Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti angajează:


   - bucătar la serviciul social “Casa Comunitară”, or. Fălești;
   - lucrător social(temporar vacant) la serviciul social “Casa Comunitară”, or. Fălești 


 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.


 Data limită de depunere a documentelor – 4 iulie 2018

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante în cadrul CMAS “Nufărul Alb ” s. Glinjeni:

-         Pedagog social – 0,5 unitate

Dosarul va conţine:

  • cerere de participare,
  • diploma de studii,
  • copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
  • CV (curriculum vitae),
  • certificat medical care confirmă starea sănătăţii,
  • copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcțiile vacante cu studii în domeniu.

 Direcţia Asistenţa  Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti  angajează:

- bucătar la serviciul social “Casa comunitară”, or. Fălești;
- lucrător social la serviciul social “Casa comunitară”, or. Fălești

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa  or. Fălești, str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108.

 Număr de contact: 0-259-2-49-52.
 Data limită de depunere a documentelor – 18 iunie 2018

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social comunitar în primăria Pruteni.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- certificat medical care confirmă starea sănătăţii,
- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de asistent social comunitar în primăria Fălești,

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:
- cerere de participare,

- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- certificat medical care confirmă starea sănătăţii,
- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Centrului de asistență specializată pentru familii și copii cu necesități emoționale speciale “ProSperare”, s. Bocșa:

Psiholog - 1,0 unitate
Educator - 3,0 unități (bărbați )


Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- certificat medical care confirmăstarea sănătăţii,
- copia carnetului de muncă .

 Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009.
 Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti
 Sediul autorităţii publice: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
 Data limită de depunere a dosarelor de participare – 20 iunie 2018, ora 17.00
 Persoana responsabilă de primirea actelor - Scripniciuc Inna
 Tel. 0 259 2 49 52,  Web site: www.daspfc-falesti.org

 Denumirea funcţiei publice vacante:  Specialist principal

 Scopul general al funcţiei
 Distribuirea mijloacelor fondului de susţinere a populaţiei beneficiarilor din programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale; examinarea petițiilor referitor la acordarea ajutorului material; coordonarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.