Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Lista
candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de specialist superior Serviciul Arhivă

1. Trocin Elena
2. Miron Alina
3. Rîbac Lilia

Concursul va avea loc la data de 25 aprilie 2017, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs 

 Scopul general al funcţiei:
Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului Arhivă și verificarea existentului pentru consolidarea și dezvoltarea fondului arhivistic.

 Sarcinile de bază:
 1. Asigurarea evidenței de stat a documentelor;
 2. Asigurarea păstrării calitative și în volum deplin a documentelor de arhivă cu termen permanent de păstrare din instituțiile raionului Fălești;
 3. Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului raional de arhivă;
 4. Elaborarea și dezvoltarea aparatului științifico-informativ.

 Condiţiile de bază pentru participare la concurs:
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.