Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  De către Consiliul raional Fălești, în cadrul Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de nivel raional,  se implementează proiectul lucrărilor de reabilitare a îmbrăcămintei rutiere din pietriș la drumul raional L247 Fălești – Pînzărenii Noi – Navîrneț.

  Proiectul lucrărilor de reparație a drumului menționat prevede reabilitarea pe sectoare a îmbrăcămintei rutiere din pietriș pe o lungime totală de - 6,3 km de drum, executarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale prin aducerea la profil a acostamentelor și săpătura mecanizată a rigolelor, curățirea podețelor existente.

 • rdrm_1
 • rdrm_2
 • rdrm_3

  Lucrările de reabilitare, contractate cu agentul economic SA „Drumuri - Bălți”, câștigătorul procedurii de licitație publică deschisă, sunt monitorizate în permanență de către domnul Mihai PRODAN – vicepreședintele raionului, domnul Vasili PUIU – responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  Mai multe fotografii

  

  Cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, care este marcată anual la 15 mai Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine.

ziua internationala a familiei 15 mai

  Familia este dragoste, respect reciproc, înțelegere și respectare a dreptului fiecăruia la evoluție, libertate, copilărie, educație sănătoasă, conviețuire și suport.

  Fiecare familie e deosebită în felul său, cu propriile bucurii și dileme, aspirații și cu o formă aparte a fericirii și împlinirii. Menirea noastră este să oferim toate condițiile necesare ca fiecare familie să-și găsească cheia spre propria realizare și fericire.

  Tot în familie se începe viața omului și tot aici se începe formarea acestuia ca și personalitate.

  Vă urez familii împlinite cu copii și părinți sănătoși, realizări frumoase, pace și liniște sufletească tuturor.

  Cu respect ,
  Veaceslav TAMBUR,
  Vicepreședintele raionului Fălești

  În perioada 10 – 12 mai curent, în strada pietonală Alexandru cel Bun se desfășoară a X-a ediţie a expo – târgului  universal „Primăvara la Fălești”, prilejuit de Hramul orașului Fălești.

  Evenimentul este organizat de filiala Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) sub patronajul președintelui raionului Fălești și  în parteneriat cu primăria orașului.

  Cu mesaje de salut către participanţi la inaugurarea expo – târgului s-au adresat Veaceslav Tambur, vicepreşedintele raionului, Alexandr Severin, primarul oraşului Fălești,  Galina Codiţa, directoarea filialei Bălţi, a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, care au menționat, că expo – târgul universal  „Primăvara la Fălești”  demonstrează realizările întreprinderilor participante şi reprezintă o platformă de comunicare, un spaţiu favorabil pentru schimbul de experienţă, asimilare a tehnologiilor moderne, identificarea noilor parteneri, consolidarea parteneriatului cu administrația publică locală.

 • expo-targ_1
 • expo-targ_2
 • expo-targ_3

  Expo – tîrgul universal „Primăvara la Fălești” are drept obiectiv:

 • susţinerea producătorilor autohtoni;
 • promovarea mărfurilor şi produselor calitative şi competitive pe piaţa internă;
 • stabilirea noilor contacte de afaceri;
 • menținerea și dezvoltarea dialogului public – privat.

  La  expo – târg sunt expuse mărfuri şi produse  autohtone de înaltă calitate, pentru orice gust şi la preţuri accesibile.

  La ediţia curentă a expo-târgului participă agenţi economici din raionul Fălești: fabrica de vinuri SA ”Mold-Nord”, SRL V.T.V. Nord cu produse de patiserie, Asociatia Apicultorilor din Fălești cu un asortiment bogat de miere naturală de albine, ÎI ”Lencautan” localitatea Gara Catranîc cu un asortiment de carne și produse naturale afumate, meşteri populari din cadrul Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Eleonora Găină” or. Fălești, precum și agenți economici din municipiile Bălţi şi Chişinău, oraşele Drochia, Comrat, raioanele  Rîşcani, Dondușeni, Briceni, Nisporeni, Edineț.

  Mai multe fotogtrafii

  Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității. Aceasta reprezintă simbolul trăiniciei și solidarității europene, în contextul valorificării și păcii și unității europene. Este o zi specială care marchează aniversarea istorică a „Declarației Schuman”, considerată începutul actualei Uniuni Europene.

  Ce poate fi mai frumos decât celebrarea Zilei Europei prin dans?!

  În acest context, a fost organizat un flashmob pentru consemnarea Zilei Europei în fața Palatului raional de cultură „M.Volontir” din or. Fălești. Un grup de elevi din Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”, orașul Fălești, sub conducerea coregrafei, Andronachi Lilia au transmis mesajul de pace, unitate și prosperitate prin dans.

 • ziua-europei_1
 • ziua-europei_2
 • ziua-europei_3

  Ziua Europei, în Republica Moldova pentru prima dată  a fost sărbătorită în anul 2006. În statele membre ale Uniunii Europene, Ziua Europei este marcată la 9 mai, pentru a comemora Declarația lui Robert Schuman către Franţa şi Germania, care a stabilit fundamentele federației europene. Ziua Europei a devenit unul din simbolurile Uniunii Europene, care, alături de drapelul, imnul, motto-ul și valuta unică - euro, identifica entitatea politică a Uniunii Europene.

  Mai multe fotografii

A fost război.
Ecoul lui 
Și-acum mai este viu...

  Ziua  de 9 mai este cu o semnificație deosebită, menită spre a ne aminti cu mândrie și recunoștință de eroii noștri, cei care au făcut sacrificiul suprem - au apărat dreptul la viață cu propria lor viață. Pe 9 mai îi onorăm pe bunicii și străbunicii noștri care au plătit prețul greu al războiului ca să-și apere familia, neamul, demnitatea. Ei s-au jertfit pentru ca viața să triumfe, pentru ca războiul să nu mai calce niciodată pragul caselor noastre. Pentru că nimeni din cei care au trăit războiul nu și-ar dori o asemenea tragedie pentru copiii și nepoții lor.

  Cu acest prilej, conducerea raionului și a primăriei orașului Fălești au organizat o activitate consacrată aniversării a 78-a a Zilei Victoriei, Comemorării Eroilor căzuți pentru Independența Patriei.

  Comemorarea eroilor a avut loc la Complexul Memorial „Gloriei  Militare” din orașul Fălești  unde au participat conducerea raionului,   și a orașului, reprezentanții instituțiilor statului, veteranii de război din oraș, consilierii raionali și orășenești, reprezentanții  serviciilor desconcentrate, participanții la luptele din  Afganistan și Transnistria,   la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, reprezentanți ai autorităților publice locale.

 • 09-05-2023_1
 • 09-05-2023_2
 • 09-05-2023_3

  Cu un mesaj pentru centru cei prezenți a venit domnul Veaceslav Tambur, vicepreședintele raionului, care a menționat  importanța Zilei de 9 Mai în istoria omenirii, zi în care sărbătorim marea victorie, care ne-a asigurat un viitor pașnic pentru noi şi urmașii noștri. Mesaje către participanții la activitate au adresat și primarul orașului Fălești, domnul Alexandr Severin, președintele  Organizației raionale a veteranilor de război și ai muncii, domnul Valeriu Bobu, șeful Secției Administrativ Militare, domnul Vitalie Grigoraș.

  Activitatea a continuat cu un recital de interpretate de elevii din cadrul instituțiilor de învățământ din oraș.

  Întru amintirea celor căzuți pentru PACE, în scopul de a imortaliza lecțiile dure, scrise cu sânge, pe care le-a oferit întregii omeniri cel de-al doilea Război Mondial, a urmat un minut de reculegere și depunerea de flori.

  Mai multe fotografii

  La data 05.05.2023 în conformitate cu  Planul de pregătire în domeniul Protecție Civile al raionului Fălești pentru anul 2023, a avut loc aplicația practică în domeniul Protecției Civile în comuna Risipeni , raionul Fălești pe tema „Acțiunile organelor de conducere și forțelor Protecției Civile ale comunei Risipeni în caz de cutremur de pământ, contaminare radioactivă în rezultatul avariei la stația atomică,  în caz de incendii” .

 • pc-risp-05-05-2023_1
 • pc-risp-05-05-2023_2
 • pc-risp-05-05-2023_3

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 02 mai, în baza deciziei Consiliului raional nr. 1/21 din 03.03.2023 au fost încheiate și semnate contractele de locațiune pe o perioadă de 5 ani cu patru beneficiari de locuințe sociale, astfel fiind acordate patru locuințe sociale din rezervă beneficiarilor aflați în lista de așteptare. Amintim că Consiliul raional Fălești, în luna noiembrie 2015 a înaintat acordul de participare la Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile social - vulnerabile, Faza II, în urma căreia au fost create și oferite 40 de locuințe sociale.