Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Prin prezenta, SRL „Bălți-gaz” Vă informează, că în legătură cu depistarea defectelor critice ale țevii, SRL „Moldovatransgaz” a planificat pentru anul 2023 lucrări de reparație pe gazoductul magistral Ananiev-Cernăuți-Bogorodceni.

  Aceste lucrări prevăd transferul consumatorilor mun. Bălți de la SPG Bălți la SPG Fălești și deconectarea integrală a SPG Bălți, în intervalul de la ora 700 19 iunie până la ora 700 30 iunie 2023.

  În rezultatul calculelor efectuate a fost stabilită necesitatea deconectării unor consumatori noncasnici. Consumatorii casnici vor utiliza gazele naturale în regim normal.

  Intervenim către DVS cu rugămintea de conlucrare a administrației publice locale cu consumatorii r-lui Fălești în vederea informării acestora prin intermediul mass-media raionale despre lucrările preconizate.

  Astăzi, 5 iunie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

 Prezenți la ședință de către reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional s-a raportat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-05-06-2023_1
 • so-05-06-2023_2
 • so-05-06-2023_3

  La 29 mai curent, Domnul Veaceslav Fusu, vicepreședintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 

 La 25 mai anul curent, în preajma lacului Comsomolist din orașul Fălești, a fost dat start competițiilor raionale a echipelor și posturilor sanitare - aplicații practice la protecția civilă. Activitatea a durat 2 zile,  unde au participat 29 echipe sanitare și 1 post sanitar.

  Scopul competițiilor este de a monitoriza și a scoate în evidență gradul de pregătire a echipelor și posturilor sanitare la protecția civilă. În prima zi a concursului au participat 14 echipe sanitare a primăriilor Mărăndeni, Izvoare, Sarata Veche, Hîncești, Catranîc, Risipeni, Pînzăreni, Glinjeni, Scumpia, Natalievca, Calugăr, Musteața, Ișcalău și Ilenuța. A doua zi au participat 15 echipe sanitare a primăriilor Ciolacu Nou, Horești, Kablem-MLD-IT SRL, Hiliuți, Logofteni, Pîrlița, Rauțel, Egorovca, Albinețul Vechi, Pompa, Obreja Veche, Bocșa, Navîrneț, și echipele sanitare a ÎCS Kablem-MLD-IT SRL, ÎCS Marthatex SRL  și un post sanitar a ÎM Direcției de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din orașul Fălești. Conform procesului verbal al comisiei de concurs din data de 26 mai anul curent, pentru petrecerea procesului de examinare a pregătirii echipelor și posturilor sanitare în lupta cu calamitățile naturale, grav segment afectat în ultima perioada.

 • IMG_0299
 • IMG_0323
 • IMG_0366

  În urma examinărilor s-a constatat următorul nivel de pregătire:

  Pe 1 loc s-a plasat

 • ÎCS Kablem-MLD-IT SRL cu 120 puncte acumulate.

  Pe 2  loc s-a plasat

 • primăria Năvîrneț cu 119 puncte acumulate.
 • primăria Ilenuța cu 118 puncte acumulate

  Pe 3 loc s-a plasat

 • primăria Glinjeni, cu 118 puncte acumulate
 • primăria Albinețul Vechi cu 117 puncte acumulate
 • ÎCS Marthatex SRL cu 117 puncte acumulate

  Pe 1 loc s-a plasat și ÎM Direcției de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din orașul Fălești.

  Mai multe fotografii

img hramStimați locuitori ai orașului Fălești, satelor Chetriș, Chetrișul Nou,
Mărăndeni și Hrubna Nouă

  La 22 mai, sărbătorim Sfântul Nicolae de Vară, unde în localitățile Dumneavoastră se adună toți locuitorii și oaspeții pentru  cea mai așteptată zi “Hramul localității”.

  Cu frumosul eveniment de suflet, permiteți-mi să vă aduc sincere  felicitări, și urări sănătate, și sfânta sărbătoare să vă poarte de grijă, să vă aducă lumină și pace în sufletul și   casele Dumneavoastră.

  Credința să vă îndrume doar la fapte bune întru prosperarea localității și a binelui pentru fiecare pământean. Fie ca această sărbătoare religioasă să ne facă mai buni,  mai iertători și mai atenți cu cei din preajmă, iar Sfântul Nicolae să vă vegheze familia și localitatea în fiecare zi cu voie bună, și ospitalitate!img hram

  Felicitări și pentru cei care poartă numele Nicolae și Nicoleta, și în viață să fiți ocrotiți de sfinții îngeri!

                                                 Să primiți mulți oaspeți în casa mare cu multă dragoste și omenie.

La Mulți Ani!

Cu profund respect,
Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului Fălești.

  De către Consiliul raional Fălești, în cadrul Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de nivel raional,  se implementează proiectul lucrărilor de reabilitare a îmbrăcămintei rutiere din pietriș la drumul raional L247 Fălești – Pînzărenii Noi – Navîrneț.

  Proiectul lucrărilor de reparație a drumului menționat prevede reabilitarea pe sectoare a îmbrăcămintei rutiere din pietriș pe o lungime totală de - 6,3 km de drum, executarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale prin aducerea la profil a acostamentelor și săpătura mecanizată a rigolelor, curățirea podețelor existente.

 • rdrm_1
 • rdrm_2
 • rdrm_3

  Lucrările de reabilitare, contractate cu agentul economic SA „Drumuri - Bălți”, câștigătorul procedurii de licitație publică deschisă, sunt monitorizate în permanență de către domnul Mihai PRODAN – vicepreședintele raionului, domnul Vasili PUIU – responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  Mai multe fotografii

  

  Cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, care este marcată anual la 15 mai Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine.

ziua internationala a familiei 15 mai

  Familia este dragoste, respect reciproc, înțelegere și respectare a dreptului fiecăruia la evoluție, libertate, copilărie, educație sănătoasă, conviețuire și suport.

  Fiecare familie e deosebită în felul său, cu propriile bucurii și dileme, aspirații și cu o formă aparte a fericirii și împlinirii. Menirea noastră este să oferim toate condițiile necesare ca fiecare familie să-și găsească cheia spre propria realizare și fericire.

  Tot în familie se începe viața omului și tot aici se începe formarea acestuia ca și personalitate.

  Vă urez familii împlinite cu copii și părinți sănătoși, realizări frumoase, pace și liniște sufletească tuturor.

  Cu respect ,
  Veaceslav TAMBUR,
  Vicepreședintele raionului Fălești