Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Astăzi,  16 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării a celor mai stringente probleme apărute la moment privind gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

cse 16 03 2022

 Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:

1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare alocate de Guvernul Republicii Moldova în vederea gestionării crizei refugiaților din Ucraina, în conformitate cu Dispoziția nr.10 din 15.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
  Raportor: Tambur Veaceslav, vicepreședintele raionului, președintele comisiei pentru primirea și repartizarea refugiaților de pe teritoriul Ucrainei din cadrul Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

2. Cu privire la examinarea demersului nr.95 din 15.03.2022 parvenit de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția regională căutare – salvare nr.2 din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
  Raportor: Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

3. Cu privire la repartizarea ajutorului material primit de către Consiliul raional Fălești din partea Asociației Obștești „Aici pentru tine”, pentru refugiații de pe teritoriul Ucrainei
  Raportor: Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

  Mai multe fotografii

În data de 27 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării chestiunii privind:

 • primirea și repartizarea refugiaților de pe teritoriul Ucrainei în raionul Fălești.

Membrii comisiei situații excepționale au fost informați despre situația creată pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv raionul Fălești în  urma declanșării conflictului armat  pe teritoriul Ucrainei. În legătură cu situația creată populația Ucrainei se refugiază masiv în Republica Moldova. În acest context,  refugiații sunt repartizați în toate raioanele din țară, inclusiv și în raionul Fălești. 

În cadrul comisiei Situații Excepționale s-a decis, pe lîngă comisia situații excepționale a raionului Fălești  s-a creat comisia pentru primirea și repartizarea refugiaților de pe teritoriul Ucrainei pe teritoriul raionului Fălești în următoarea componența: 

 • Tambur Veaceslav, Vicepreședintele raionului, Președintele comisiei;
 • Mărgineanu Oxana, secretar al Consiliului raional, secretar al comisiei;
 • Popovici Vitalie, șef a Inspectoratului de Poliție Fălești, membru al comisiei;
 • Ciobanu Emilia, șef a Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și         
 • Copilului, membru al comisiei;
 • Osadța Mariana, șef a Direcției Generale Educație și Cultură, membru al comisiei;
 • Bobu Iurii, medic coordonatot, Centrul de Sănătate Publică Bălți, subdiviziunea Fălești, membru al comisiei;
 • Galiț Oleg, Președintele Cooperativelor de Consum Fălești, membru al comisiei;
 • Cojocari Janna, șef a Direcției Generale Finanțe și Economie, membru al comisiei.
 • Buzinschi Ion, șef adjunct, Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.
 • Cuschevici Constantin, Şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

   Astăzi,  10 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării celor mai stringente probleme apărute la moment.

 

  Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:

 1. Cu privire la măsurile de profilaxie împotriva gripei aviare.
  Raportor: Cenușa Serghei, șef interimar al subdiviziunii teritoriale a Direcției Teritoriale Securitate Alimentară Fălești
 1. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor care au suferit în urma incendiilor.
  Raportor: Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă

  La 23 decembrie curent, de către președintele raionului Domnul Sergiu Fîntîna, președintele Comisiei Situații Excepționale a fost convocată ședința Comisiei Situații Excepționale. În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile privind pregătirea primăriilor, obiectelor și serviciilor către perioada rece a anului 2021-2022, respectarea normelor de securitate antiincendiară pe teritoriul raionului Fălești.

 cse 23 12 2021 1 

  Totodată au fost prezentate totalurile activității la Protecția Civilă a raionului pentru anul 2021 și planificarea sarcinilor pentru anul 2022.  

  La finalul ședinței, pentru merite în procesul de organizare și pregătire a primăriilor și obiectelor la Protecția civilă în anul 2021, președintele raionului a înmînat diplome de onoare.

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 28 octombrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării celor mai stringente probleme apărute în domeniul educație, sănătate, social și energetic.

 
 
Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:
1. Cu privire la consumul economic al resurselor energetice în raion.
Raportor – Sergiu Fîntîna, președintele raionului
Coraportori – Alexandr Severin, primarul orașului Fălești
Alexandr Arhipov, șeful oficiului raional Fălești al S.A „Red Nord”
Ion Rotaru, directorul Î.M. DPGCL,
Mihail Nanii, directorul filiala Fălești, S.A. „Balți Gaz”, ,
Mariana Osadța, șef al Direcția Generală Educație și Cultură

2. Cu privire la pregătirea către sezonul rece 2021 – 2022 a serviciilor și obiectelor de menire socială.
Raportori: Carolina Babii, directorul SRL „Energia”,
Oleg Paciurca, director al S.A„Drumuri – Bălți”, district Fălești,
Ion Rotari, director al Î.M DPGCL,
Mariana Osadța, șeful Direcției Generale Educație și Cultură

3. Cu privire la situația epidemiologică în raion și măsurile de prevenire și diminuare a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID – 19.
Raportor – Iurie Bobu, șef al IMSP „Centru de Sănătate Publică”

4. Cu privire la acordarea ajutorului material
Raportor – Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă

5. Cu privire la interzicerea scurgerii bazinelor acvatice.
Raportor – Vasile Grosu, șef al Inspectoratului Ecologic Fălești,
Valeriu Motelica , șef al Direcției Agricultură și Alimentație

   Domnul Sergiu FÎNTÎNA , Președintele raionului , președintele comisiei situații excepționale  a convocat într-o ședință membrii comisiei situații  excepționale la data de 12 august curent în scopul examinării celor mai urgente probleme cu care se confruntă cetățenii din raion.

cse 4 

             Ordinea de zi a ședinței a inclus 6 chestiuni :

 1. Cu privire la măsurile de diminuare a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID – 19 pe teritoriul raionului Fălești
  Raportor –Bobu Iurie, Șef al IMSP „Centrul de Sănătate publică”
  Coraportori – șefii IMSP„Centrul de Sănătate Fălești”, IMSP„Centrul de Sănătate Bocșa”, IMSP„Centrul de Sănătate Chetriș”, IMSP„Centrul de Sănătate Ciolacu Nou”, IMSP„Centrul de Sănătate Ișcălău”, IMSP„Centrul de Sănătate Glinjeni”, IMSP„Centru de Sănătate Mărăndeni”
 1. Cu privire la aprobarea actelor de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamitățile naturale
  Raportor – Chirica Valentin, specialist principal, Direcția Agricultură și Alimentație
 1. Cu privire la executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1076 din 16.11.2010 „Cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale”.
  Raportori – Rudîc Fiodor, specialist, Secția Administrație publică
   Jîmbea Veaceslav, șef al Secției Situații Excepționale
 1. Cu privire la pregătirea formațiunilor medicale pentru aplicațiile tactice raionale la Protecția civilă
  Raportor – Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Secției Situații Excepționale pentru dotarea unității de salvatori cu echipament de serviciu.
  Raportor - Jîmbea Veaceslav, șef al Secției Situații Excepționale
 1. Cu privire la reparația acoperișului gimnaziului din satul Taxobeni.
  Raportor – Parascan Mariana, directorul gimnaziului s.Taxobeni

Galerie foto