Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 14 august  Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședință membrii comisiei situații excepționale. În cadrul ședinței s-a examinat chestiunea privind măsurile de prevenire în caz de înec.

  După ședința comisiei situației excepționale  în localitățile din zona râului Prut se vor organiza și desfășura   antrenamente la protecția civilă între membrii comisiei situații excepționale raionale și membrii comisiei situații excepționale din cadrul primăriilor Chetriș, Călinești, Hîncești, Pruteni și Taxobeni privind măsurile de prevenire în caz de înec.

  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, în temeiul Legii nr. 93/2007 și Legii 271/1994 cu privire la protecția civilă, înregistrează o creștere a cazurilor de înec a minorilor în bazinele acvatice/iazuri și râuri.

   De la începutul perioadei estivale și până pe data de 10 august 2020, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate nouă cazuri de înec a persoanelor cu vârstele de până la 18 ani, cauzate de scăldatul în locuri neamenajate.

  În acest sens, în urma unei analize a ultimilor 10 ani, s-a stabilit că în perioada estivală, în medie, pe teritoriul Republicii Moldova se îneacă cca. 13 copii pe an, ceea ce reprezintă cca. 20,63% din numărul total de persoane decedate la scăldat.

  Reieșind din cele expuse și în scopul reducerii cazurilor de înec a minorilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, intervine cu solicitarea de a întreprinde măsuri suplimentare de prevenire cu implicarea societății civile (organizațiilor neguvernamentale, voluntarilor, gărzii populare, mass-media locală, asistenților sociali), precum și responsabilizarea deținătorilor de bazine acvatice/iazuri privind sporirea măsurilor de interzicere a scăldatului în locuri neamenajate.

Galerie foto

   Astăzi,  20 iulie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA,  președintele raionului, președintele comisiei  situații excepționale.

 

   Pentru ședința de astăzi au fost propuse chestiuni privind:
  - monitorizarea și evaluarea situației epidemiologice din raionul Fălești, cât și combaterea infecției COVID-19;
  - cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor ale căror case de locuit au suferit în urma calamităților  naturale,
  - cu privire la suspendarea  activității ÎCS ,,Marthatex” SRL amplasat  în orașul Fălești, strada Ștefan cel Mare nr.83 pe o perioadă de 14 zile de la înregistrarea ultimului caz înregistrat.    

   Începând cu luna iulie s-au înregistrat 17 cazuri de infectări cu COVID-19 în rândul angajaților.

  În rezultatul cercetării epidemiologice s-a constatat ca administrația întreprinderii asigura îndeplinirea măsurilor pentru prevenirea infecției COVID -19 la locul de muncă, însă continuă apariția noilor cazuri.

   Prin decizia Comisiei Situații Excepționale s-a hotărât de a fi sistat activitatea întreprinderii, pe o perioadă de 14 zile, angajații vor fi în regim de autoizolare la domiciliu și supravegherea medicală de către medicii de familie.

Galerie foto

  Astăzi,  29 iunie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Veaceslav FUSU, vicepreședintele raionului, președintele comisiei duble pentru situații excepționale.

 

  Pentru ședința de astăzi au fost propuse chestiuni privind:

  - monitorizarea și evaluarea situației epidemiologice din raionul Fălești, cât și combaterea infecției COVID-19;

  - organizarea și desfășurarea acțiunilor în prevenirea inundațiilor din localitățile situate de-a lungul luncii râului Prut, în urma avertizărilor meteo și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

  - cu privire la alocarea mijloacelor financiare în sumă de 12000 lei, Secției Situații Excepționale Fălești pentru procurarea a 4 anvelope pentru autospeciala, din fondul de rezervă a Consiliului raional.

  - cu privire la încetarea regimului special de activitate a angajaților în cadrul Consiliului raional Fălești.

Galerie foto

   Astăzi,  16 iunie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Veaceslav FUSU, Vicepreședintele raionului, președintele comisiei duble pentru situații excepționale a convocat membrii comisiei duble pentru situații excepționale privind situația alarmantă epidemiologică a  infecției cu COVID – 19 în raionul Fălești și măsurile care urmează a fi întreprinse privind protejarea împotriva virusului.

Proces verbal CSE nr.17 din 16.06.2020

   

Galerie foto

   Astăzi, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele Comisiei Situații Excepționale a convocat membrii comisiei pentru examinarea chestiunilor  privind situația epidemiologică a  infecției cu COVID – 19 și măsurile adăugătoare de prevenire a riscului  de îmbolnăvire a cetățenilor  din raion și chestiunea privind reluarea activității transportului public de pasageri pe rutele suburbane.

  

Galerie foto