Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Lista
candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef serviciul Juridic

  1. Moisei Evghenia

   Concursul va avea loc la data de  25 septembrie 2023, ora  1100, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs

   Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat astăzi în ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional. În cadrul ședinței s-a raportat situația din raion pe domenii pe perioada săptămînii precedente și cele care sunt planificate și  urmează să se desfășoare pe parcursul săptămînii curente.

   Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat astăzi în ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional. În cadrul ședinței s-a raportat situația din raion pe domenii pe perioada săptămînii precedente și cele care sunt planificate și  urmează să se desfășoare pe parcursul săptămînii curente.

  Pe data de 24 august curent, 4 reprezentanţi ai oraşului Darabani în frunte cu viceprimarul oraşului, domnul Dumitru Danilă, au vizitat Unitatea Salvatori şi Pompieri a Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Făleşti. Scopul vizitei a fost luarea cunoştinţei cu infrastructura unităţii, asigurarea cu autospeciale, capabile sa facă faţă provăcărilor incendiilor, echipamentele de intervenție pentru salvarea vieţilor omeneşti şi bunurilor materiale, identificarea problemelor cu care se confruntă unitatea.

  • 1
  • 2
  • 3

  Tehnica şi echipamentele au fost prezentate de  Dumitru Caşu, şeful Unităţii Salvatori şi Pompieri Făleşti, Ghenadie Spatari, şef adjunct al Direcţiei Situaţii Excepţionale a mun. Bălţi. Cu o analiză comparativă a situaţiei şi problemelor din Făleşti şi celor din Darabani a venit şi consultantul in domeniu din judeţul Botoşani Iulian Purice.

  La evniment au participat vicepreşedintele raionului Făleşti, domnul Veaceslav Fusu şi şefa Secţiei Situaţii Excepţionale a raionului Făleşti, doamna Lilia Antoci.

  Mai multe fotografii

  În perioada 23-24 iulie curent, o delegație a orașului Darabani, județul Botoșani, România în frunte cu viceprimarul orașului Dănila Dumitru, efectuează o vizită de documentare în vederea pregătirii, elaborării și depunerii unui proiect transfrontalier in cadrul Programului INTERREG Romania – Republica Moldova privind adoptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice. Evenimentul a început cu o întrunire la președintele raionului Fălești domnul Sergiu Fîntîna, care a relatat mai multe informații despre raionul Fălești situația socială- economică și cultură. La cadrul discuțiilor au participat activ domnii Veaceslav Fusu și Victor Cimpoies, vice primarul or. Darabani  Dănila Dumitru, Budeanu Andrei, specialist proiecte din Darabani și consultantul Iulian Puric, Mihai  Plugaru inspector Protecția Civilă .

  Scopul vizitei este concretizarea nevoilor și problemelor comune din ambele entități privind dezvoltarea infrastructurii serviciilor stării excepționale, dotarea cu echipamente de specialitate.

  În a doua jumătate a zilei, oaspeții din Darabani au efectuat o vizită în primăria Albinețul Vechi, la SRL „Gospodarul rediu”.

  Delegația din Darabani, va vizita Serviciul stații excepționale Fălești și primăria s. Chetriș.

  • vl-or-darabani_1
  • vl-or-darabani_2
  • vl-or-darabani_3

  În urma discuțiilor asupra problemelor comune și unor prevederi ale Ghidului solicitantului, părțile au convenit să participe în parteneriat la elaborarea și depunerea unui proiect transfrontalier în cadrul programului recent lansat, Prioritatea 1 Comunități verzi, obiectivul specific „Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice.

  Mai multe fotografii

    Astăzi 21 august anul curent, Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, unde au fost prezentate  informațiile privind activitatea sudviziunilor subordonate Consiliului raional care s-au desfășurat în perioada săptămînii precedente 14.08.2023-20.08.2023, și planificarea activităților care urmează să se desfășoare pe parcursul săptămînii curente 21.08.2023-27.08.2023.