Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 26 aprilie, comemorăm veteranii care au participat la lichidarea  tragediei  nucleare din 26 aprilie 1986, avaria de la Cernobîl…

  La complexul memorial ,,Aleea Eroilor”, la monumentul eroilor căzuți la datorie, lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl  s-a desfășurat activitatea  unde au participat conducerea  raionului, a primăriei orașului Fălești, reprezentantul Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, participanți de la lichidarea avariei de la Cernobîl, funcționarii publici din cadrul autorităților publice locale, elevi și profesori din cadrul instituțiilor de educație.

  Mesaje de  mulțumire pentru activitatea  eroică a veteranilor de la Cernobîl a fost transmise de către  conducerea raionului Domnii Tudor PALADI, Vicepreședintele raionului, Alexandru SEVERIN, Primarul orașului Fălești, Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Burlacu Maria locuitoare a satului Răuțel văduva participantului de la lichidarea avariei de la Cernobîl Vladimir Burlacu care în discursul dumnealor au menționat, că cu prețul propriei vieți și sănătății au salvat sute de mii de alte vieți omenești, cuvinte de apreciere pentru sacrificiul la acele operațiuni, la acea catastrofă unde s-a luptat fără arme și fără echipamente speciale. Au răsunat cântece și poezii din partea: elevei Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, Bianca-Victoria MARIŢ, elevii Liceului Teoretic „Alexandr Pușkin”, Nichita RURAC și Artiom MOSCAL și eleva Liceului Teoretic „Ion Creangă” Vitalina NOROC.

  Reamintim că acum 38 de ani de la tragedia provocată de catastrofa care s-a produs la Centrala nucleară de la Cernobîl, a afectat o mare parte a lumii.  Constatăm, cu regret, că acea tragedie a provocat pierderi umane similare războaielor. Milioane de oameni au fost expuși la radiații și și-au distrus viețile

  La final de activitate a urmat  minutul de reculegere și depunere de flori în memoria eroilor căzuți la datorie, lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl.

  Mai multe fotografii

  Domnul Tudor PALADI, Vicepreședintele raionului a convocat astăzi în ședință șefii direcțiilor, secțiilor și a serviciilor din cadrul Consiliului raional, în cadrul căreia s-au discutat despre planul de activitate a subdiviziunilor pentru săptămâna curentă.
  În context, domnul vicepreședinte a menționat despre îndeplinirea responsabilă a sarcinilor de serviciu a fiecărui specialist întru soluționarea problemelor cetățenilor raionului în diverse domenii.

  În urma demersului conducerii IP Cadastru Bunurilor Imobile,  privind solicitarea de a interveni în deblocarea situației ce ține de finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului de înregistrare masivă în primăria Ciolacu Nou, astăzi în sala de ședințe a Consiliului raional reprezentanții Serviciului Relații Funciare și Cadastru au organizat o ședință de lucru cu reprezentanții autorității publice locale Ciolacu Nou - angajații din cadrul primăriei și consilierii locali din cadrul Consiliului local Ciolacu Nou.

  Ședința a fost prezidată de Domnul Tudor Paladi, vicepreședintele raionuluii,  domnul Oleg Savva, vicepreședintele raionului, domnul Ion Buzinschi, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, managerul proiectului  domnul Antonciuc Vitalie, executantul lucrărilor domnul Pahomi Nicolae.  În cadrul discuțiilor,  unde au fost ascultate opiniile si explicațiile tuturor participanților la ședință, au fost propuse soluții privind soluționarea problemei create și s-a decis în mod de urgență convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local Ciolacu Nou, cu emiterea unei decizii privind aprobarea materialelor deja executate ca cetățenii să beneficieze de serviciile de înregistrare a bunurilor imobile.

  

  Astăzi 5 aprilie anul curent, la secția Situații Excepționale Fălești a avut loc consemnarea zilei profesionale a Salvatorului. Cu acest prilej domnul Vadim ROȘCA, președintele raionului, prezent la activitate a transmis mesaje de felicitare întregului personal al secției Situații Excepționale Fălești și a înmânat diplome pentru 31 de salvatori din cadrul unității.

  Diplomele au fost acordate ,,în semn de profundă recunoștință și  înaltă apreciere  pentru profesionalism și responsabilitate civică manifestată în activitatea din domeniul protecției civile și cu prilejul zilei profesionale a salvatorului’’.

  Mai multe fotografii

  În fiecare an, ziua de 26 martie ne reamintește  de ziua comemorării eroilor căzuți pentru eliberarea raionului Fălești de sub ocupația fascistă din perioada marelui război mondial.

  26 martie 1944… zi de doliu pentru raionul Fălești și în special pentru orașul Fălești,  zi în care în crâncenele lupte împotriva ocupației fasciste au căzut la datorie pentru eliberarea orașului 1789 ostași.. iar 2075 de pământeni făleșteni zac în mormintele frățești pe alte meleaguri străine.

  Cu acest prilej, conducerea  raionului Domnii Sergiu FÎNTÎNA, Oleg Savva, vicepreședinți ai raionului și angajații  din cadrul Consiliului raional în semn de recunoștință, mulțumire  pentru eroii căzuți la datorie  la eliberarea orașului Fălești au  depus flori la monumentul ,,Eroului Necunoscut din orașul Fălești.

  • IMG_0840_1
  • IMG_0843
  • IMG_0851_1

  Cu un mesaj către cei prezenți la activitate a venit Domnul Sergiu Fîntîna, vicepreședintele raionului și Domnul Valeriu Bobu, președintele veteranilor de război și ai muncii, care au menționat despre istoricul tragicului eveniment care au înscris file triste pentru multe generații  de făleșteni.

  Mai multe fotografii

  În  perioada 18.03.2024-19.03.2024 în sala de ședințe a Consiliului raional are loc Programul de instruire pentru lucrătorii medicali și asistenții sociali comunitari din raionul Fălești.

  La ședință a participat Domnul Oleg Savva, vicepreședinte raionului Fălești, responsabil de domeniul sănătate, doamna  Nina Sceastlivîi, șef a IMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”, formatori ai programului de instruire: Galina Morari Lumos Moldova, Valentina Ghenciu Lumos Moldova, Ala Holban USMF,, Nicolae Testemițanu și Angela Crudu, reprezentanți ai Lumos Moldova.

  Cursul de instruire cu tematica ,,Aplicarea instrumentelor standartizate în depistarea precoce a situațiilor de risc, tulburărilor de dezvoltare în rândul copiilor de vârsta fragedă și referirea către serviciile de intervenție timpurie. Lucrul cu părinții în dezvoltarea competențelor parentale’’.

  • IMG_0851
  • IMG_0853
  • IMG_0854

   Agenda a cuprins chestiuni privind: Politici Globale ale Organizației Lumos, Abordarea holistică în dezvoltarea timpurie a copilului, Dezvoltarea timpurie a copilului: Principii generale de dezvoltare cognitivă, emoțională, a vorbirii și limbajului, Factori de risc pentru dezvoltare, Mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului și Dezvoltarea timpurie a copilului: Indentificarea timpurie a tulburărilor de dezvoltare și evaluarea copilului și familiei.

  Mai multe fotografii

  La 14 martie anul curent, în sala de ședințe al Consiliului raional a avut loc o ședință de lucru a directorului adjunct al Agenției Relații Interetnice dl Nicolae Rădița cu reprezentanții autorității publice locale de nivelul I (primarii orașului, satelor și comunelor din raion), nivelul II și reprezentanții serviciilor desconcentrate, precum și cu cetățenii din raion.  Cu un cuvânt de salut pentru participanți a venit conducerea raionului dl Vadim Roșca, președintele raionului, dl Tudor Paladi, vicepreședintele raionului, dl Ion Buzinschi, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, care au menționat despre scopul vizitei reprezentantului din cadrul Agenției Relații Interetnice. În acest context  Dl Nicolae Rădița a relatat despre scopul întrunirii  privind consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice centrale, publice locale și cetățeni, precum și soluționarea operativă a problemelor cu care se confruntă societatea în special reprezentații minorităților naționale din raion.

  • IMG_0827
  • IMG_0828
  • IMG_0832

 Mai multe fotografii