Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați profesori, educatori,
lucrători și veterani ai muncii pedagogice din raionul Fălești

  Primiţi cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale – Ziua Profesorului.

  Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi au fost profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele.

  Contribuția dumneavoastră la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil este crucială. Aţi fost şi rămâneți promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor şi părinţilor. Profesorilor nu le-a fost niciodată uşor. De aceea profesează doar cei mai buni şi devotaţi cauzei de educare a oamenilor. Astăzi, profesorii se află în centrul vieţii sociale, aplică noi programe educaţionale, noi metode de lucru, realizează proiecte ştiinţifice, pentru că la baza profesiei didactice stă creativitatea. Anume ea îi ajută de fiecare dată pe profesori să cunoască şi să înţeleagă lumea împreună cu elevii săi.

  Datorită talentului şi măiestriei Dumneavoastră ajungeţi la inimile elevilor şi discipolilor. Şi anume de  profesori depinde cum va arăta societatea noastră în viitor.

  Vă mulţumesc, stimaţi profesori, pentru munca nobilă, fidelitatea faţă de profesie, efortul zilnic depus pentru  creşterea şi educarea tinerelor generaţii.

  Vă doresc bucurii, sănătate, succese, optimism şi nu în ultimul rînd, elevi motivaţi, curioşi şi recunoscători.

Cu profund respect, 
Sergiu Fîntîna
Președintele raionului Fălești

  Cu prilejul sărbătorii profesionale, ,,Ziua Arhitectului”, instituită prin Hotărârea de Guvern, Nr. 631 din 04.07.2000, adresez tuturor celor care activează în acest domeniu sincere felicitări, urări de bine și prosperitate.

  Arhitectura este o artă, iar rezultatul este acela care vă rămâne peste timp și va vorbi generațiilor care vor veni despre cultura și istoria neamului nostru. În același timp, clădirile minunate înfrumusețează localitățile și încântă privirile trecătorilor, asigurând totodată și un loc de trai sigur și comod.

  Vă mulțumim pentru profesionalismul de care dați dovadă în activitatea dumneavoastră, pentru abnegația și responsabilitatea cu care vă îndepliniți misiunea, vă doresc să vă bucurați de recunoștința și aprecierea celor din jur, succese și inspirație în tot ceea ce faceți!

 Cu respect,
  Sergiu Fîntîna
  Președintele raionului Fălești

 Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice care anual se sărbătorește de 1 octombrie este o zi semnificativă pentru concetățenii noștri ajunși la toamna vieții, care poartă pe chip înțelepciune și lumină, iar în suflet putere și credință. Persoanele în etate sunt un adevărat exemplu pentru întreaga societate, atât prin experienţa de viaţă bogată, maturitatea gândirii, cât și prin valori morale, calităţi sufletești, voinţă puternică, dragoste de viaţă și de ţară.
ziua internationala a persoanelor varstnice
  Mă bucur că există un prilej minunat pentru a exprima stima și recunoștința, profunda admirație faţă de înaintași pentru munca lor asiduă şi devotamentul, depuse, pe parcursul anilor,  pe tărâmul în care au activat, faţă de succesele pe care le-au înregistrat.
  Vă felicit călduros cu ocazia Zilei Internaţionale a persoanelor în etate. Vă adresez cele mai sincere urări de bine. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, pace, bunăstare și ani îndelungați, respect și dragoste din partea celor apropiați, apreciere și grija celor din jur.
  Cu respect 
  Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești

Mult stimaţi lucrători din sfera protecţiei sociale a populaţiei!

  A devenit deja o frumoasă tradiţie de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie, sărbătoarea  profesională dedicată meseriei pe care aţi îmbrăţişat-o.

27299 ziua protectie etc

  Devotamentul, responsabilitatea și dăruirea de sine sunt calitățile pe care le manifestați zilnic în raport cu aceste persoane defavorizate, lipsite de orice posibilități. Sunteți cei care deschideți poarta suferindului la fiecare chemare pe ploaie și pe vânt, pe arșiţă sau ninsoare, sunteți cei care ștergeți lacrima unui bătrân uitat, cei care mângâiați creștetul unui copil nefericit, cei care oferiți adăpost unui trecător necăjit, cei care veniți cu un sfat pentru o mamă disperată. Dumneavoastră sunteți cei care vedeți zâmbetele recunoștinței și trăiți bucuria că ați contribuit la asta. Poate că nici-o altă profesie nu cere un asemenea umanism nelimitat, compasiune, răbdare și credință în oameni, ca munca unui asistent social. 

  Toate gândurile de bine și apreciere pleacă în adresa tuturor celor care au muncit fidel și cu bunăvoință pentru oferirea unui sprijin persoanelor nevoiașe. Din partea Consiliului raional dar şi al meu personal Vă doresc împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet şi recunoştinţă din partea celor din jur, optimism şi  noi performanţe în tot ceea ce faceţi pentru binele societăţii.

  Cu aleasă consideraţie, preşedintele raionului Fălești,
  Sergiu Fîntîna

  Mai multe fotografii

Stimați silvicultori!

  Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, „Ziua lucrătorului din Silvicultură” pe care o marcați anual în a 3-a sâmbătă a lunii septembrie, Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urări de bine şi prosperitate.

  Sărbătoarea dumneavoastră profesională ne oferă o prielnică și plăcută ocazie de a vă adresa un sublim omagiu, însoțit de sincere urări de bine, profundă recunoștință pentru munca plină de dăruire și abnegație pe care zilnic o depuneți întru protejarea și dezvoltarea fondului forestier. Prin eforturi fizice și investiții sufletești, gestionare corectă  și prudentă a acestui patrimoniu reușiți să asigurați crearea unei ambianțe de stabilitate ecologică și echilibru al factorilor de mediu, în care omul să poată conviețui  într-o bună armonie cu natura.

  Am ferma convingere că şi pe viitor, cu dragoste şi stimă faţă de acest patrimoniu naţional, veţi asigura o dezvoltare coerentă şi durabilă a sectorului forestier, precum şi o îmbunătăţire a imaginii silvicultorului în societate.

  Vă doresc mult curaj şi inspiraţie în realizarea obiectivelor trasate, a lucrurilor bune şi frumoase, înţelepciune şi gânduri pozitive, siguranţă în ziua de mâine, bunăstare şi multă sănătate familiilor Dumneavoastră.

  Cu respect, președintele raionului Fălești, Sergiu Fîntîna