Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activităţii Preşedintelui raionului şi Aparatului acestuia, respectarea uniformă a legislaţiei de către autoritatea executivă a Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea unui management eficient al activității Serviciului juridic;
 2. Asigurarea respectării legislației în vigoare în activitatea autorităților publice de nivelul II;
 3. Acordarea asistenței juridice specialiștilor din Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor, cetățenilor primiți în audiență;
 4. Participarea și susținerea în ședințele Consiliului raional, în comisiile consultative a proiectelor de decizii ale Consiliului raional inițiate de Președintele raionului și prezintă în ședința consiliului, în caz de necesitate, a precizărilor în probleme ce țin de competență;
 5. Participarea la examinarea sesizărilor adresate Președintelui raionului și Consiliului raional din partea OTB al Cancelariei de Stat, Agenția Achiziții Publice, Procuratură, etc;
 6. Reprezentarea intereselor Consiliului raional și Președintelui raionului în instanțele judiciare, organelor de stat, relațiile cu persoanele fizice și juridice;
 7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative emise de Consiliul raional și Președintelui raionului;
 8. Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

AVIZ !

  Se prelungeşte termenul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în relaţii funciare şi cadastru. Data  limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs -22 ianuarie 2019.

Vicepreședintele raionului Vladimir  Tăbîrţă 

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de specialist  în  probleme relații funciare şi cadastru, au fost admişi:

 • Burduja Corina;
 • Ambros Lucia;

Concursul va avea loc la 17 ianuarie 2019, ora 10:00  în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti.

Comisia de concurs

 Scopul general al funcţiei:

 Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a Relaţiilor Funciare pe întreg teritoriul  raionului, indiferent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pământului şi hotarele administrativ-teritoriale.

 Sarcinile de bază:

 1. Implementarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi cadastru;
 2. Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
 3. Executarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar şi monitoringul terenurilor;
 4. Coordonarea proiectelor de organizare a teritoriului şi planurilor cadastrale;
 5. Diseminarea legislaţiei funciare şi acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei pământurilor, acordarea consultațiilor în problemele relațiilor funciare şi cadastru;
 6. Organizarea studiilor primarilor şi specialiştilor primăriilor, conducătorilor întreprinderilor agricole, inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.

 Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social comunitar în primăria Făleşti .

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52 / 0-259-2-46-50.

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante în cadrul Centrului  pentru Protecţia Copilului şi Familiei: Psiho – pedagog  - 1,0 unitate

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- certificat medical care confirmă starea sănătăţii,

- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcția vacantă cu studii în domeniu.

Bibliografia concursului:

- Codul familiei

- Codul civil

- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială,

- Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52

Data limită de depunere a documentelor– 21 septembrie 2018.

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de complexul de servicii sociale “Pentru Voi”, or.Fălești

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.

  Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- copia carnetului de muncă .

  Se acceptă candidaţi la funcţia de bucătar cu studii în domeniu.

  Data limită de depunere a documentelor – 20 iulie  2018