Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Costumul tradițional face parte din tradiția bogată a costumului românesc, exprimă mentalitatea, estetica și etica promotorilor săi. Totuși, cămașa este considerată ca fiind esențială în constituirea specificului lui. Cămașa este prima haină îmbrăcată, deci poate fi înțeleasă drept primul semn cultural.
  La 26 iunie, de Ziua Drapelului Național al României, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, în parteneriat cu Episcopia de Bălți - Eparhia Bisericii Ortodoxe Române, Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți și Asociația Pentru Conservarea Patrimoniului Cultural, a organizat și desfășurat Festivalul Portului Popular „Ia românească în fiecare casă”, ediția a III-a, locația fiind Centrul de creație și agrement pentru copii și tineri „Lora Găină”, orașul Fălești.
  Festivalul a adunat oameni cu suflet frumos, oameni care știu cât costau nopțile bunicilor și străbunicilor noastre când își coseau singure cămășile de sărbătoare.
  Un mesaj de binecuvântare și de deschidere a festivalului a adus Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălți.

 • 1
 • 2
 • 3

  Cu un cuvânt de felicitare a venit și vicepreședintele raionului Fălești, Veaceslav Tambur care curează domeniul Educație și Cultură. Urări de gânduri bune în susținerea purtătorilor de haină națională a adus și șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, Mariana Osadța.
  În cadrul Festivalului au fost organizate 4 ateliere de lucru: țesutul covorului, brodarea cămășii cu altiță, țesutul brâielor și catrințelor, și confecționarea elementelor tradiționale pe pânză. Cu o expoziție inedită de cămăși naționale ne-a delectat, meșterul popular Antohi Silvia, care la finele activității a făcut o donație prețioasă Muzeului raional de istorie și etnografie „Lazăr Dubinovschi”, orașul Fălești, o cămașă națională datată din anii 1918-1920.Implicarea participanților în acest festival demonstrează că tradiția este încă vie și portul popular va dăinui în veacuri în acest spațiu românesc.
  Prezentă la activitate a fost dna Varvara Buzilă – doctor în filologie, specialitatea Folcloristică, conferențiar universitar în arte vizuale, secretar științific, Cercetător științific coordonator, șefa Secției Etnografie, creatoare, purtătoare și admiratoare a costumului tradițional care deține cele mai profunde cunoștințe despre traseul istoric al costumului tradițional.
  Oaspeți de onoare i-am avut pe artiștii Orchestrei ,,Barbu Lăutaru” – flacăra românismului în capitala de nord al Republicii, dirijor - Mihai Verhovețchi și soliștii: Stela Melnic, Viorica Furtună, Valeriu Cebanu, Anastasia Vulpe, Constantin Ciubotaru și inegalabila Maria Șalaru, interpretă de muzică populară, cântecul căreia este conservator de idei estetice și deopotrivă reflector de lumini sensibile și spirituale.
  De asemenea ne-au îmbogățit sufletul cu dansuri și melodii alese: Ansamblul de dansuri populare ,,Făleșteanca”, coregraf Elena Calmuțchi, Ansamblul vocal ,,Acanta”, conducător artistic Gheorghe Simion, Ansamblul folcloric „Doinița”, conducător artistic Angelica Furtună și Mihaela Melnic, profesoară de educație muzicală.
  La final de activitate, Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălți, a decernat participanții din cadrul festivalului cu diplome și distincții de onoare.
Direcția Generală Educație și Cultură Fălești aduce sincere mulțumiri Episcopiei de Bălți, Preasfințitului Antonie, Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți și Asociației Pentru Conservarea Patrimoniului Cultural pentru promovarea identității spirituale și culturale românești, promovarea credinței străbune și a tradițiilor în cadrul Festivalului „Ia românească în fiecare casă”, ediția a III-a.

Mai multe fotografii

  Astăzi, 26 iunie curent, Domnul Veaceslav FUSU, Vicepreședintele raionului a convocat în ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, unde au fost prezentate informațiile privind activitatea sudviziunilor subordonate Consiliului raional care s-au desfășurat în perioada săptămînii precedente 19.06.2023-25.06.2023, și planificarea activităților care urmează să se desfășoare pe parcursul săptămînii curente 26.06.2023-02.07.2023.

  Astăzi, 19 iunie curent, Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, unde au fost prezentate  informațiile privind activitatea sudviziunilor subordonate Consiliului raional care s-au desfășurat în perioada săptămînii precedente 12.06.2023-18.06.2023, și planificarea activităților care urmează să se desfășoare pe parcursul săptămînii curente 12.06.2023-18.06.2023.

  Tradiţional, în a treia duminică a lunii iunie consăcrăm  ziua profesională a Dumneavoastră, zi în care exprimăm gratitudine oamenilor îmbrăcaţi în albul imaculat al credinţei şi speranţei, care stau cu devotament şi vigelenţă la straja sănătăţii noastre – lucrătorii medicali și farmaciștii.

  Cu frumosul prilej, la data de 16 iunie curent în incinta Palatului raional de Cultură ,,Mihai Volontir” conducerea raionului a organizat o frumoasă sărbătoare pentru personalul medical și farmaciștii din raion.

 • IMG_9522-2
 • IMG_9551
 • IMG_9603

  Cu un mesaj de felicitare pentru cei prezenți a venit domnul Sergiu FÎNTÎNĂ, Președintele raionului și Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului. Pentru înalt profesionalism, dedicație și aport considerabil în acordarea asistenței medicale de calitate populației din raion au fost înmînate diplome ale Consiliului raionului Fălești de către președintele și vicepreședintele raionului.

  Domnul Iurie OSOIANU, șef al IMSP ,,Spitalul raional Fălești și Doamna Nina SCIASTLIVÎI, șef a IMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”  au înmînat diplome personalului medical din raion din partea Ministerului Sănătății a Republicii Moldova, pentru onorează atribuţiilor de serviciu cu pasiune, responsabilitate și măiestrie profesională.

  În cadrul activității au evoluat Melnic Mihaela, Calmuțchi Alina , Cristian Sergiu și orchestra de muzică populară ,,Rapsozii Făleșteni”, dirijor Vicol Ion, împreună cu soliștii Ciubotaru Constantin, Patraș Alexandra și Onoico Grigore.

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 13 iunie curent în sala de ședințe a Consiliului raional  a avut loc o activitate cu participarea reprezentanților serviciilor sociale și a Centrului Comunitar Sănătate Mintală. Ședința de lucru a fost convocată de către Domnul  Veaceslav FUSU, vicepreședintele raionului, responsabil de domeniul de sănătate din raion.

  Genericul activității a fost  asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală din raionul nostru. Scopul întrunirii este de a informa participanții despre necesitatea fortificării cooperării intersectoriale în asistența persoanelor cu dizabilități mintale.

  Subiectele abordate a fost privind accesul cetățenilor din raion la  servicii de sănătate mintală, asistența persoanelor cu probleme de sănătate mintală și servicii sociale pentru persoane cu dizabilități mintale.

 • IMG_0027
 • IMG_0029
 • IMG_0036

  Mai multe fotografii

  Prin prezenta, SRL „Bălți-gaz” Vă informează, că în legătură cu depistarea defectelor critice ale țevii, SRL „Moldovatransgaz” a planificat pentru anul 2023 lucrări de reparație pe gazoductul magistral Ananiev-Cernăuți-Bogorodceni.

  Aceste lucrări prevăd transferul consumatorilor mun. Bălți de la SPG Bălți la SPG Fălești și deconectarea integrală a SPG Bălți, în intervalul de la ora 700 19 iunie până la ora 700 30 iunie 2023.

  În rezultatul calculelor efectuate a fost stabilită necesitatea deconectării unor consumatori noncasnici. Consumatorii casnici vor utiliza gazele naturale în regim normal.

  Intervenim către DVS cu rugămintea de conlucrare a administrației publice locale cu consumatorii r-lui Fălești în vederea informării acestora prin intermediul mass-media raionale despre lucrările preconizate.

  Astăzi, 5 iunie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

 Prezenți la ședință de către reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional s-a raportat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-05-06-2023_1
 • so-05-06-2023_2
 • so-05-06-2023_3