Ministerului Apărării. 
Întru susţinerea invalizilor acestui război Consiliul raional a oferit ajutoare băneşti şi a fost servită o masă de pomenire. De asemenea, omul de afaceri, Renato Usatîi le-a înmînat familiilor care și-au pierdut apropiații pe front suport material.

 

 

 MESAJ DE FELICITARE
CU PRILEJUL SĂRBĂTORII
ZIUAAUTONOMIEI LOCALE ŞI
LUCRĂTORULUI DIN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ” 

Stimaţi consilieri ai consiliilor locale şi lucrători din cadrul organelor administraţiei publice din raion!

Această semnificativă Sărbătoare, conse­mnată la 01 februarie, reprezintă nu doar o simplă celebrare a unei zile profesionale, dar, de fiecare dată şi o prioritară ocazie de recunoaştere a importanţei autonomiei lo­cale în procesul edificării unui stat democrat, apreciere a rolului şi eforturilor majore ale reprezentanţilor administraţiei publice locale depuse la dezvoltarea socio-economică, cul­turală şi infrastructurii comunităţilor, soluţio­narea competentă şi neîntîrziată a diverselor probleme stringente, cu care se confruntă societatea civila.

Activînd, propriu-zis, în condiţii nu chiar din cele mai prielnice, favorizate adeseori şi din lipsa de resurse financiare, prin mani­festare de spirit creativ şi de iniţiativă, perseverenţă, dăruire de sine şi înaltă responsabilitate faţă de exercitarea atribu­ţiilor de serviciu, Dumneavoastră, stimaţi colegi, reuşiţi să consolidaţi capacităţile auto­nomiei locale, să făuriţi lucruri frumoase şi esenţiale în toate sectoarele şi domeniile gestionate, care nu sunt trecute cu vederea, fiind răsplătite prin recunoştinţă şi stimă dăruită din partea cetăţenilor.

Sunt ferm convins, că aceste înalte calităţi profesionale, care vă caracterizează, atitu­dinea receptivă, nepărtinitoare, atentă şi grijulie faţă de oameni vă vor domina activitate şi în continuare, contopindu-se trainic cu sensul existenţei Dumneavoastră.

Fie ca această zi de sărbătoare să vă genereze un nou torent de energie, idei şi proiecte novatoare, pe care să le fructificaţi cu pasiune, amploare şi mult succes în munca cotidiană.

Vă exprim cele mai sincere cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru susţinere şi conlucrare întru binele locui­torilor raionului, dorindu-vă tuturor multă sănătate, prosperitate, încredere în forţe şi înţelepciune, împliniri personale pe potriva aspiraţiilor, avantajoase realizări în aciivi-tatea de consolidare a autonomiei locale, linişte, lumină şi căldură în sufletele şi căminele Dumneavoastră.

Cu deosebit respect,

VALERIU MUDUC,

 Preşedintele raionului Făleşti